Dividendlekkage, kan je het lek repareren?

Het dividendrendement is sterk gedaald over de afgelopen decennia. Omdat aandelenindexen vroeger voornamelijk prijsindexen waren, waarbij het dividend dus buiten beschouwing werd gelaten, is historische data lastig te verkrijgen. Ongeveer de helft van het historische totaalrendement, bestaande uit koerswinst plus uitgekeerd dividend, is toe te schrijven aan ontvangst van dividend. De AEX-index is een prachtig … Meer lezen Dividendlekkage, kan je het lek repareren?

Welkom

Introductie Van harte welkom op deze blog gericht op indexbeleggen vanuit Nederland. Mijn naam is Mick en ik ben de bouwer en schrijver van deze website. Sinds enige jaren interesseer ik mij in indexbeleggen en stoorde ik mij eraan dat er weinig over te vinden is in het Nederlands, vandaar ook het ontstaan van deze … Meer lezen Welkom