Vastrenderende beleggingen: obligaties en spaardeposito’s

Aandelen zijn risicovol. Ook wanneer je over alle sectoren en categorieën gespreid bent, is het risico van aandelen nog erg groot. In één jaar kunnen aandelen 50% dalen in waarde, waarna dit het jaar daarop gewoon verder gaat. De zwaarste crash in de vorige eeuw was die in 1929 in de Verenigde Staten, waarbij vanaf het hoogtepunt gemeten de aandelenkoersen meer dan 80% waren gedaald en de koersen pas weer een nieuw hoogtepunt bereikten na ruim 15 jaar. Uiteraard is de gemiddelde beleggingshorizon veel groter en zal een pas begonnen belegger eerder kunnen profiteren van de lage koersen, maar zal een belegger die bijna zijn doel heeft bereikt flinke klappen krijgen. Dit aandelenrisico wat matigen door het toevoegen van stabielere beleggingsproducten in de portefeuille, kan dan ook zeer verstandig zijn.

Een hoofdreden om het beleggingsrisico te beperken, is de gedachtegang van de mens. Ondanks een lange beleggingshorizon, evalueren beleggers hun portefeuille te vaak. Waar dagelijks de kans op een positief resultaat ongeveer 50% is, stijgt dit over langere periodes aanzienlijk. Een belegger die dagelijks zijn beleggingen evalueert, zal vaker een negatief gevoel ervaren dan iemand die de stand van zijn beleggingen eens per jaar bekijkt (bovendien bouw je dan geen afhankelijkheid op, wordt je humeur minder beïnvloed door beweeglijke aandeelkoersen). Uit de gedragseconomie leren we dat een verlies ongeveer twee keer sterker wordt ervaren dan een gelijkwaardige winst. Wanneer je op korte termijn het risico van aandelen beperkt, is de kans groter dat je aan jouw plan kunt vasthouden.

Hoe beperk je het risico van jouw portefeuille?

Traditioneel worden obligaties genoemd als het stabiele fundament van een beleggingsportefeuille. Staatsobligaties in de VS met een relatief korte looptijd van vijf jaar, zijn sinds 1926 nooit meer dan 5% per jaar gedaald en is de waarde nooit meer dan twee jaar onder het vorige hoogtepunt geweest. Vaak vallen de negatieve periodes voor obligaties niet samen met die voor aandelen, wat dus diversificatievoordelen oplevert. (1)

Obligaties kennen hoofdzakelijk twee risico’s; het renterisico en het kredietrisico. Wanneer rentes stijgen, dalen de reeds bestaande obligaties in waarde (jouw 3% staatsobligatie wordt minder waard als nieuwe obligaties tegen 4% worden uitgegeven). Zo ook wanneer rentes dalen, stijgen de reeds bestaande obligaties in waarde. Dit is wat ook het renterisico wordt genoemd. Obligaties met een lange looptijd kennen meer renterisico dan obligaties met een korte looptijd. Als je immers een obligatie hebt gekocht die 3% oplevert met een looptijd van dertig jaar, zal deze bij een rentestijging harder in waarde dalen dan eenzelfde obligatie met een looptijd van vijf jaar. De lagere rentes staan dan namelijk voor een kortere periode vast. De optimale rendement-risico verhouding ligt ongeveer tussen de drie en tien jaar. Kortlopende obligaties (1-3 jaar) kennen een te laag rendement, terwijl obligaties met lange looptijden vaak teveel risico opleveren voor het uiteindelijke rendement. Het risico kan beter gelopen worden in de aandelenkant van de portefeuille. Het risicomijdende deel dat je in vastrenderende beleggingen stopt, kan beter stabiel zijn om zo diepe dalen te voorkomen.

Het kredietrisico gaat in op de kredietwaardigheid van de uitgever van de obligatie. Wanneer de uitgever financieel sterk is, wordt het risico dat de uitgever de obligatie niet aflost klein geacht. Net als het nemen van meer renterisico door het kopen van langdurige obligaties, wordt het nemen van extra kredietrisico vaak niet beloond met een gelijkwaardig stijgend rendement. Het is dan ook aan te raden om obligaties te kiezen van sterke financiële uitgevers, bij voorkeur stabiele overheden en de looptijd van de obligaties relatief kort te houden.

Hiernaast is het voor beleggers uit de Eurozone van belang om in obligaties te beleggen die uitgegeven zijn in euro’s of waarbij het valutarisico is afgedekt. Als je obligaties aanhoudt om op korte termijn sterke fluctuaties in de portefeuille af te remmen, is het niet fijn dat door valutaschommelingen jouw stabiele obligaties alsnog veel in waarde veranderen. Het afdekken van valutarisico bij een wereldwijde spreiding in obligaties leidt op eenjarige basis tot meer dan 30% vermindering in volatiliteit. (2)

Keuze uit obligatiefondsen

Met bovenstaande punten kunnen we al een goede selectie maken uit de ongeveer duizend obligatie-ETF’s die er in de wereld zijn. Je kunt jouw zoektocht beperken tot de paar honderd obligatie-ETF’s die genoteerd zijn in Europa; dit omdat je een ETF wilt die in euro’s genoteerd is of de vreemde valuta’s (anders dan euro) afdekt. Je kunt dan bijvoorbeeld vergelijkers als justetf.com en etfinfo.com gebruiken.

Verder gaat mijn voorkeur uit naar fondsen met lage jaarlijkse kosten, omdat deze zeker bij obligaties (met stabiele, maar lagere rendementen) veel van jouw winsten kunnen wegsnoepen. Ook selecteer ik op fondsen die fysiek de effecten aankopen, om zo tegenpartijrisico te vermijden. Ik vink dus bij de online vergelijking full replication en optimised sampling aan.

Omdat ik geen obligaties in de portefeuille wil die zijn uitgegeven door overheden in zwaar weer, bekijk ik ook altijd even waar de fondsen in beleggen. Als een groot deel in financieel minder stabiele landen belegd wordt, is een fonds behoorlijk minder interessant voor mij. Een fonds dat investeert in Nederlandse en Duitse staatsobligaties zou mij al een stuk meer trekken. Dit doe ik om het kredietrisico te beperken.

Waar de opties eerst overweldigend in aantal leken, is het nu lastig een gespreid fonds van degelijke grootte te vinden dat aan alle criteria voldoet. Je zult dan waarschijnlijk uitkomen bij een fonds dat zich focust op enkel Duitse obligaties, bijvoorbeeld de iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (ticker EXHC). De gewogen Yield to Maturity (YTM, vaak de beste inschatting van toekomstig rendement voor obligaties) is echter licht negatief op dit moment. Wil je meer rendement van het vasthouden van obligaties, zul je meer risico moeten nemen.

Voor een hoger rendement met uiteraard bijbehorend risico kun je bijvoorbeeld de iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (ticker CBE7) kiezen. Deze ETF belegt voor ongeveer 70% in Italië, Frankrijk en Spanje en heeft dus wat meer kredietrisico dan de eerder genoemde ETF voor Duitse staatsobligaties en heeft hiernaast ook iets meer renterisico door een gemiddelde looptijd van ongeveer één jaar meer. De YTM is daardoor wat hoger, met momenteel 0,45%.

Ook een breed gespreid obligatiefonds als de iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF (IEAG), welke naast staatsobligaties ook belegt in bedrijfsobligaties en obligaties met langere looptijden, komt qua YTM op 0,86% uit.

Er worden geen cadeautjes gegeven in de obligatiemarkt
Er worden geen cadeautjes gegeven in de obligatiemarkt

Alternatief voor obligaties; de spaardeposito

Waar grote spelers op de financiële markt (bijvoorbeeld pensioenfondsen en verzekeraars) verplicht zijn om obligaties aan te houden, hoef jij dit als particuliere belegger natuurlijk niet te doen. Je kunt bijvoorbeeld spaardeposito’s kopen waar de Nederlandse staat bovendien garant voor staat (tot 100.000 euro per rekeninghouder per bank). Kredietrisico is hierbij dus minimaal en de looptijd kun je zelf laag kiezen om zo het renterisico ook te verkleinen. Bovendien betaal je in de meeste gevallen geen kosten aan de uitgever van de deposito, waar de obligatiefondsen wel jaarlijkse kosten rekenen.

Zelf open ik simpelweg een vijfjarige deposito wanneer ik weer genoeg heb gespaard om er een te openen (ik investeer mijn leeftijd als percentage in vast renderende beleggingen, het overige gaat in aandelen). In de loop der tijd zal de gemiddelde looptijd lager dan vijf jaar uitkomen, maar is het rendement gegarandeerd en hoger dan de rentes op obligaties momenteel. Wanneer de YTM voor obligaties met een looptijd van ongeveer 3 jaar boven de rentes voor de spaardeposito’s uitkomt, zal ik de overstap maken naar obligatiefondsen.

Wat ik als een nadeel zie voor spaardeposito’s, is de flexibiliteit. In Nederland kun je de deposito’s vaak niet vrijwillig voortijdig beëindigen, laat staan tegen een fatsoenlijke vergoeding. Je kunt dus niet eenvoudig herbalanceren van deposito’s naar aandelen of bij verlies van werk de obligaties verkopen. De hogere rentes en het depositogarantiestelsel zorgen ervoor dat spaardeposito’s mijn voorkeur hebben boven obligaties.

Op de beschreven manier bescherm ik mij dus tegen de volatiliteit van aandelen en hoop ik ook in slechte tijden mijn plan te kunnen vasthouden. Mijn noodfonds kan persoonlijke financiële slechte tijden opvangen, terwijl de deposito’s slechte tijden voor aandelen verzachten. Hiernaast zijn het ook vaak de beleggers met de langste adem die op de meest foute momenten toch capituleren, ze verkopen bijvoorbeeld pas in het diepste dal, in plaats van na de eerste hobbel. Zorg dus voor een beleggingsstrategie die ook de slechte jaren verdraaglijk maken.

(1) Bron: De schitterende eenvoud van indexbeleggen, door Jacques Wintermans (2010).

De informatie in dit stuk reflecteert mijn persoonlijke mening en bevindingen. Als je fouten aantreft of suggesties hebt, hoor ik die graag. Dit is niet bedoeld als beleggings- of belastingadvies of een aansporing tot aankoop van bepaalde effecten. Zie voor meer informatie de disclaimer.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

37 reacties op “Vastrenderende beleggingen: obligaties en spaardeposito’s

 1. Hoi Mick,

  Erg waardevol je website, dank daarvoor. Is het geen goede optie om naast VTI en VXUS als aaandelen beleggingen, een derde Vanguard fonds toe te voegen ? Met het Vanguard High Dividend Yield Index Fund
  behaal je toch heel wat meer rendement dan met het depositosparen. Terwijl het risico, volgens Morningstar,
  benedengemiddeld is…..waarom niet hiervoor gekozen ?

  Nog een vraag: Ik wil graag voor 70% in bovenstaande aandelen zitten, laat jij ze allebei even zwaar mee wegen ? Dus beide 35% ?

  Beantwoorden
  • Hoi John,

   Dank voor je reactie, goed om te horen dat je de website kunt waarderen.

   Ik houd veilige vastrentende beleggingen (in mijn geval spaardeposito’s en sinds kort ook een beetje in de spaarverzekering van Dela) aan om het risico van aandelen te dempen. De Vanguard High Dividend Yield ETF had halverwege 2007 een koers van zo’n 55 dollar. Februari 2009 was daar zo’n 25 dollar van over, een daling van meer dan 50%. In tijden dat aandelen het slecht doen, wil ik juist dat mijn vastrenderende beleggingen stabiel zijn, een fonds dat in aandelen belegt valt daar voor mij dus niet onder.

   Hiernaast geloof ik niet zo in dividendbeleggen, maar daar zal ik binnenkort in een artikel wat dieper op in gaan. Uiteindelijk gaat het om het totale rendement, dus dividend en koerswinst, niet alleen het uitgekeerde dividend.

   VTI en VXUS koop ik in de verhouding aan van de VS ten opzichte van de rest van de wereld. Meestal kijk ik hiervoor naar de factsheet van de FTSE Global All Cap Index. Per 31 januari 2017 was de VS ongeveer 53,5% van de wereldwijde aandelenmarkt. Als ik 70% in aandelen zou hebben, zou ik in de buurt van 0,7*53,5=37,45% in VTI en 32,55% in VXUS willen zitten. Als de VS in de toekomst bijvoorbeeld 20% van de wereldwijde aandelenmarkt zou innemen, zou ik dus van het aandelendeel van mijn portefeuille ook voor 20% in VTI beleggen.

   Vriendelijke groet,

   Mick

   Beantwoorden
 2. Hoi Mick,

  Ik was nog niet echt inhoudelijk op jouw reactie terug gekomen.

  Het voelt nog een beetje dubbel. Niet dat ik het oneens ben met je conclusie, maar omdat ik de neiging om de markt te analyseren juist probeer te onderdrukken.

  Maar als ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig hoe je de obligatie markt kunnen ‘lezen’ zodat ik daar mijn eigen conclusies over kan trekken. Het enige dat ik toe nu toe begrijp is dat de koers van obligaties dalen als de marktrente wordt verhoogd (en omgedraaid). Maar wat gebeurt er dan met de couponrente? Blijft die hetzelfde, gaat het omhoog of mee omlaag? Als ik bij morningstar de rendementen bekijk van bijv. EXHC, betreft het rendement van 2016 (1,39) dan enkel de gestegen koerswaarde of is dit een combi van koerswaarde+couponrente/dividend? En hoe verhoudt zich dit tot YTM?

  Ik ga er vanuit dat dit gerapporteerde rendement bij Morningstar excl. dividend is (netzoals bij VTI bijv). Dan heeft EXHC afgelopen jaar met 1,39% koerswaarde + daar bovenop dividend (hoeveel?) toch een stuk beter gepresteerd dan een deposito van circa 1,2%?

  Ten slotte, over het herbalanceren met ‘nieuw’ geld: ik leid af dat je elk jaar een steeds grotere deposito opent om de koerswinst van je aandelen te matchen?

  Beantwoorden
  • Hoi Sam,

   Goed dat je je blijft inlezen en vragen blijft stellen, het houd mij scherp en jij kunt dan hopelijk beter geïnformeerd je keuzes maken of meer vertrouwen hebben in je keuzes.

   De couponrente die een obligatie uitkeert, wordt eenmaal vastgesteld. Met de marktrente bedoel ik eigenlijk hoe hoog de rente is van obligaties die nieuw uitgegeven worden. De rente van bestaande obligaties wijzigt dus niet als de marktrente stijgt (daardoor daalt de koers van die obligaties), alleen de rente op nieuwe obligaties is dan hoger.

   Het rendement dat je voor EXHC (maar ook voor bijvoorbeeld VTI) ziet, betreft het totaalrendement, dus eventuele koersfluctuaties plus door het fonds uitgekeerd dividend vanuit de ontvangen couponrente. De YTM is een goede indicatie van het rendement wat je in een jaar tijd kan verwachten in de situatie dat de rentes van nieuwe obligaties niet wijzigen. Het afgelopen jaar zijn de yields (couponrente gedeeld door de koers) op Duitse staatsobligaties van ongeveer 0% naar -0,5% gedaald, waardoor de bestaande obligaties (die dus meer uitkeren dan nieuwe obligaties) in waarde stegen.

   Wat het herbalanceren met nieuw geld betreft, is de grootte van de deposito’s inderdaad afhankelijk van de stand van de aandelen. Is die ten opzichte van mijn vastrenderende beleggingen groot geworden, sluit ik een grotere deposito af om de verhoudingen weer zoals gewenst te krijgen.

   Groet, Mick

   Beantwoorden
   • Ha Mick,

    Ah, dat vermoeden had ik al: het rendement is dus koerswinst + dividend/couponrente. Ik begrijp echter nog steeds niet zo goed wat de YTM is. Jij geeft aan dat het een goede indicatie voor het rendement is. Dus YTM = schatting(koerstwinst + dividend)? En wat zegt yield dan? wat zegt deze ratio?

    Als ik naar EXHC in Morningstar opzoek, waar moet ik dan kijken voor YTM of yield? Ik zie alleen maar positieve rendementen (m.u.v. 2013)

    Beantwoorden
    • Hi Sam,

     De YTM houd geen rekening met koerswinst, want dat komt voor uit een wijziging van de marktrente waardoor de koers van bestaande obligaties stijgt of daalt. De yield is de couponrente gedeeld door de huidige koers van een obligatie/fonds, net als de dividend yield dat is bij aandelen.

     Wanneer een obligatie voor 1000 euro wordt uitgegeven en 2% rente geeft. Die rente staat vast, dus wanneer de rente (hypothetisch gezien, een extreem voorbeeld) voor gelijksoortige obligaties die tegen 1000 euro worden uitgegeven die dag nog naar 3% stijgt, zal de koers van jouw obligatie flink dalen. De yield van de nieuwe obligaties is 3%, omdat de koers 1000 euro blijft. De koers van jouw obligatie daalt echter omdat jouw obligatie een procent minder rente uitkeert, deze daling is bij een efficiënte markt zover dat de yield op beide obligaties gelijk is (qua looptijd en kredietrisico waren ze immers gelijk, alleen de rente verschilt, dus dat verschil zal middels de koersen gecorrigeerd worden). De yield to maturity is een vorm van yield en een indicatie wat je aan jaarlijks rendement kan verwachten als de obligatie of obligaties in een fonds worden aangehouden tot de einddatum van de obligaties(s), ervan uitgaande dat de rentes niet wijzigen. Stijgen de rentes, worden de obligaties qua koers minder waard. Dalen de rentes, worden bestaande obligaties meer waard.

     Afgelopen jaren hebben we voornamelijk dalende rentes gezien, waardoor reeds bestaande obligaties (met hun hogere rentes dan nieuwe obligaties met een gelijke einddatum en kredietkwaliteit) meer waard werden (waardoor de yield op nieuwe en bestaande obligaties weer gelijk is). Dat verklaart dus ook de positieve rendementen over de afgelopen jaren. Ik kan via Morningstar de yield to maturity (of een ander soort yield) niet terugvinden, dus zou daarvoor naar de website van iShares gaan. Heb je direct de info van de fondsaanbieder zelf.

     Hoop dat dit een en ander wat duidelijker maakt. Hoor het graag als dat niet zo is.

     Vriendelijke groet,

     Mick

     Beantwoorden
   • @John, ik heb eerder ook VYM overwogen. Ondanks de naam, heeft VYM echter meen ik nauwelijks meer dividend uitgekeerd dan VTI-VXUS de laatste tijd . En wat risico betreft, het kan wel een beneden gemiddeld risico hebben (voornamelijk zeer grote large cap bedrijven), maar dit is t.o.v. de categorie. Het blijven wel aandelen he? Zoals Mick aangeeft, kunnen die behoorlijk fluctueren in waarde. Het is in die zin niet te vergelijken met vermogen op een spaarrekening of deposito dat niet flucteert. En ik neem aan dat de volatiliteit ook nog steeds velen malen groter is dan een obligatie ETF. Niet dat VYM mij een slechte (aandelen) keuze lijkt, maar het lijkt me geen geschikte keuze als een ‘stabilisator’ in je portefeuille.

    @Mick, nog dank voor je vorige reactie. Het blijft voor mij een zoektocht naar een goede invulling van de fixed income class. Zo te zien bij jou ook gezien je ook nu Dela hebt.Ik heb even snel er naar gekeken. Ik ben benieuwd. Wat is jouw inschatting van het risico-rendement profiel. Ik neem aan meer risico dan een spaarrekening/deposito (immers valt niet onder depositogarantieregeling), maar minder volatiliteit dan obligaties? Maar ik neem aan wel (veel?) minder spreiding / meer tegenpartij risico dan een obligatie ETF? Weet je wat de onderliggende beleggingen van dit DELA product zijn?

    Het feit dat het 10 jaar vast staat vind je geen probleem? Ik meen dan je het gebrek aan flexibiliteit bij pensioensparen bezwaarlijk vond (dat is natuurlijk wel veel langer).

    Beantwoorden
    • Hé Sam,

     Zie ook het gesprek dat ik hierboven met Luca heb gevoerd. Mijn visie op Dela is verder niet gewijzigd, maar ben dus wel iets meer risico gaan nemen in het minder risicovolle deel van mijn portefeuille (waar ik deze verzekering wel onder schaal). De spaarverzekering is in mijn ogen risicovoller doordat je je geld kwijt kan zijn als Dela failliet gaat, wat mogelijk op het slechtst mogelijke moment gebeurt, wanneer ik dus juist de veiligheid wens van mijn vastrentende beleggingen. Het is dus maar een klein deel van mijn vastrentende beleggingen, grootste deel blijven deposito’s.

     Het hangt er vanaf met welke obligatie ETF je het vergelijkt, maar inderdaad is het in de meeste gevallen meer tegenpartijrisico doordat je geen spreiding hebt. Dela belegt voornamelijk in aandelen, vastgoed en obligaties, hoe precies weet ik niet. De minstens 10 jaar looptijd had een issue geweest als ik het product niet relatief eenvoudig op kan zeggen. Is wel tegen 150 euro kosten, dus moet er wel eventjes staan voordat ik die kosten eruit heb. Met de huidige rentestanden op spaardeposito’s heb ik dat er in een paar jaar uit, maar dat kan dus verschillen per situatie. Bij fiscaal geblokkeerd sparen/beleggen zijn het de fiscale regels die het onflexibel maken. Die spelen bij Dela gelukkig niet.

     Vriendelijke groet,

     Mick

     Beantwoorden
     • ah, zie nu pas de discussie die je met Luca hebt gevoerd. In het begin was je wat terughoudender over DELA, maar ondertussen is het wat gaan schuiven. Wat heeft je overtuigd?

      Bij KNAB krijg je voor een participatie (uitgestelde obligatie) 5% rente. Dat is dus bijna twee keer zo veel rente dan DELA. Hoe schat jij het bijbehorend risico in?

      Zowel bij DELA als KNAB is er weinig diversificatie en loop je tegenpartij risico. Bij KNAB zit je niet vast aan een termijn / is er geen boete. Je kan het maandelijks, zonder kosten (ver)kopen. Kortom, redelijk liquide.

      KNAB lijkt me daarom aantrekkelijker. Ik zie weinig nadelen t.o.v. DELA (tenzij je de kredietwaardigheid van DELA groter is dan AEGON). Het enige wat ik me kan bedenken dat DELA dus nog een nationale opvangregeling kent. Maar zoals jij ook stelt, wat is deze waard? Kan je er echt op rekenen? Uiteindelijk lever je wel circa het helft van het rendement in t.o.v. KNAB. Overigens, met een KNAB participatie kan je wel alleen kiezen voor 5k of 10k. Dat is het dan. Dus geen kleinere of meer frequente inleg. Maar voor een eenmalige inleg lijkt het me een prima product.

      Ik hoor natuurlijk graag als jij wel beren op de weg ziet! Zo houden we elkaar scherp 🙂

      Beantwoorden
      • Eigenlijk ben ik qua visie op Dela niet gewijzigd, maar accepteer ik dus wel iets meer risico voor een klein deel van het stabiele deel van mijn portefeuille voor een beetje meer rendement.

       Bij Dela heb je een verzekering met gegarandeerd eindkapitaal. Ook bij tussentijdse beëindiging heb je recht op dat kapitaal (minus de 150 euro opzegkosten). Bij KNAB krijg je weliswaar een hogere rente, maar staat de waarde van de achtergestelde obligatie van (indirect) Aegon niet vast. Je kunt je participatie alleen verkopen op de interne markt, er moet dus een bestaande of nieuwe klant zonder participatie zijn die jouw participatie wilt aankopen. In tijden van crisis stijgt de vraag naar veilige beleggingen, maar daalt de vraag naar dit soort achtergestelde, meer risicovolle producten. Het is dus maar de vraag of de participatie liquide is te maken wanneer dat het hardst nodig is. Voor zover ik weet kan je maar één participatie à 5000 euro kopen, maar kan zijn dat ik daarnaast zit, ben geen klant bij KNAB. Ook kan Aegon besluiten om geen of minder rente te betalen op de participatie. Naar mijn idee is een KNAB participatie (of andere achtergestelde obligaties zoals Rabobank certificaten) dus een stuk minder veilig en niet geschikt om in het risico-arme deel van mijn portefeuille te komen.

       Groet, Mick

      • Net zoals Aegon kan Dela toch net zo goed de rente verlagen als ze in problemen komen? Is de 2,6% van Dela harder dan de 5% van KNAB?

       Wat bedoel je met gegarandeerd eindkapitaal? Dat je los van de rente (zie hierboven) iig je inleg terug krijgt? Maar als ze failliet gaan, misschien wel niet (zoals bij Aegon natuurlijk ook).

       Maar bij Aegon zou je ook in de problemen kunnen komen in een slechte markt zonder dat er sprake is van faillissent: mensen panieken en willen hun participatie verkopen. Er is dan inderdaad een reëele kans dat er geen kopers zijn. Maar ik ben er niet zo bang voor dat het minder waard wordt. KNAB biedt geen mogelijkheden om de participatie voor een ander bedrag te (ver)kopen. Ik denk dus dat het vooral een kwestie is dat er wel of niet kopers zijn. In het slechte geval moet je dan je participatie een tijd aanhouden voordat deze weer liquide is. Voor mij is de vraag hoe erg dat is. Want het is immers toch niet slim om te verkopen in een crash tenzij het echt noodzakelijk is.

       Dus Dela lijkt me meer liquide in slechte tijden, maar niet per se meer waardevast. Of zie ik dat verkeerd / te optimistisch?

       Overigens, je kon inderdaad maar 1 participatie kopen. Tegenwoordig 2. Ik zou ook niet zo snel meer doen. Voor mij zou het ook maar een klein gedeelte van mijn (vastrenderende) beleggingen betreffen. Meer een soort van een extraatje.

      • Klopt, Dela kan inderdaad ook haar rente verlagen, al is dat meer iets wat ze in de voorwaarden hebben opgenomen voor het geval dat. Per definitie is de 2,6% van Dela niet harder dan die van KNAB, maar het grote verschil zit hem mijn inziens in de waarde die je krijgt bij het verkopen. Bij Dela is dat de waarde van je ingelegde geld plus de tot dan toe opgebouwde rente. Bij KNAB is het maar de vraag of je participatie nog de waarde van je inleg heeft wanneer ze de rente verlagen of opschorten. En als de waarde van die participatie niet daalt als de rente daalt, is het maar de vraag of er vraag is.

       De rente bij Dela is een garantierente, hoewel ze dus wel in de voorwaarden hebben staan dat ze gerechtigd zijn deze aan te passen. Het is echter een coöperatie, dus er zal naar mijn idee meer in het belang van de leden (=de klanten) gedacht worden dan bij een Aegon die o.a. in het verleden door de woekerpolissen een slechte naam heeft gekregen. Dela rekent ook kosten (die ze van de winstdeling afhalen die je als lid kan krijgen) voor het garanderen van de rente, dus ik zie de rente dan ook redelijk als gegarandeerd, maar ook weer niet helemaal.

       In een crash wil je je risicovolle beleggingen inderdaad niet verkopen, die zijn dan waarschijnlijk juist gedaald. Je risico arme beleggingen zijn juist meer waardevast en kan je gebruiken om te herbalanceren naar de bijvoorbeeld op dat moment laag staande aandelen. Zo herstel je de risicobalans van je portefeuille en profiteer je weer als het tij keert.

       Apart dat je er tegenwoordig twee kan kopen, de FAQ die ik op hun site las, gaf aan dat je er maar één kan krijgen. Maar goed, is een detail. In ieder geval goed te beseffen voor zowel Dela als KNAB dat het niet risicoloze producten zijn en we het eens zijn door het maar een klein deel van de vastrenderende beleggingen te laten zijn.

       Vriendelijke groet,

       Mick

 3. Mick, weet jij wat een saving bond is? Ik lees vaak drie varianten voor de fixed income klasse. Bonds, saving bonds en CD. CD is een deposito ga ik van uit, bond is obligaties en saving bond…

  Beantwoorden
  • CD’s (cash deposits) zijn inderdaad spaardeposito’s. Savings bonds en (treasury) bonds zijn allebei obligaties, zitten alleen wat verschillen in de verhandelbaarheid en de belastingregels voor Amerikanen die erin beleggen. Savings bonds koop je als Amerikaan direct en op eigen naam bij de centrale bank in de VS en kun je niet verhandelen, treasury bonds zijn wel op de beurs verhandelbaar (bron).

   Groet, Mick

   Beantwoorden
  • Hé Sam,

   Hartelijk dank voor je reactie, wederom goede punten die je aanhaalt.

   Ik ben het eens met de stelling dat je bijvoorbeeld niet vast renderende beleggingen moet uitsluiten omdat de rentestanden laag zijn, net als ik aandelen niet uitsluit omdat ze flink gestegen zijn de afgelopen jaren. Als er echter goede rationele argumenten aan te voeren zijn voor een bepaalde strategie, passief dan wel actief, wil ik dat best overwegen. Bij aandelen zijn er relatief veel factoren die het historische rendement, waardoor het toekomstige rendement onzeker is. Hiernaast is de toekomst van een bedrijf ook relatief onzeker in vergelijking met dat van bijvoorbeeld een land. Spreiding is bij kredietwaardige obligaties dan niet zo belangrijk meer, alleen de looptijd heeft dan nog een impact door het risico dat de marktrente wijzigt. Je kan kredietwaardige obligaties dus goed vergelijken met spaardeposito’s, die hetzelfde doel van demping van het aandelenrisico kunnen dienen. Verder staat bij zowel obligaties als deposito’s de rente vast, dus kan je die ook goed vergelijken. Beide opties hebben dus weinig risico en beperken het risico van je portefeuille.

   Het is inderdaad zo dat herbalanceren tussen vastrenderende beleggingen en aandelen ervoor zorgt dat je de gewenste risico-rendement verhouding behoudt. Doordat het de verwachting is dat aandelen op termijn meer stijgen dan obligaties/deposito’s dat doen, kom je zonder herbalanceren op een relatief groot deel in aandelen uit. Als je dat hogere risico wilt hebben, kun je dat beter vanaf het begin zo instellen (dan behaal je immers vanaf het begin het hogere rendement van de hogere portie in aandelen en dat tegen hetzelfde risico als waar je uiteindelijk op uitkomt in de situatie waarin je niet herbalanceert).

   Ik houd zelf ongeveer mijn leeftijd als percentage in vastrenderende beleggingen aan. Wanneer ik dus nieuw geld te beleggen heb, houd ik rekening met de verhouding tussen aandelen en deposito’s op dat moment en corrigeer ik dat indien nodig. Als er door behaald rendement een verschil van meer dan 5% ontstaat, zal ik aandelenfondsen verkopen en dat geld gebruiken voor nieuwe deposito’s. Andersom is het wat lastig doordat ik de deposito’s niet goedkoop kan openbreken. Je kan natuurlijk ook een klein deel in een obligatiefonds houden puur om makkelijk te kunnen herbalanceren en de rest in de naar verwachting beter renderende deposito’s te stoppen. Bij mij komt er elk jaar een deposito vrij en is de instroom groot genoeg om te kunnen herbalanceren, dus houd ik het zelf enkel bij deposito’s en wat cash dat ik reserveer om eenmaal per jaar een nieuwe 5-jaars deposito aan te schaffen.

   Hoop dat dit een en ander wat verklaart. Hoor het uiteraard graag als je nog vragen of opmerkingen hebt!

   Vriendelijke groet,

   Mick

   Beantwoorden
 4. Dag Mick,

  Mijn keuze voor equity indextrackers is inmiddels wel redelijk uitgekristalliseerd. Maar voor de fixed-income klasse nog helemaal niet. Ik ben onlangs begonnen aan All About Asset Allocation van Ferri, zoals door jou aangeraden. En heb ook mijn weg gevonden naar het Bogleheads forum. Naar aanleiding daarvan heb ik twee vragen aan jou:

  1. Je stelt dat je de markt niet kan voorspellen (welke regio’s/sectoren/perioden het goed gaan doen of juist niet). Om die reden moet je zo gespreid mogelijk beleggen en tijdelijke info over de markt negeren. Op bogleheads stellen diverse personen echter dat je ook precies zo met obligaties moet omgaan. Net zoals je niet door de hoogte van VS aandelen maar niet moet starten met beleggen, moet je ook niet door de relatieve slechte obligatiemarkt maar geen obligaties kopen. Als je dat maar lang genoeg doet, middelen de verschillen zich wel uit (DCA).

  Hoe zie jij dit? Is jouw strategie om nu even, in deze markt, obligaties te mijden en CD’s te kiezen niet eigenlijk een vorm van actief beleggen waarbij je inspeelt op tijdelijke trends en indirect aan marktvoorspellingen doet?

  2. Van Ferri e.d. begrijp ik dat het niet alleen belangrijk is binnen de asset klassen te herbalanceren (VTI/VXUS verhouding corrigeren), maar vooral ook tussen de klassen. Doe jij dat ook? VTI/VXUS doen het flink veel beter dan een depositobij mij afgelopen jaar (zeker met een factor 10) . Betekent dit dat je de winst van aandelen afroomt om meer in deposito’s te beleggen zodat de verhouding stabiel blijft? Welke ratio hanteer jij eigenlijk tussen aandelen en fixed income?

  Ik merk dat ik geneigd ben om mijn vermogen op de spaarrekening en deposito te zien als een vaste waarde en al mijn winsten die ik maak met aandelen te herbeleggen in de aandelen zelf. Mijn spaargeld e.d. blijft hierdoor wel stabiel, maar vormt daarmee wel een steeds kleiner gedeelte van mijn vermogen….

  Beantwoorden
 5. Hoi Mick,

  bedankt voor de opmerking.

  Mijn idee van vastgoed komt van mijn achtergrond. In de jaren ’70-’80, was de inflatie in het land van waar ik vandaan kom (Italië) tussen de 10-20% en vastgoed telde als een van de zekerste beleggingen. Geld in de bank laten liggen was niet echt een optie, omdat in een paar jaar iedere geldsom immers veel minder waart was. Aan de andere kant blief de waarde van appartementen en vastgoed altijd alleen maar stijgen en de waarden zijn tot heden nog nooit echt gedaald.

  Vandaar dat ik ook een beetje bang ben geld gewoon in de bank te laten liggen. Aan de andere kant is tegenwoordig inflatie helemaal geen probleem, misschien meer dat er te weinig is.

  Dus denk ik dat je weer een heel goed punt had. Ik denk dat vastgoed met extreem stijgende inflatie een goede investering is.

  Groet,
  Luca

  Beantwoorden
  • Ha Luca,

   Interessant dat je wat van je achtergrond deelt! Mooi om te zien hoe dat toch invloed heeft op je gedachtes als je een andere achtergrond bent of in een ander jaar geboren bent, maar ook goed om je daar bewust van te zijn en dus een open blik te houden. Vastgoed stijgt inderdaad ongeveer mee met de inflatie, historisch gezien dan. Jaren ’70 en ’80 waren naar mijn weten ook jaren van een stevige economische groei, dus is de stijgende vraag naar vastgoed ook aardig te verklaren. In deze tijd is het wellicht de krapte op de woningmarkt die toch een stijging in de vastgoedprijzen kan verklaren.

   Overigens een punt wat ik nog niet expliciet genoemd had, is dat je met een koopwoning al een flinke toewijzing aan vastgoed hebt. Ook beleggen de bedrijven waar je aandelen van kan kopen al veel in vastgoed, dus is in het kader van diversificatie niet heel vreemd om geen vastgoed toe te voegen aan je portefeuille.

   Vriendelijke groet,

   Mick

   Beantwoorden
 6. Hoi Mick,

  bedankt voor jouw goede opmerkingen.

  Wat ik zo over de solvabiliteit van Dela kan vinden is alles redelijk positief:

  http://fd.nl/ondernemen/1155049/dela-keert-meer-uit-dan-er-winst-is
  http://www.analist.nl/hottopics/22663-opvallende-groei-cooperatie-dela-in-krimpende-markt

  Natuurlijk zegt dat niet viel over wat in 10 jaar gebeurt. Ik zelf gebruik tegenwoordig Dela om vermogen voor mijn kind via periodiek beleggen (klein som een keer per maand) op te bouwen. Daar lijkt mij het risico heel klein, zeker met de 150€ boete, die ik niet heel hoog vind. Zeker is het op te letten dat ze deze niet verhogen.

  Bij een deposito moet je alles in een keer inleggen, dat is een nadeel. Toch ben ik aan het overleggen een deel van mijn spaargeld in zo een deposito in te leggen. Nu staat het op een gewone spaarrekening en levert toch niet viel op. Zo een deposito ladder lijkt mij een heel goede oplossing te zijn. Ik denk een 5 jaar deposito in een van deze twee banken aan te maken:

  https://www.dhbbank.nl/Sparen/Deposito-spaarrekeningen.aspx
  https://www.yapikredi.nl/

  Blijkbaar bieden ze tegenwoordig het hoogste rendement. Wat denk jij daarover?

  Verder wilde ik nog een ding vragen. Wat denk jij over in plaats van in obligaties of deposito’s in vastgoed te investeren om het risico van de beleggingen in aandelen te matigen? En hier bedoel ik niet vastgoed indexen, maar gebouwen zoals garages of appartementen.

  Ik hoor graag van jouw.

  Groet,
  Luca

  Beantwoorden
  • Ha Luca,

   Bedankt voor je reactie. Ik denk dat we de spaarverzekering van Dela zo wel aardig doorgelicht hebben inderdaad, het heeft zijn plussen en minnen en blijft dus een persoonlijke afweging. Bij mij is het vastrenderende deel van de portefeuille iets wat juist in slechte tijden op de beurzen stabiel en veilig dient te zijn, dat mijn gespaarde bedrag in een failliete boedel kan vallen hoort daar helaas niet bij. Maar wellicht dat de relatief hoge rente genoeg compensatie is voor anderen (ik zie overigens wel dat ze in 2013 pas zijn gestart met deze spaarverzekering en ze de rente sindsdien ongewijzigd hebben gelaten, destijds was die rente nog relatief laag).

   Zelf ook prima tevreden met de depositoladder, zeker tijdens dalende rentes op de spaarrekening is het fijn als je deposito’s constant blijven. Mochten de rentes stijgen, werkt dat natuurlijk weer omgekeerd. Overigens hebben niet alle aanbieders van deposito’s hoge minima, dus kan je ook vaker dan bijvoorbeeld eens per jaar een deposito afsluiten. Houd er rekening mee dat de twee banken die je noemt buitenlandse banken zijn, maar gelukkig wel onder het Nederlandse depositogarantiestelsel vallen. Ik heb verder de voorwaarden niet gelezen, maar doe dat vooral goed voordat je bij hen je geld wegzet (let er ook op hoe ze de rentebetaling regelen, wat er gebeurt als ze Nederland weer verlaten, e.d.).

   Ik zie vastgoed als een vrij risicovolle belegging, dus zou het niet onder vastrenderende beleggingen scharen. Je loopt immers een aardig risico dat je geen huurders vindt. Ook is het in de vorm die je voorstelt niet erg liquide, je kunt dus niet makkelijk herbalanceren of indien nodig snel je posities van de hand doen. Afhankelijk van hoeveel je zelf doet en/of je wat uitbesteed, kan het ook aardig wat tijd kosten ten opzichte van een passieve beleggingsportefeuille. Als je in vastgoed belegt, zou ik in ieder geval niet speculeren op waardestijging, dit is immers puur wat de markt op dat moment voor dat stuk vastgoed geeft. Volgens mij volgt de waarde van vastgoed inflatie vrij aardig. Ook is het lastig spreiden als je vermogen niet al te groot is, maar wel in individueel vastgoed wilt beleggen. Zelf overigens geen ervaring met vastgoedbeleggen, dus hoor het graag als jij hier een andere ervaring of visie over hebt.

   Groet, Mick

   Beantwoorden
   • “Je loopt immers een aardig risico dat je geen huurders vindt”.

    Ik bemoei me er even mee :-). Ik betwijfel dat. Om maar ook wat persoonlijke ervaring te delen: mijn vader en ik hebben mijn oude studentenwoning in Amsterdam aangehouden en de afgelopen jaren verhuurd. Zodra er een huurder vertrok, een berichtje op Facebook en je hebt stuk of 20 reacties van mensen die er dolgraag willen wonen.

    Deze ervaring is niet uniek. Veel andere bekende hebben dezelfde ervaring (dan wel uit het oogpunt van verhuurder of huurder). Zolang ik in Amsterdam woon (een jaar of 20) is dit volgens mij het geval. Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat het ooit anders was. Of zal worden. Een appartement in Amsterdam is altijd zo verhuurd. Dus het risico om geen huurinkomsten is uitermate klein naar mijn idee, los van misschien soms dat het 1 maand ofzo leeg staat tussen de wissels door.

    Natuurlijk heb je wel onderhoudskosten, maar dit is redelijk goed te voorspellen. Dus dat vind ik ook niet echt een ‘risico’, maar moet je gewoon incalculeren. Waardeontwikkeling is wel een volledig ander verhaal. Huurinkomsten zijn behoorlijk zeker, maar niet of de waarde van de woning (oneindig lang) blijft groeien. De huizencrisis is daar natuurlijk een goed voorbeeld van. Maar ook in die tijden zijn appartementen in de Amsterdam zo verhuurd.

    Ik besef me dat dat (mogelijk) niet voor alle plekken in NL geldt. De hoofdstad is altijd een ander verhaal.

    Beantwoorden
    • Ha Sam,

     Goed punt, ik ben het zeker met je eens dat het tegenwoordig in Amsterdam niet moeilijk te noemen is om huurders te vinden (sterker nog, ik ben zelf ook al een tijdje op zoek naar een klein huurappartement in Amsterdam). Ook Amsterdam heeft echter tijden gekend van leegstand, al is dat niet recent geweest en wellicht ook niet te verwachten voor de komende tijd. Een risico kan zijn dat de mensen weer uit de steden trekken, maar dat is natuurlijk niet de trend van de afgelopen decennia geweest. Een groter risico is mogelijk dat van ‘foute’ huurders die geen huur betalen of de woning verwaarlozen, ook met screening vooraf weet je dat helaas niet altijd te voorkomen en huurders zijn vrij goed beschermd in Nederland. Ken ook meerdere mensen die dat soort huurders helaas hebben ervaren, brengt een hoop narigheid en kosten met zich mee. Maar goed, dat is een heel ander punt dan jij hier aanstipt en waar ik me ook zeker in kan vinden.

     Verder ook een goed punt wat betreft de waardeontwikkelingen van vastgoed, die zijn uiteraard niet zeker of in te schatten. De huurinkomsten inderdaad meer, maar of dat in verhouding staat tot de aankoopprijs, en dus een goede belegging is, vind ik lastig in te schatten. Het gebrek aan diversificatie is voor mij in ieder geval een reden om het bij de breed gespreide aandelenmarkt te houden.

     Vriendelijke groet,

     Mick

     Beantwoorden
 7. Hoi Mick,

  complimenten voor jouw blog. Ik ben het sinds een paar weken aan het doorlezen en heb heel veel informatie gevonden, die mij aan het helpen is om een beleggingskeuze te maken.

  Over spaardeposito’s gesproken, wat vind jij van de Dela spaarverzekering. Met die krijg je 2.75% vaste rente per jaar, welke trouwens maandelijks uitgekeerd word en dus op het kapitaal word opgeteld.

  Nadeel is wel dat het niet onder het depositogarantiestelsel valt, maar wel onder de nationale opvangregeling van De Nederlandsche Bank en het Verbond van Verzekeraars, wat het risico volgens mij alsnog heel klein houd.

  Voordelen zijn denk ik de relatief hoge vaste rente (2,75% netto) en het feit dat het geld eigenlijk nooit echt vast zit. Als je het geld voor de 10 jaar opneemt dan moet je 150€ boete betalen, maar bij een inleg van bijvoorbeeld 10000€ heb jij die 150€ naar twee jaren al lang verdient.

  Groet,
  Luca

  Beantwoorden
  • Ha Luca,

   Dank voor de complimenten! Mooi om te horen dat je wat aan de informatie op deze blog hebt.

   De hoge rente van de Dela spaarverzekering is inderdaad aanlokkelijk en de verzekering is door de 150 euro opzegboete redelijk liquide wanneer je dus genoeg investeert om dat een relatief klein bedrag te houden. Houd er overigens rekening mee dat je niet meer dan 12.000 euro per jaar kunt investeren (mocht je gelukkig genoeg zijn om die mogelijkheid te hebben).

   Ik denk dat je zelf het belangrijkste nadeel van een verzekering al hebt genoemd; de inleg valt inderdaad niet onder het depositogarantiestelsel. Bij verzekeraars is het zo dat als de verzekeraar failliet gaat, de opgebouwde waarde in de failliete boedel van de verzekeraar valt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld beleggingen bij een broker, die juridisch gescheiden zijn van elkaar. Hoewel ik niet in de positie ben om uitspraken te doen over de financiële sterkte van Dela, is een gegarandeerd rendement van 2,75% in deze tijd erg hoog. Hoogste spaardeposito onder het Nederlandse garantiestelsel geeft voor 10 jaar 1,70%, ruim een procent minder dus. 10-jaars staatsobligatie van de Nederlandse staat geeft rond de 0% rente. Er zit dus zeker risico in een verzekering die je 2,75% biedt en naar mijn idee zou dat best de financiële zekerheid kunnen zijn. Ik lees overigens ook in de productleeswijzer dat ze (tussentijds) de ‘garantierente’, voorwaarden en kosten mogen aanpassen. Kans is dus aanwezig dat ze dat doen als de 2,75% echt niet meer houdbaar wordt.

   In de nationale opvangregeling heb ik me nog niet echt verdiept, heb jij hier wellicht meer kennis van? Het lijkt inderdaad wat meer financiële zekerheid te bieden, maar lijkt me geen garantie bij financiële problemen. Dat opvangplan komt overigens alleen in actie als de verzekeraar nog een overlevingskans heeft, kans is aanwezig dat ze dan op voorhand eerst geprobeerd hebben om bijvoorbeeld die garantierente naar beneden bij te stellen en de opzegboete flink verhoogd hebben. De opvang houdt in dat een andere verzekeraar de portefeuille tijdelijk of definitief overneemt. Dan is het dus wel de vraag welke partij(en) de portefeuille willen overnemen als de voorwaarden van de verzekeringen die overgenomen worden in deze tijd niet houdbaar zijn. Laat ik hier overigens wel bij zeggen dat ik de financiële situatie van Dela dus niet heb doorgelicht, maar het ook weinig zegt om dit te doen als je nog tien jaar een verzekering wilt aanhouden. Ik heb in ieder geval liever een wat lager rendement met de zekerheid van het depositogarantiestelsel, uiteraard kan die keuze voor jou anders uitpakken.

   Ik hoor graag van je als je hier nog aanvullende opmerkingen op hebt!

   Vriendelijke groet,

   Mick

   Beantwoorden
 8. Hoi Mick,

  Ben jij een voorstander van het Ladderen van de spaardeposito’s? Dus stel ik heb nu 10.000 EURO die ik gealloceerd heb aan vastrenderende investeringen, dat ik dan 2.000 EUR investeer in een deposito met een looptijd van 1 jaar, 2.000 EUR met looptijd 2 jaar…. tot en met 2.000 EUR met looptijd 5 jaar.

  Zodra het deposito met 1 jaar looptijd dan weer beschikbaar komt, zullen de overige looptijden 1 jaar zijn opgeschoven. Met het geld dat beschikbaar is gekomen kan dan een nieuw deposito voor 5 jaar worden aangeschaft, waardoor je binnen 5 jaar elk jaar een deposito beschikbaar krijgt die de rente heeft gekregen voor een 5 jaar deposito.

  Beantwoorden
  • Hoi mvdkem,

   Leuk dat je weer eens een reactie achterlaat.

   Ik ben inderdaad een voorstander van het ladderen van deposito’s. Op deze manier verhoog je het gemiddelde rendement, verklein je het risico op rentestijging/daling en verhoog je de liquiditeit (ten opzichte van alles in een 5-jaars deposito stoppen).

   Doordat er elk jaar een deposito vrij komt, heb je altijd een deposito die bijna vervalt (de gemiddelde looptijd zal zo ongeveer 2,5 jaar zijn) en het gemiddelde rendement dat je hebt, is groter dan je bij deposito’s met een gelijkwaardige looptijd ontvangt. Doordat je jaarlijks aankoopt, verklein je ook het risico dat je veel last hebt van stijging van de rente maar profiteer je ook minder van een daling van de rentes.

   Groet, Mick

   Beantwoorden
 9. In persoonlijk contact dit al eens besproken en uitstekende uitleg. Uiteindelijk ook gekozen om nu voor deposito’s te gaan en niet voor de IEAG ETF (euro aggregate). Via leaseplanbank vlak voor de verlaging van de rente een deposito van 5 jaar met 1,95% rente geopend. Volgend jaar wel weer kijken, een nieuw deposito zal het waarschijnlijk wel worden.

  Beantwoorden
  • Hoi AP,

   Dank voor je reactie. We hadden inderdaad een leuk gesprek over de mail, het is natuurlijk leuk te horen dat je dan ook direct actie onderneemt (en daarmee de renteverlaging voor bent gebleven). Voorlopig bieden deposito’s naar mijn idee meer voordelen, het is inderdaad wel goed om dat af en toe te controleren.

   Groet, Mick

   Beantwoorden

Laat een reactie achter