Vastrenderende beleggingen: obligaties en spaardeposito’s

Aandelen zijn risicovol. Ook wanneer je over alle sectoren en categorieën gespreid bent, is het risico van aandelen nog erg groot. In één jaar kunnen aandelen 50% dalen in waarde, waarna dit het jaar daarop gewoon verder gaat. De zwaarste crash in de vorige eeuw was die in 1929 in de Verenigde Staten, waarbij vanaf het hoogtepunt gemeten de aandelenkoersen meer dan 80% waren gedaald en de koersen pas weer een nieuw hoogtepunt bereikten na ruim 15 jaar. Uiteraard is de gemiddelde beleggingshorizon veel groter en zal een pas begonnen belegger eerder kunnen profiteren van de lage koersen, maar zal een belegger die bijna zijn doel heeft bereikt flinke klappen krijgen. Dit aandelenrisico wat matigen door het toevoegen van stabielere beleggingsproducten in de portefeuille, kan dan ook zeer verstandig zijn.

Een hoofdreden om het beleggingsrisico te beperken, is de gedachtegang van de mens. Ondanks een lange beleggingshorizon, evalueren beleggers hun portefeuille te vaak. Waar dagelijks de kans op een positief resultaat ongeveer 50% is, stijgt dit over langere periodes aanzienlijk. Een belegger die dagelijks zijn beleggingen evalueert, zal vaker een negatief gevoel ervaren dan iemand die de stand van zijn beleggingen eens per jaar bekijkt (bovendien bouw je dan geen afhankelijkheid op, wordt je humeur minder beïnvloed door beweeglijke aandeelkoersen). Uit de gedragseconomie leren we dat een verlies ongeveer twee keer sterker wordt ervaren dan een gelijkwaardige winst. Wanneer je op korte termijn het risico van aandelen beperkt, is de kans groter dat je aan jouw plan kunt vasthouden.

Hoe beperk je het risico van jouw portefeuille?

Traditioneel worden obligaties genoemd als het stabiele fundament van een beleggingsportefeuille. Staatsobligaties in de VS met een relatief korte looptijd van vijf jaar, zijn sinds 1926 nooit meer dan 5% per jaar gedaald en is de waarde nooit meer dan twee jaar onder het vorige hoogtepunt geweest. Vaak vallen de negatieve periodes voor obligaties niet samen met die voor aandelen, wat dus diversificatievoordelen oplevert. (1)

Obligaties kennen hoofdzakelijk twee risico’s; het renterisico en het kredietrisico. Wanneer rentes stijgen, dalen de reeds bestaande obligaties in waarde (jouw 3% staatsobligatie wordt minder waard als nieuwe obligaties tegen 4% worden uitgegeven). Zo ook wanneer rentes dalen, stijgen de reeds bestaande obligaties in waarde. Dit is wat ook het renterisico wordt genoemd. Obligaties met een lange looptijd kennen meer renterisico dan obligaties met een korte looptijd. Als je immers een obligatie hebt gekocht die 3% oplevert met een looptijd van dertig jaar, zal deze bij een rentestijging harder in waarde dalen dan eenzelfde obligatie met een looptijd van vijf jaar. De lagere rentes staan dan namelijk voor een kortere periode vast. De optimale rendement-risico verhouding ligt ongeveer tussen de drie en tien jaar. Kortlopende obligaties (1-3 jaar) kennen een te laag rendement, terwijl obligaties met lange looptijden vaak teveel risico opleveren voor het uiteindelijke rendement. Het risico kan beter gelopen worden in de aandelenkant van de portefeuille. Het risicomijdende deel dat je in vastrenderende beleggingen stopt, kan beter stabiel zijn om zo diepe dalen te voorkomen.

Het kredietrisico gaat in op de kredietwaardigheid van de uitgever van de obligatie. Wanneer de uitgever financieel sterk is, wordt het risico dat de uitgever de obligatie niet aflost klein geacht. Net als het nemen van meer renterisico door het kopen van langdurige obligaties, wordt het nemen van extra kredietrisico vaak niet beloond met een gelijkwaardig stijgend rendement. Het is dan ook aan te raden om obligaties te kiezen van sterke financiële uitgevers, bij voorkeur stabiele overheden en de looptijd van de obligaties relatief kort te houden.

Hiernaast is het voor beleggers uit de Eurozone van belang om in obligaties te beleggen die uitgegeven zijn in euro’s of waarbij het valutarisico is afgedekt. Als je obligaties aanhoudt om op korte termijn sterke fluctuaties in de portefeuille af te remmen, is het niet fijn dat door valutaschommelingen jouw stabiele obligaties alsnog veel in waarde veranderen. Het afdekken van valutarisico bij een wereldwijde spreiding in obligaties leidt op eenjarige basis tot meer dan 30% vermindering in volatiliteit. (2)

Keuze uit obligatiefondsen

Met bovenstaande punten kunnen we al een goede selectie maken uit de ongeveer duizend obligatie-ETF’s die er in de wereld zijn. Je kunt jouw zoektocht beperken tot de paar honderd obligatie-ETF’s die genoteerd zijn in Europa; dit omdat je een ETF wilt die in euro’s genoteerd is of de vreemde valuta’s (anders dan euro) afdekt. Je kunt dan bijvoorbeeld vergelijkers als justetf.com en etfinfo.com gebruiken.

Verder gaat mijn voorkeur uit naar fondsen met lage jaarlijkse kosten, omdat deze zeker bij obligaties (met stabiele, maar lagere rendementen) veel van jouw winsten kunnen wegsnoepen. Ook selecteer ik op fondsen die fysiek de effecten aankopen, om zo tegenpartijrisico te vermijden. Ik vink dus bij de online vergelijking full replication en optimised sampling aan.

Omdat ik geen obligaties in de portefeuille wil die zijn uitgegeven door overheden in zwaar weer, bekijk ik ook altijd even waar de fondsen in beleggen. Als een groot deel in financieel minder stabiele landen belegd wordt, is een fonds behoorlijk minder interessant voor mij. Een fonds dat investeert in Nederlandse en Duitse staatsobligaties zou mij al een stuk meer trekken. Dit doe ik om het kredietrisico te beperken.

Waar de opties eerst overweldigend in aantal leken, is het nu lastig een gespreid fonds van degelijke grootte te vinden dat aan alle criteria voldoet. Je zult dan waarschijnlijk uitkomen bij een fonds dat zich focust op enkel Duitse obligaties, bijvoorbeeld de iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (ticker EXHC). De gewogen Yield to Maturity (YTM, vaak de beste inschatting van toekomstig rendement voor obligaties) is echter licht negatief op dit moment. Wil je meer rendement van het vasthouden van obligaties, zul je meer risico moeten nemen.

Voor een hoger rendement met uiteraard bijbehorend risico kun je bijvoorbeeld de iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (ticker CBE7) kiezen. Deze ETF belegt voor ongeveer 70% in Italië, Frankrijk en Spanje en heeft dus wat meer kredietrisico dan de eerder genoemde ETF voor Duitse staatsobligaties en heeft hiernaast ook iets meer renterisico door een gemiddelde looptijd van ongeveer één jaar meer. De YTM is daardoor wat hoger, met momenteel 0,45%.

Ook een breed gespreid obligatiefonds als de iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF (IEAG), welke naast staatsobligaties ook belegt in bedrijfsobligaties en obligaties met langere looptijden, komt qua YTM op 0,86% uit.

Er worden geen cadeautjes gegeven in de obligatiemarkt
Er worden geen cadeautjes gegeven in de obligatiemarkt

Alternatief voor obligaties; de spaardeposito

Waar grote spelers op de financiële markt (bijvoorbeeld pensioenfondsen en verzekeraars) verplicht zijn om obligaties aan te houden, hoef jij dit als particuliere belegger natuurlijk niet te doen. Je kunt bijvoorbeeld spaardeposito’s kopen waar de Nederlandse staat bovendien garant voor staat (tot 100.000 euro per rekeninghouder per bank). Kredietrisico is hierbij dus minimaal en de looptijd kun je zelf laag kiezen om zo het renterisico ook te verkleinen. Bovendien betaal je in de meeste gevallen geen kosten aan de uitgever van de deposito, waar de obligatiefondsen wel jaarlijkse kosten rekenen.

Zelf open ik simpelweg een vijfjarige deposito wanneer ik weer genoeg heb gespaard om er een te openen (ik investeer mijn leeftijd als percentage in vast renderende beleggingen, het overige gaat in aandelen). In de loop der tijd zal de gemiddelde looptijd lager dan vijf jaar uitkomen, maar is het rendement gegarandeerd en hoger dan de rentes op obligaties momenteel. Wanneer de YTM voor obligaties met een looptijd van ongeveer 3 jaar boven de rentes voor de spaardeposito’s uitkomt, zal ik de overstap maken naar obligatiefondsen.

Wat ik als een nadeel zie voor spaardeposito’s, is de flexibiliteit. In Nederland kun je de deposito’s vaak niet vrijwillig voortijdig beëindigen, laat staan tegen een fatsoenlijke vergoeding. Je kunt dus niet eenvoudig herbalanceren van deposito’s naar aandelen of bij verlies van werk de obligaties verkopen. De hogere rentes en het depositogarantiestelsel zorgen ervoor dat spaardeposito’s mijn voorkeur hebben boven obligaties.

Op de beschreven manier bescherm ik mij dus tegen de volatiliteit van aandelen en hoop ik ook in slechte tijden mijn plan te kunnen vasthouden. Mijn noodfonds kan persoonlijke financiële slechte tijden opvangen, terwijl de deposito’s slechte tijden voor aandelen verzachten. Hiernaast zijn het ook vaak de beleggers met de langste adem die op de meest foute momenten toch capituleren, ze verkopen bijvoorbeeld pas in het diepste dal, in plaats van na de eerste hobbel. Zorg dus voor een beleggingsstrategie die ook de slechte jaren verdraaglijk maken.

(1) Bron: De schitterende eenvoud van indexbeleggen, door Jacques Wintermans (2010).

De informatie in dit stuk reflecteert mijn persoonlijke mening en bevindingen. Als je fouten aantreft of suggesties hebt, hoor ik die graag. Dit is niet bedoeld als beleggings- of belastingadvies of een aansporing tot aankoop van bepaalde effecten. Zie voor meer informatie de disclaimer.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

37 reacties op “Vastrenderende beleggingen: obligaties en spaardeposito’s

 1. In persoonlijk contact dit al eens besproken en uitstekende uitleg. Uiteindelijk ook gekozen om nu voor deposito’s te gaan en niet voor de IEAG ETF (euro aggregate). Via leaseplanbank vlak voor de verlaging van de rente een deposito van 5 jaar met 1,95% rente geopend. Volgend jaar wel weer kijken, een nieuw deposito zal het waarschijnlijk wel worden.

  Beantwoorden
  • Hoi AP,

   Dank voor je reactie. We hadden inderdaad een leuk gesprek over de mail, het is natuurlijk leuk te horen dat je dan ook direct actie onderneemt (en daarmee de renteverlaging voor bent gebleven). Voorlopig bieden deposito’s naar mijn idee meer voordelen, het is inderdaad wel goed om dat af en toe te controleren.

   Groet, Mick

   Beantwoorden
 2. Hoi Mick,

  Ben jij een voorstander van het Ladderen van de spaardeposito’s? Dus stel ik heb nu 10.000 EURO die ik gealloceerd heb aan vastrenderende investeringen, dat ik dan 2.000 EUR investeer in een deposito met een looptijd van 1 jaar, 2.000 EUR met looptijd 2 jaar…. tot en met 2.000 EUR met looptijd 5 jaar.

  Zodra het deposito met 1 jaar looptijd dan weer beschikbaar komt, zullen de overige looptijden 1 jaar zijn opgeschoven. Met het geld dat beschikbaar is gekomen kan dan een nieuw deposito voor 5 jaar worden aangeschaft, waardoor je binnen 5 jaar elk jaar een deposito beschikbaar krijgt die de rente heeft gekregen voor een 5 jaar deposito.

  Beantwoorden
  • Hoi mvdkem,

   Leuk dat je weer eens een reactie achterlaat.

   Ik ben inderdaad een voorstander van het ladderen van deposito’s. Op deze manier verhoog je het gemiddelde rendement, verklein je het risico op rentestijging/daling en verhoog je de liquiditeit (ten opzichte van alles in een 5-jaars deposito stoppen).

   Doordat er elk jaar een deposito vrij komt, heb je altijd een deposito die bijna vervalt (de gemiddelde looptijd zal zo ongeveer 2,5 jaar zijn) en het gemiddelde rendement dat je hebt, is groter dan je bij deposito’s met een gelijkwaardige looptijd ontvangt. Doordat je jaarlijks aankoopt, verklein je ook het risico dat je veel last hebt van stijging van de rente maar profiteer je ook minder van een daling van de rentes.

   Groet, Mick

   Beantwoorden
 3. Hoi Mick,

  complimenten voor jouw blog. Ik ben het sinds een paar weken aan het doorlezen en heb heel veel informatie gevonden, die mij aan het helpen is om een beleggingskeuze te maken.

  Over spaardeposito’s gesproken, wat vind jij van de Dela spaarverzekering. Met die krijg je 2.75% vaste rente per jaar, welke trouwens maandelijks uitgekeerd word en dus op het kapitaal word opgeteld.

  Nadeel is wel dat het niet onder het depositogarantiestelsel valt, maar wel onder de nationale opvangregeling van De Nederlandsche Bank en het Verbond van Verzekeraars, wat het risico volgens mij alsnog heel klein houd.

  Voordelen zijn denk ik de relatief hoge vaste rente (2,75% netto) en het feit dat het geld eigenlijk nooit echt vast zit. Als je het geld voor de 10 jaar opneemt dan moet je 150€ boete betalen, maar bij een inleg van bijvoorbeeld 10000€ heb jij die 150€ naar twee jaren al lang verdient.

  Groet,
  Luca

  Beantwoorden
  • Ha Luca,

   Dank voor de complimenten! Mooi om te horen dat je wat aan de informatie op deze blog hebt.

   De hoge rente van de Dela spaarverzekering is inderdaad aanlokkelijk en de verzekering is door de 150 euro opzegboete redelijk liquide wanneer je dus genoeg investeert om dat een relatief klein bedrag te houden. Houd er overigens rekening mee dat je niet meer dan 12.000 euro per jaar kunt investeren (mocht je gelukkig genoeg zijn om die mogelijkheid te hebben).

   Ik denk dat je zelf het belangrijkste nadeel van een verzekering al hebt genoemd; de inleg valt inderdaad niet onder het depositogarantiestelsel. Bij verzekeraars is het zo dat als de verzekeraar failliet gaat, de opgebouwde waarde in de failliete boedel van de verzekeraar valt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld beleggingen bij een broker, die juridisch gescheiden zijn van elkaar. Hoewel ik niet in de positie ben om uitspraken te doen over de financiële sterkte van Dela, is een gegarandeerd rendement van 2,75% in deze tijd erg hoog. Hoogste spaardeposito onder het Nederlandse garantiestelsel geeft voor 10 jaar 1,70%, ruim een procent minder dus. 10-jaars staatsobligatie van de Nederlandse staat geeft rond de 0% rente. Er zit dus zeker risico in een verzekering die je 2,75% biedt en naar mijn idee zou dat best de financiële zekerheid kunnen zijn. Ik lees overigens ook in de productleeswijzer dat ze (tussentijds) de ‘garantierente’, voorwaarden en kosten mogen aanpassen. Kans is dus aanwezig dat ze dat doen als de 2,75% echt niet meer houdbaar wordt.

   In de nationale opvangregeling heb ik me nog niet echt verdiept, heb jij hier wellicht meer kennis van? Het lijkt inderdaad wat meer financiële zekerheid te bieden, maar lijkt me geen garantie bij financiële problemen. Dat opvangplan komt overigens alleen in actie als de verzekeraar nog een overlevingskans heeft, kans is aanwezig dat ze dan op voorhand eerst geprobeerd hebben om bijvoorbeeld die garantierente naar beneden bij te stellen en de opzegboete flink verhoogd hebben. De opvang houdt in dat een andere verzekeraar de portefeuille tijdelijk of definitief overneemt. Dan is het dus wel de vraag welke partij(en) de portefeuille willen overnemen als de voorwaarden van de verzekeringen die overgenomen worden in deze tijd niet houdbaar zijn. Laat ik hier overigens wel bij zeggen dat ik de financiële situatie van Dela dus niet heb doorgelicht, maar het ook weinig zegt om dit te doen als je nog tien jaar een verzekering wilt aanhouden. Ik heb in ieder geval liever een wat lager rendement met de zekerheid van het depositogarantiestelsel, uiteraard kan die keuze voor jou anders uitpakken.

   Ik hoor graag van je als je hier nog aanvullende opmerkingen op hebt!

   Vriendelijke groet,

   Mick

   Beantwoorden
 4. Hoi Mick,

  bedankt voor jouw goede opmerkingen.

  Wat ik zo over de solvabiliteit van Dela kan vinden is alles redelijk positief:

  http://fd.nl/ondernemen/1155049/dela-keert-meer-uit-dan-er-winst-is
  http://www.analist.nl/hottopics/22663-opvallende-groei-cooperatie-dela-in-krimpende-markt

  Natuurlijk zegt dat niet viel over wat in 10 jaar gebeurt. Ik zelf gebruik tegenwoordig Dela om vermogen voor mijn kind via periodiek beleggen (klein som een keer per maand) op te bouwen. Daar lijkt mij het risico heel klein, zeker met de 150€ boete, die ik niet heel hoog vind. Zeker is het op te letten dat ze deze niet verhogen.

  Bij een deposito moet je alles in een keer inleggen, dat is een nadeel. Toch ben ik aan het overleggen een deel van mijn spaargeld in zo een deposito in te leggen. Nu staat het op een gewone spaarrekening en levert toch niet viel op. Zo een deposito ladder lijkt mij een heel goede oplossing te zijn. Ik denk een 5 jaar deposito in een van deze twee banken aan te maken:

  https://www.dhbbank.nl/Sparen/Deposito-spaarrekeningen.aspx
  https://www.yapikredi.nl/

  Blijkbaar bieden ze tegenwoordig het hoogste rendement. Wat denk jij daarover?

  Verder wilde ik nog een ding vragen. Wat denk jij over in plaats van in obligaties of deposito’s in vastgoed te investeren om het risico van de beleggingen in aandelen te matigen? En hier bedoel ik niet vastgoed indexen, maar gebouwen zoals garages of appartementen.

  Ik hoor graag van jouw.

  Groet,
  Luca

  Beantwoorden
  • Ha Luca,

   Bedankt voor je reactie. Ik denk dat we de spaarverzekering van Dela zo wel aardig doorgelicht hebben inderdaad, het heeft zijn plussen en minnen en blijft dus een persoonlijke afweging. Bij mij is het vastrenderende deel van de portefeuille iets wat juist in slechte tijden op de beurzen stabiel en veilig dient te zijn, dat mijn gespaarde bedrag in een failliete boedel kan vallen hoort daar helaas niet bij. Maar wellicht dat de relatief hoge rente genoeg compensatie is voor anderen (ik zie overigens wel dat ze in 2013 pas zijn gestart met deze spaarverzekering en ze de rente sindsdien ongewijzigd hebben gelaten, destijds was die rente nog relatief laag).

   Zelf ook prima tevreden met de depositoladder, zeker tijdens dalende rentes op de spaarrekening is het fijn als je deposito’s constant blijven. Mochten de rentes stijgen, werkt dat natuurlijk weer omgekeerd. Overigens hebben niet alle aanbieders van deposito’s hoge minima, dus kan je ook vaker dan bijvoorbeeld eens per jaar een deposito afsluiten. Houd er rekening mee dat de twee banken die je noemt buitenlandse banken zijn, maar gelukkig wel onder het Nederlandse depositogarantiestelsel vallen. Ik heb verder de voorwaarden niet gelezen, maar doe dat vooral goed voordat je bij hen je geld wegzet (let er ook op hoe ze de rentebetaling regelen, wat er gebeurt als ze Nederland weer verlaten, e.d.).

   Ik zie vastgoed als een vrij risicovolle belegging, dus zou het niet onder vastrenderende beleggingen scharen. Je loopt immers een aardig risico dat je geen huurders vindt. Ook is het in de vorm die je voorstelt niet erg liquide, je kunt dus niet makkelijk herbalanceren of indien nodig snel je posities van de hand doen. Afhankelijk van hoeveel je zelf doet en/of je wat uitbesteed, kan het ook aardig wat tijd kosten ten opzichte van een passieve beleggingsportefeuille. Als je in vastgoed belegt, zou ik in ieder geval niet speculeren op waardestijging, dit is immers puur wat de markt op dat moment voor dat stuk vastgoed geeft. Volgens mij volgt de waarde van vastgoed inflatie vrij aardig. Ook is het lastig spreiden als je vermogen niet al te groot is, maar wel in individueel vastgoed wilt beleggen. Zelf overigens geen ervaring met vastgoedbeleggen, dus hoor het graag als jij hier een andere ervaring of visie over hebt.

   Groet, Mick

   Beantwoorden
   • “Je loopt immers een aardig risico dat je geen huurders vindt”.

    Ik bemoei me er even mee :-). Ik betwijfel dat. Om maar ook wat persoonlijke ervaring te delen: mijn vader en ik hebben mijn oude studentenwoning in Amsterdam aangehouden en de afgelopen jaren verhuurd. Zodra er een huurder vertrok, een berichtje op Facebook en je hebt stuk of 20 reacties van mensen die er dolgraag willen wonen.

    Deze ervaring is niet uniek. Veel andere bekende hebben dezelfde ervaring (dan wel uit het oogpunt van verhuurder of huurder). Zolang ik in Amsterdam woon (een jaar of 20) is dit volgens mij het geval. Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat het ooit anders was. Of zal worden. Een appartement in Amsterdam is altijd zo verhuurd. Dus het risico om geen huurinkomsten is uitermate klein naar mijn idee, los van misschien soms dat het 1 maand ofzo leeg staat tussen de wissels door.

    Natuurlijk heb je wel onderhoudskosten, maar dit is redelijk goed te voorspellen. Dus dat vind ik ook niet echt een ‘risico’, maar moet je gewoon incalculeren. Waardeontwikkeling is wel een volledig ander verhaal. Huurinkomsten zijn behoorlijk zeker, maar niet of de waarde van de woning (oneindig lang) blijft groeien. De huizencrisis is daar natuurlijk een goed voorbeeld van. Maar ook in die tijden zijn appartementen in de Amsterdam zo verhuurd.

    Ik besef me dat dat (mogelijk) niet voor alle plekken in NL geldt. De hoofdstad is altijd een ander verhaal.

    Beantwoorden
    • Ha Sam,

     Goed punt, ik ben het zeker met je eens dat het tegenwoordig in Amsterdam niet moeilijk te noemen is om huurders te vinden (sterker nog, ik ben zelf ook al een tijdje op zoek naar een klein huurappartement in Amsterdam). Ook Amsterdam heeft echter tijden gekend van leegstand, al is dat niet recent geweest en wellicht ook niet te verwachten voor de komende tijd. Een risico kan zijn dat de mensen weer uit de steden trekken, maar dat is natuurlijk niet de trend van de afgelopen decennia geweest. Een groter risico is mogelijk dat van ‘foute’ huurders die geen huur betalen of de woning verwaarlozen, ook met screening vooraf weet je dat helaas niet altijd te voorkomen en huurders zijn vrij goed beschermd in Nederland. Ken ook meerdere mensen die dat soort huurders helaas hebben ervaren, brengt een hoop narigheid en kosten met zich mee. Maar goed, dat is een heel ander punt dan jij hier aanstipt en waar ik me ook zeker in kan vinden.

     Verder ook een goed punt wat betreft de waardeontwikkelingen van vastgoed, die zijn uiteraard niet zeker of in te schatten. De huurinkomsten inderdaad meer, maar of dat in verhouding staat tot de aankoopprijs, en dus een goede belegging is, vind ik lastig in te schatten. Het gebrek aan diversificatie is voor mij in ieder geval een reden om het bij de breed gespreide aandelenmarkt te houden.

     Vriendelijke groet,

     Mick

     Beantwoorden
 5. Hoi Mick,

  bedankt voor de opmerking.

  Mijn idee van vastgoed komt van mijn achtergrond. In de jaren ’70-’80, was de inflatie in het land van waar ik vandaan kom (Italië) tussen de 10-20% en vastgoed telde als een van de zekerste beleggingen. Geld in de bank laten liggen was niet echt een optie, omdat in een paar jaar iedere geldsom immers veel minder waart was. Aan de andere kant blief de waarde van appartementen en vastgoed altijd alleen maar stijgen en de waarden zijn tot heden nog nooit echt gedaald.

  Vandaar dat ik ook een beetje bang ben geld gewoon in de bank te laten liggen. Aan de andere kant is tegenwoordig inflatie helemaal geen probleem, misschien meer dat er te weinig is.

  Dus denk ik dat je weer een heel goed punt had. Ik denk dat vastgoed met extreem stijgende inflatie een goede investering is.

  Groet,
  Luca

  Beantwoorden
  • Ha Luca,

   Interessant dat je wat van je achtergrond deelt! Mooi om te zien hoe dat toch invloed heeft op je gedachtes als je een andere achtergrond bent of in een ander jaar geboren bent, maar ook goed om je daar bewust van te zijn en dus een open blik te houden. Vastgoed stijgt inderdaad ongeveer mee met de inflatie, historisch gezien dan. Jaren ’70 en ’80 waren naar mijn weten ook jaren van een stevige economische groei, dus is de stijgende vraag naar vastgoed ook aardig te verklaren. In deze tijd is het wellicht de krapte op de woningmarkt die toch een stijging in de vastgoedprijzen kan verklaren.

   Overigens een punt wat ik nog niet expliciet genoemd had, is dat je met een koopwoning al een flinke toewijzing aan vastgoed hebt. Ook beleggen de bedrijven waar je aandelen van kan kopen al veel in vastgoed, dus is in het kader van diversificatie niet heel vreemd om geen vastgoed toe te voegen aan je portefeuille.

   Vriendelijke groet,

   Mick

   Beantwoorden
 6. Dag Mick,

  Mijn keuze voor equity indextrackers is inmiddels wel redelijk uitgekristalliseerd. Maar voor de fixed-income klasse nog helemaal niet. Ik ben onlangs begonnen aan All About Asset Allocation van Ferri, zoals door jou aangeraden. En heb ook mijn weg gevonden naar het Bogleheads forum. Naar aanleiding daarvan heb ik twee vragen aan jou:

  1. Je stelt dat je de markt niet kan voorspellen (welke regio’s/sectoren/perioden het goed gaan doen of juist niet). Om die reden moet je zo gespreid mogelijk beleggen en tijdelijke info over de markt negeren. Op bogleheads stellen diverse personen echter dat je ook precies zo met obligaties moet omgaan. Net zoals je niet door de hoogte van VS aandelen maar niet moet starten met beleggen, moet je ook niet door de relatieve slechte obligatiemarkt maar geen obligaties kopen. Als je dat maar lang genoeg doet, middelen de verschillen zich wel uit (DCA).

  Hoe zie jij dit? Is jouw strategie om nu even, in deze markt, obligaties te mijden en CD’s te kiezen niet eigenlijk een vorm van actief beleggen waarbij je inspeelt op tijdelijke trends en indirect aan marktvoorspellingen doet?

  2. Van Ferri e.d. begrijp ik dat het niet alleen belangrijk is binnen de asset klassen te herbalanceren (VTI/VXUS verhouding corrigeren), maar vooral ook tussen de klassen. Doe jij dat ook? VTI/VXUS doen het flink veel beter dan een depositobij mij afgelopen jaar (zeker met een factor 10) . Betekent dit dat je de winst van aandelen afroomt om meer in deposito’s te beleggen zodat de verhouding stabiel blijft? Welke ratio hanteer jij eigenlijk tussen aandelen en fixed income?

  Ik merk dat ik geneigd ben om mijn vermogen op de spaarrekening en deposito te zien als een vaste waarde en al mijn winsten die ik maak met aandelen te herbeleggen in de aandelen zelf. Mijn spaargeld e.d. blijft hierdoor wel stabiel, maar vormt daarmee wel een steeds kleiner gedeelte van mijn vermogen….

  Beantwoorden
  • Hé Sam,

   Hartelijk dank voor je reactie, wederom goede punten die je aanhaalt.

   Ik ben het eens met de stelling dat je bijvoorbeeld niet vast renderende beleggingen moet uitsluiten omdat de rentestanden laag zijn, net als ik aandelen niet uitsluit omdat ze flink gestegen zijn de afgelopen jaren. Als er echter goede rationele argumenten aan te voeren zijn voor een bepaalde strategie, passief dan wel actief, wil ik dat best overwegen. Bij aandelen zijn er relatief veel factoren die het historische rendement, waardoor het toekomstige rendement onzeker is. Hiernaast is de toekomst van een bedrijf ook relatief onzeker in vergelijking met dat van bijvoorbeeld een land. Spreiding is bij kredietwaardige obligaties dan niet zo belangrijk meer, alleen de looptijd heeft dan nog een impact door het risico dat de marktrente wijzigt. Je kan kredietwaardige obligaties dus goed vergelijken met spaardeposito’s, die hetzelfde doel van demping van het aandelenrisico kunnen dienen. Verder staat bij zowel obligaties als deposito’s de rente vast, dus kan je die ook goed vergelijken. Beide opties hebben dus weinig risico en beperken het risico van je portefeuille.

   Het is inderdaad zo dat herbalanceren tussen vastrenderende beleggingen en aandelen ervoor zorgt dat je de gewenste risico-rendement verhouding behoudt. Doordat het de verwachting is dat aandelen op termijn meer stijgen dan obligaties/deposito’s dat doen, kom je zonder herbalanceren op een relatief groot deel in aandelen uit. Als je dat hogere risico wilt hebben, kun je dat beter vanaf het begin zo instellen (dan behaal je immers vanaf het begin het hogere rendement van de hogere portie in aandelen en dat tegen hetzelfde risico als waar je uiteindelijk op uitkomt in de situatie waarin je niet herbalanceert).

   Ik houd zelf ongeveer mijn leeftijd als percentage in vastrenderende beleggingen aan. Wanneer ik dus nieuw geld te beleggen heb, houd ik rekening met de verhouding tussen aandelen en deposito’s op dat moment en corrigeer ik dat indien nodig. Als er door behaald rendement een verschil van meer dan 5% ontstaat, zal ik aandelenfondsen verkopen en dat geld gebruiken voor nieuwe deposito’s. Andersom is het wat lastig doordat ik de deposito’s niet goedkoop kan openbreken. Je kan natuurlijk ook een klein deel in een obligatiefonds houden puur om makkelijk te kunnen herbalanceren en de rest in de naar verwachting beter renderende deposito’s te stoppen. Bij mij komt er elk jaar een deposito vrij en is de instroom groot genoeg om te kunnen herbalanceren, dus houd ik het zelf enkel bij deposito’s en wat cash dat ik reserveer om eenmaal per jaar een nieuwe 5-jaars deposito aan te schaffen.

   Hoop dat dit een en ander wat verklaart. Hoor het uiteraard graag als je nog vragen of opmerkingen hebt!

   Vriendelijke groet,

   Mick

   Beantwoorden
 7. Mick, weet jij wat een saving bond is? Ik lees vaak drie varianten voor de fixed income klasse. Bonds, saving bonds en CD. CD is een deposito ga ik van uit, bond is obligaties en saving bond…

  Beantwoorden
  • CD’s (cash deposits) zijn inderdaad spaardeposito’s. Savings bonds en (treasury) bonds zijn allebei obligaties, zitten alleen wat verschillen in de verhandelbaarheid en de belastingregels voor Amerikanen die erin beleggen. Savings bonds koop je als Amerikaan direct en op eigen naam bij de centrale bank in de VS en kun je niet verhandelen, treasury bonds zijn wel op de beurs verhandelbaar (bron).

   Groet, Mick

   Beantwoorden
 8. Hoi Mick,

  Ik was nog niet echt inhoudelijk op jouw reactie terug gekomen.

  Het voelt nog een beetje dubbel. Niet dat ik het oneens ben met je conclusie, maar omdat ik de neiging om de markt te analyseren juist probeer te onderdrukken.

  Maar als ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig hoe je de obligatie markt kunnen ‘lezen’ zodat ik daar mijn eigen conclusies over kan trekken. Het enige dat ik toe nu toe begrijp is dat de koers van obligaties dalen als de marktrente wordt verhoogd (en omgedraaid). Maar wat gebeurt er dan met de couponrente? Blijft die hetzelfde, gaat het omhoog of mee omlaag? Als ik bij morningstar de rendementen bekijk van bijv. EXHC, betreft het rendement van 2016 (1,39) dan enkel de gestegen koerswaarde of is dit een combi van koerswaarde+couponrente/dividend? En hoe verhoudt zich dit tot YTM?

  Ik ga er vanuit dat dit gerapporteerde rendement bij Morningstar excl. dividend is (netzoals bij VTI bijv). Dan heeft EXHC afgelopen jaar met 1,39% koerswaarde + daar bovenop dividend (hoeveel?) toch een stuk beter gepresteerd dan een deposito van circa 1,2%?

  Ten slotte, over het herbalanceren met ‘nieuw’ geld: ik leid af dat je elk jaar een steeds grotere deposito opent om de koerswinst van je aandelen te matchen?

  Beantwoorden
  • Hoi Sam,

   Goed dat je je blijft inlezen en vragen blijft stellen, het houd mij scherp en jij kunt dan hopelijk beter geïnformeerd je keuzes maken of meer vertrouwen hebben in je keuzes.

   De couponrente die een obligatie uitkeert, wordt eenmaal vastgesteld. Met de marktrente bedoel ik eigenlijk hoe hoog de rente is van obligaties die nieuw uitgegeven worden. De rente van bestaande obligaties wijzigt dus niet als de marktrente stijgt (daardoor daalt de koers van die obligaties), alleen de rente op nieuwe obligaties is dan hoger.

   Het rendement dat je voor EXHC (maar ook voor bijvoorbeeld VTI) ziet, betreft het totaalrendement, dus eventuele koersfluctuaties plus door het fonds uitgekeerd dividend vanuit de ontvangen couponrente. De YTM is een goede indicatie van het rendement wat je in een jaar tijd kan verwachten in de situatie dat de rentes van nieuwe obligaties niet wijzigen. Het afgelopen jaar zijn de yields (couponrente gedeeld door de koers) op Duitse staatsobligaties van ongeveer 0% naar -0,5% gedaald, waardoor de bestaande obligaties (die dus meer uitkeren dan nieuwe obligaties) in waarde stegen.

   Wat het herbalanceren met nieuw geld betreft, is de grootte van de deposito’s inderdaad afhankelijk van de stand van de aandelen. Is die ten opzichte van mijn vastrenderende beleggingen groot geworden, sluit ik een grotere deposito af om de verhoudingen weer zoals gewenst te krijgen.

   Groet, Mick

   Beantwoorden
   • Ha Mick,

    Ah, dat vermoeden had ik al: het rendement is dus koerswinst + dividend/couponrente. Ik begrijp echter nog steeds niet zo goed wat de YTM is. Jij geeft aan dat het een goede indicatie voor het rendement is. Dus YTM = schatting(koerstwinst + dividend)? En wat zegt yield dan? wat zegt deze ratio?

    Als ik naar EXHC in Morningstar opzoek, waar moet ik dan kijken voor YTM of yield? Ik zie alleen maar positieve rendementen (m.u.v. 2013)

    Beantwoorden
    • Hi Sam,

     De YTM houd geen rekening met koerswinst, want dat komt voor uit een wijziging van de marktrente waardoor de koers van bestaande obligaties stijgt of daalt. De yield is de couponrente gedeeld door de huidige koers van een obligatie/fonds, net als de dividend yield dat is bij aandelen.

     Wanneer een obligatie voor 1000 euro wordt uitgegeven en 2% rente geeft. Die rente staat vast, dus wanneer de rente (hypothetisch gezien, een extreem voorbeeld) voor gelijksoortige obligaties die tegen 1000 euro worden uitgegeven die dag nog naar 3% stijgt, zal de koers van jouw obligatie flink dalen. De yield van de nieuwe obligaties is 3%, omdat de koers 1000 euro blijft. De koers van jouw obligatie daalt echter omdat jouw obligatie een procent minder rente uitkeert, deze daling is bij een efficiënte markt zover dat de yield op beide obligaties gelijk is (qua looptijd en kredietrisico waren ze immers gelijk, alleen de rente verschilt, dus dat verschil zal middels de koersen gecorrigeerd worden). De yield to maturity is een vorm van yield en een indicatie wat je aan jaarlijks rendement kan verwachten als de obligatie of obligaties in een fonds worden aangehouden tot de einddatum van de obligaties(s), ervan uitgaande dat de rentes niet wijzigen. Stijgen de rentes, worden de obligaties qua koers minder waard. Dalen de rentes, worden bestaande obligaties meer waard.

     Afgelopen jaren hebben we voornamelijk dalende rentes gezien, waardoor reeds bestaande obligaties (met hun hogere rentes dan nieuwe obligaties met een gelijke einddatum en kredietkwaliteit) meer waard werden (waardoor de yield op nieuwe en bestaande obligaties weer gelijk is). Dat verklaart dus ook de positieve rendementen over de afgelopen jaren. Ik kan via Morningstar de yield to maturity (of een ander soort yield) niet terugvinden, dus zou daarvoor naar de website van iShares gaan. Heb je direct de info van de fondsaanbieder zelf.

     Hoop dat dit een en ander wat duidelijker maakt. Hoor het graag als dat niet zo is.

     Vriendelijke groet,

     Mick

     Beantwoorden
   • @John, ik heb eerder ook VYM overwogen. Ondanks de naam, heeft VYM echter meen ik nauwelijks meer dividend uitgekeerd dan VTI-VXUS de laatste tijd . En wat risico betreft, het kan wel een beneden gemiddeld risico hebben (voornamelijk zeer grote large cap bedrijven), maar dit is t.o.v. de categorie. Het blijven wel aandelen he? Zoals Mick aangeeft, kunnen die behoorlijk fluctueren in waarde. Het is in die zin niet te vergelijken met vermogen op een spaarrekening of deposito dat niet flucteert. En ik neem aan dat de volatiliteit ook nog steeds velen malen groter is dan een obligatie ETF. Niet dat VYM mij een slechte (aandelen) keuze lijkt, maar het lijkt me geen geschikte keuze als een ‘stabilisator’ in je portefeuille.

    @Mick, nog dank voor je vorige reactie. Het blijft voor mij een zoektocht naar een goede invulling van de fixed income class. Zo te zien bij jou ook gezien je ook nu Dela hebt.Ik heb even snel er naar gekeken. Ik ben benieuwd. Wat is jouw inschatting van het risico-rendement profiel. Ik neem aan meer risico dan een spaarrekening/deposito (immers valt niet onder depositogarantieregeling), maar minder volatiliteit dan obligaties? Maar ik neem aan wel (veel?) minder spreiding / meer tegenpartij risico dan een obligatie ETF? Weet je wat de onderliggende beleggingen van dit DELA product zijn?

    Het feit dat het 10 jaar vast staat vind je geen probleem? Ik meen dan je het gebrek aan flexibiliteit bij pensioensparen bezwaarlijk vond (dat is natuurlijk wel veel langer).

    Beantwoorden
    • Hé Sam,

     Zie ook het gesprek dat ik hierboven met Luca heb gevoerd. Mijn visie op Dela is verder niet gewijzigd, maar ben dus wel iets meer risico gaan nemen in het minder risicovolle deel van mijn portefeuille (waar ik deze verzekering wel onder schaal). De spaarverzekering is in mijn ogen risicovoller doordat je je geld kwijt kan zijn als Dela failliet gaat, wat mogelijk op het slechtst mogelijke moment gebeurt, wanneer ik dus juist de veiligheid wens van mijn vastrentende beleggingen. Het is dus maar een klein deel van mijn vastrentende beleggingen, grootste deel blijven deposito’s.

     Het hangt er vanaf met welke obligatie ETF je het vergelijkt, maar inderdaad is het in de meeste gevallen meer tegenpartijrisico doordat je geen spreiding hebt. Dela belegt voornamelijk in aandelen, vastgoed en obligaties, hoe precies weet ik niet. De minstens 10 jaar looptijd had een issue geweest als ik het product niet relatief eenvoudig op kan zeggen. Is wel tegen 150 euro kosten, dus moet er wel eventjes staan voordat ik die kosten eruit heb. Met de huidige rentestanden op spaardeposito’s heb ik dat er in een paar jaar uit, maar dat kan dus verschillen per situatie. Bij fiscaal geblokkeerd sparen/beleggen zijn het de fiscale regels die het onflexibel maken. Die spelen bij Dela gelukkig niet.

     Vriendelijke groet,

     Mick

     Beantwoorden
     • ah, zie nu pas de discussie die je met Luca hebt gevoerd. In het begin was je wat terughoudender over DELA, maar ondertussen is het wat gaan schuiven. Wat heeft je overtuigd?

      Bij KNAB krijg je voor een participatie (uitgestelde obligatie) 5% rente. Dat is dus bijna twee keer zo veel rente dan DELA. Hoe schat jij het bijbehorend risico in?

      Zowel bij DELA als KNAB is er weinig diversificatie en loop je tegenpartij risico. Bij KNAB zit je niet vast aan een termijn / is er geen boete. Je kan het maandelijks, zonder kosten (ver)kopen. Kortom, redelijk liquide.

      KNAB lijkt me daarom aantrekkelijker. Ik zie weinig nadelen t.o.v. DELA (tenzij je de kredietwaardigheid van DELA groter is dan AEGON). Het enige wat ik me kan bedenken dat DELA dus nog een nationale opvangregeling kent. Maar zoals jij ook stelt, wat is deze waard? Kan je er echt op rekenen? Uiteindelijk lever je wel circa het helft van het rendement in t.o.v. KNAB. Overigens, met een KNAB participatie kan je wel alleen kiezen voor 5k of 10k. Dat is het dan. Dus geen kleinere of meer frequente inleg. Maar voor een eenmalige inleg lijkt het me een prima product.

      Ik hoor natuurlijk graag als jij wel beren op de weg ziet! Zo houden we elkaar scherp 🙂

      Beantwoorden
      • Eigenlijk ben ik qua visie op Dela niet gewijzigd, maar accepteer ik dus wel iets meer risico voor een klein deel van het stabiele deel van mijn portefeuille voor een beetje meer rendement.

       Bij Dela heb je een verzekering met gegarandeerd eindkapitaal. Ook bij tussentijdse beëindiging heb je recht op dat kapitaal (minus de 150 euro opzegkosten). Bij KNAB krijg je weliswaar een hogere rente, maar staat de waarde van de achtergestelde obligatie van (indirect) Aegon niet vast. Je kunt je participatie alleen verkopen op de interne markt, er moet dus een bestaande of nieuwe klant zonder participatie zijn die jouw participatie wilt aankopen. In tijden van crisis stijgt de vraag naar veilige beleggingen, maar daalt de vraag naar dit soort achtergestelde, meer risicovolle producten. Het is dus maar de vraag of de participatie liquide is te maken wanneer dat het hardst nodig is. Voor zover ik weet kan je maar één participatie à 5000 euro kopen, maar kan zijn dat ik daarnaast zit, ben geen klant bij KNAB. Ook kan Aegon besluiten om geen of minder rente te betalen op de participatie. Naar mijn idee is een KNAB participatie (of andere achtergestelde obligaties zoals Rabobank certificaten) dus een stuk minder veilig en niet geschikt om in het risico-arme deel van mijn portefeuille te komen.

       Groet, Mick

      • Net zoals Aegon kan Dela toch net zo goed de rente verlagen als ze in problemen komen? Is de 2,6% van Dela harder dan de 5% van KNAB?

       Wat bedoel je met gegarandeerd eindkapitaal? Dat je los van de rente (zie hierboven) iig je inleg terug krijgt? Maar als ze failliet gaan, misschien wel niet (zoals bij Aegon natuurlijk ook).

       Maar bij Aegon zou je ook in de problemen kunnen komen in een slechte markt zonder dat er sprake is van faillissent: mensen panieken en willen hun participatie verkopen. Er is dan inderdaad een reëele kans dat er geen kopers zijn. Maar ik ben er niet zo bang voor dat het minder waard wordt. KNAB biedt geen mogelijkheden om de participatie voor een ander bedrag te (ver)kopen. Ik denk dus dat het vooral een kwestie is dat er wel of niet kopers zijn. In het slechte geval moet je dan je participatie een tijd aanhouden voordat deze weer liquide is. Voor mij is de vraag hoe erg dat is. Want het is immers toch niet slim om te verkopen in een crash tenzij het echt noodzakelijk is.

       Dus Dela lijkt me meer liquide in slechte tijden, maar niet per se meer waardevast. Of zie ik dat verkeerd / te optimistisch?

       Overigens, je kon inderdaad maar 1 participatie kopen. Tegenwoordig 2. Ik zou ook niet zo snel meer doen. Voor mij zou het ook maar een klein gedeelte van mijn (vastrenderende) beleggingen betreffen. Meer een soort van een extraatje.

      • Klopt, Dela kan inderdaad ook haar rente verlagen, al is dat meer iets wat ze in de voorwaarden hebben opgenomen voor het geval dat. Per definitie is de 2,6% van Dela niet harder dan die van KNAB, maar het grote verschil zit hem mijn inziens in de waarde die je krijgt bij het verkopen. Bij Dela is dat de waarde van je ingelegde geld plus de tot dan toe opgebouwde rente. Bij KNAB is het maar de vraag of je participatie nog de waarde van je inleg heeft wanneer ze de rente verlagen of opschorten. En als de waarde van die participatie niet daalt als de rente daalt, is het maar de vraag of er vraag is.

       De rente bij Dela is een garantierente, hoewel ze dus wel in de voorwaarden hebben staan dat ze gerechtigd zijn deze aan te passen. Het is echter een coöperatie, dus er zal naar mijn idee meer in het belang van de leden (=de klanten) gedacht worden dan bij een Aegon die o.a. in het verleden door de woekerpolissen een slechte naam heeft gekregen. Dela rekent ook kosten (die ze van de winstdeling afhalen die je als lid kan krijgen) voor het garanderen van de rente, dus ik zie de rente dan ook redelijk als gegarandeerd, maar ook weer niet helemaal.

       In een crash wil je je risicovolle beleggingen inderdaad niet verkopen, die zijn dan waarschijnlijk juist gedaald. Je risico arme beleggingen zijn juist meer waardevast en kan je gebruiken om te herbalanceren naar de bijvoorbeeld op dat moment laag staande aandelen. Zo herstel je de risicobalans van je portefeuille en profiteer je weer als het tij keert.

       Apart dat je er tegenwoordig twee kan kopen, de FAQ die ik op hun site las, gaf aan dat je er maar één kan krijgen. Maar goed, is een detail. In ieder geval goed te beseffen voor zowel Dela als KNAB dat het niet risicoloze producten zijn en we het eens zijn door het maar een klein deel van de vastrenderende beleggingen te laten zijn.

       Vriendelijke groet,

       Mick

 9. Hoi Mick,

  Erg waardevol je website, dank daarvoor. Is het geen goede optie om naast VTI en VXUS als aaandelen beleggingen, een derde Vanguard fonds toe te voegen ? Met het Vanguard High Dividend Yield Index Fund
  behaal je toch heel wat meer rendement dan met het depositosparen. Terwijl het risico, volgens Morningstar,
  benedengemiddeld is…..waarom niet hiervoor gekozen ?

  Nog een vraag: Ik wil graag voor 70% in bovenstaande aandelen zitten, laat jij ze allebei even zwaar mee wegen ? Dus beide 35% ?

  Beantwoorden
  • Hoi John,

   Dank voor je reactie, goed om te horen dat je de website kunt waarderen.

   Ik houd veilige vastrentende beleggingen (in mijn geval spaardeposito’s en sinds kort ook een beetje in de spaarverzekering van Dela) aan om het risico van aandelen te dempen. De Vanguard High Dividend Yield ETF had halverwege 2007 een koers van zo’n 55 dollar. Februari 2009 was daar zo’n 25 dollar van over, een daling van meer dan 50%. In tijden dat aandelen het slecht doen, wil ik juist dat mijn vastrenderende beleggingen stabiel zijn, een fonds dat in aandelen belegt valt daar voor mij dus niet onder.

   Hiernaast geloof ik niet zo in dividendbeleggen, maar daar zal ik binnenkort in een artikel wat dieper op in gaan. Uiteindelijk gaat het om het totale rendement, dus dividend en koerswinst, niet alleen het uitgekeerde dividend.

   VTI en VXUS koop ik in de verhouding aan van de VS ten opzichte van de rest van de wereld. Meestal kijk ik hiervoor naar de factsheet van de FTSE Global All Cap Index. Per 31 januari 2017 was de VS ongeveer 53,5% van de wereldwijde aandelenmarkt. Als ik 70% in aandelen zou hebben, zou ik in de buurt van 0,7*53,5=37,45% in VTI en 32,55% in VXUS willen zitten. Als de VS in de toekomst bijvoorbeeld 20% van de wereldwijde aandelenmarkt zou innemen, zou ik dus van het aandelendeel van mijn portefeuille ook voor 20% in VTI beleggen.

   Vriendelijke groet,

   Mick

   Beantwoorden
 10. Hallo Mick,

  Goed bezig hoor met deze blog. Vult zeker een gat over indexbeleggen vanuit NL perspectief.

  Je redenatie over obligaties is erg interessant en leerzaam. Persoonlijk vind ik dat nog het lastigste deel van mijn portefeuille. Daarbij had ik een vraag, is de reden om je investering binnen europa te houden nu vooral het valuta risico? Het rendement van iets als Vanguard BNDX lijkt namelijk een stuk zinniger te zijn dan de 1% spaarrekening.

  Op andere boglehead resources heb ik volgens mij een stuk gelezen over het belang van de onderliggende waarde van investeringen, meer dan de valuta waarin genoteerd wordt. Dus als theoretisch we een USD genoteerde obligatie ETF nemen met 50% investering in EU assets en 50% investing in Azie/Australië, dan zou het valuta risico nihil zijn omdat de USD koers fluctueert om dat te compenseren, gezien de onderliggende waarde die het vertegenwoordigt. Lijkt me dat dit voor je VXUS investering ook zo geldt?

  Nu heeft BNDX nog een klein deel van de investering in de VS, maar dat zou het valuta risico dus al sterk beperken, en het dus een interessantere investering maken (in mijn persoonlijke optiek) dan een deposito?

  Of heb je andere redenen dan het valuta risico om binnen EU te blijven? Zie je BNDX om andere redenen niet als veilig genoeg voor je portefeuille?

  Heel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Misschien maak ik wel een flinke denkfout of zie ik het veel te simpel.

  Bedankt alvast en vriendelijke groeten,
  Guido

  Beantwoorden
  • Ha Guido,

   Hartelijk dank voor je reactie! Mooi om te horen dat je vindt dat de blog een gat opvult over het indexbeleggen vanuit Nederland, dat is namelijk een van mijn motivaties om deze site draaiende te houden.

   Mijn redenatie om me bij de vastrenderende beleggingen tot de Eurozone te beperken is inderdaad vanuit het oogpunt van valutarisico. Ik hou deze beleggingen namelijk aan voor het dempen van het risico van aandelen en daarmee het beperken van het risico van mijn portefeuille. Valutakoersen schommelen ongeveer even hard als die van aandelen, dus dat risico vermijd ik bij vastrenderende beleggingen het liefst.

   Je hebt een goed punt wat betreft de onderliggende effecten binnen een fonds. Dat is inderdaad een reden waarom ik VXUS ondanks dat het in dollar verhandeld wordt, niet als toewijzing aan de dollar zie, VXUS heeft immers haar beleggingen buiten de VS en in andere valuta dan de Amerikaanse dollar. Voor BNDX zou je hetzelfde denken, maar Vanguard dekt (net als bijna alle Amerikaans obligatie ETF’s die buiten de VS beleggen) het valutarisico af naar US dollar. Je hebt daarmee dus wel volledige blootstelling aan de schommelingen tussen de euro en de dollar.

   Valutarisico is dus de voornaamste reden dat ik niet in BNDX zou beleggen. Een ander punt is de lage rentes op obligaties op het moment. BNDX heeft bijvoorbeeld een Yield to Maturity van 0,9%. Wanneer de marktrente niet wijzigt en alle obligaties netjes hun rente uitkeren, kom je dan op 0,9% rendement in een jaar. Met een gemiddelde gewogen looptijd (duration) van zo’n 7,7 jaar, vind ik dat rendementsperspectief niet heel aantrekkelijk. 0,9% rendement kan je momenteel al voor een 2-jaars deposito krijgen. De duration houdt ook in dat het fonds redelijk gevoelig is voor wijzigingen in de rente. Een maatstaf is dat als de rente met 1% wijzigt, het rendement met de duration in procenten de andere kant op beweegt. Als de rente dus een procent stijgt, zou dat een koersverlies van zo’n 8% betekenen.

   Een derde punt is het kredietrisico binnen BNDX, waarbij geldt dat een lagere kredietwaardering tot een hoger risico leidt (welke niet per se met hoger rendement gecompenseerd hoeft te worden). In tijden van crisis kunnen minder kredietwaardige obligaties meer als aandelen presteren. BNDX heeft momenteel een verdeling qua creditrating van 19% in BBB, 31% A, 27% AA en 23% AAA, waarbij AAA de hoogst mogelijk kredietwaardigheid is en BBB de laagste investment grade kredietwaardigheid (lager dan BBB worden het junkbonds). Ook geldt dat bedrijfsobligaties risicovoller zijn dan staatsobligaties, waarvan ze beiden in dit fonds zitten. Er zit dus redelijk wat kredietrisico in als je het vergelijkt met spaardeposito’s die gedekt zijn door het Nederlandse depositogarantiestelsel (en daarmee door de Nederlandse staat, die een AAA-rating heeft).

   Verder overigens zeker geen verkeerde keuze, het is een breed gespreid fonds en heeft een lage TER met 0,12%. Als je je maar bewust bent van bovenstaande punten.

   Hoop dat je hier iets aan hebt!

   Vriendelijke groet,

   Mick

   Beantwoorden
 11. Hai Mick,

  Indien je in een ‘veilige’ obligatiefonds investeert, en de markt crasht, dan zullen veel mensen hun vlucht zoeken in veilige havens en zal de koers van de obligatiefonds stijgen toch? Zo ja, dan kan je bij het herbalanceren wat van je gestegen obligaties verkopen en ‘goedkope’ aandelen kopen. Dit voordeel heb je niet als je investeert in deposito’s. Afgezien van de lage liquiditeit zullen deposito’s waardevast zijn; niet stijgen. Of zie ik dat verkeerd?

  Kan jij achterhalen hoe groot dit effect is geweest bij de vorige twee crashes? Dus hoeveel % steeg bijvoorbeeld EXHC en hoeveel extra rendement kan je dan behalen als je dat verzilvert en dan aandelen koopt die na de crash weer hersteld zijn?

  Overigens, regelmatig zie ik jou en andere Bogleheads mooie grafieken delen ter illustratie van een scenario. Welke tools gebruik je daarvoor? Ik zou dat zelf ook wel eens willen doen. Het liefst met backtesten en de mogelijkheid om niet 1 specifieke fonds te benchmarken, maar een portfolio waarbij je bijvoorbeeld 50%VTI en 50 VXUS hebt. Ook ben ik benieuwd om ACTIAM te benchmarken t.o.v. de VTI VXUS combi.

  Groet,

  Sam

  Beantwoorden
  • Hé Sam,

   Dank voor je reactie.

   Het idee is inderdaad dat mensen hun toevlucht zoeken naar veiligere beleggingen wanneer hun risicovollere beleggingen al flink gedaald zijn (wat dus eigenlijk verkeerde timing is en waardoor het verstandig is vooraf je houding ten opzichte van risico te evalueren). Je hebt met deposito’s inderdaad wat minder vrijheid om te herbalanceren, tenzij je de mogelijkheid om ze tegen een opzegboete open te breken. Zelf heb ik dus een depositoladder waarbij er elk jaar een deposito vrijkomt. Elk jaar zou ik dus 20% van mijn risicovrije deel van de portefeuille kunnen gebruiken om te herbalanceren. Hiernaast heb ik nog nieuwe inleg die ik met dat doel kan gebruiken. Aangezien ik er niet in geloof het dieptepunt van een crash te kunnen timen, is dat voldoende voor mij. Het klopt dat je de deposito’s niet tegen een hogere koers verkopen wanneer de waarde daarvan zou stijgen, wat wel zou kunnen als ze op de beurs verhandeld zouden worden. Aan de andere kant worden ze ook niet minder waard als bijvoorbeeld de rentes stijgen. Een volgende crash zou overigens ook een perfect storm kunnen zijn, waarbij de rentes stijgen en aandelen crashen, waardoor zowel obligaties als aandelen dalen. Het is geen garantie dat bij een wereldwijde aandelencrash het kapitaal vlucht naar obligaties in de Eurozone (bijvoorbeeld als de EU onder druk staat), dat zou ook best naar Amerikaanse obligaties kunnen gaan.

   Is wellicht een onderwerp voor wat meer onderzoek, maar ik kan inderdaad wel een voorbeeld geven aan de hand van EXHC, aangezien die ETF sinds 2003 bestaat. Als je daar de iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD, in 2005 opgericht) naast zet, kan je het rendement in de afgelopen kredietcrisis zien. Afhankelijk van het moment van inleggen, portefeuilleverdeling en methode van herbalanceren kan het effect natuurlijk verschillen.

   Aangezien je vraagt naar de grafieken, zou je bijvoorbeeld EXHC op kunnen zoeken op morningstar.nl en vervolgens naar het tabblad ‘Grafiek’ gaan. Daar kun je vervolgens via ‘Vergelijk’ IWRD toevoegen en vanaf 27-12-2007 een grafiek met beide fondsen te voorschijn toveren. Je ziet dan IWRD naar ongeveer 5.000 euro dalen in maart 2009 (iets minder dan -50%), terwijl EXHC stijgt naar zo’n 11.000 euro (iets meer dan 10% stijging in iets meer dan een jaar, terwijl die obligaties toen misschien zo’n 5% rente gaven, wat ik als het effect van die flight to safety zou zien). Stel je start met 50/50 in beide fondsen en 20.000 euro, kom je zonder herbalanceren op 28-04-2017 op 13.443 euro voor EXHC uit en 15.888 euro voor IWRD, totaal 29.331 euro, of zo’n 46% over die 9,5 jaar. Als je op 06-03-2009 zou herbalanceren naar 50/50 in beide fondsen, heb je op dat moment de helft van zo’n 15.000 euro in beide fondsen. Laten we voor het gemak van 7.500 euro in elk fonds uitgaan. Van 06-03-2009 tot en met 28-04-2017 stijgt EXHC met 19,23% en IWRD met 211,05%, de belegging in EXHC gaat dus naar zo’n 8.940 euro, IWRD naar 23.330 euro, totaal 32.270 euro of 222,7% rendement over de gehele periode. Natuurlijk een extreem scenario dit, maar het herbalanceren heeft dan voor zo’n 175% extra rendement gezorgd. Maar goed, dat is niet echt een antwoord waar je naar vroeg. Als flight to safety zou ik dus het verschil tussen het rendement op basis van de uitgekeerde coupon ten opzichte van het koersrendement van EXHC zien, wat dus zo’n 5% was verschil was.

   Wat die grafieken betreft, is Morningstar dus een leuke, verder gebruik ik wel eens Yahoo Finance, Bloomberg en simpelweg Excel met koersdata die ik via Google ergens vindt. De websites kunnen vaak niet Amerikaanse met Europese fondsen combineren of specifieke verdelingen aanhouden, dus dan zul je zelf met Excel de grafieken moeten maken. Portfoliovisualizer.com is voor backtests nog wel een geinige website.

   Hoop dat je hier iets aan hebt en goed weekend gewenst.

   Vriendelijke groet,

   Mick

   Beantwoorden
 12. Hi Mick,

  Ik zat mij laatst te verdiepen met investeren in obligaties en vindt het best lastig. Ik zat ook te denken dat er behalve een renterisico ook een inflatierisico is. En rekening houdend met inflatie heb ik gelezen dat het kortere maturities in het algemeen beter doen, als langere looptijden. Hoe denk jij hierover? Zie ook de discussie bij de boogleheads:

  https://www.bogleheads.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=254185&sid=5f073a351a439156440e8b42667ec1d7&start=50#p4033691

  Om deze redenenen zou ik inderdaad liefst een fonds willen dat in obligaties van 1 tot 10 jaren belegd. Er zijn er een paar, bijvoorbeeld:

  http://www.morningstar.co.uk/uk/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000M6RE&tab=3&InvestmentType=FE
  http://www.morningstar.co.uk/uk/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000M86Y&tab=3&InvestmentType=FE

  maar uiteindelijk als je de details bekijkt beleggen ze tussen de 85-90% in looptijden van 5-10 jaren met een duration van ongeveer 7 jaar.
  Dat is niet wat ik wil. Kan ik net zo goed een fonds met looptijden van tussen de 5-7 of 7-10 nemen.

  Sterker nog ik zie dan weinig verschil met Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (VETY)

  http://www.morningstar.nl/nl/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00017JX3&tab=3&InvestmentType=FE

  die een duration van 7,56 heeft.

  Of dan toch, zoals jij zij, voor de iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF gaan

  http://www.morningstar.nl/nl/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000KPEG&tab=3&InvestmentType=FE

  Die heeft dan een duration van 4,54. Wel is dat tegen een fee van 0,20% in vergelijk met de Vanguard fond die een fee van 0,12% kent. En de Vanguard fond leent de onderliggenden stukken niet uit, de iShares wel. Levert dat naar jou idee veel risico op?

  En wat de duration betreft, met een dollar-average-strategie, waar ik elke maand een vast bedrag inleg maken de 3 jaren duration heel veel uit wat het renterisico betreft?

  Groetjes,
  Luca

  Beantwoorden
  • Ha Luca,

   Goede vragen, dank daarvoor.

   Het is eigenlijk vrij logisch dat in tijden van stijgende inflatie kortlopende obligaties het beter doen dan langlopende obligaties. De rente van een obligatie wordt onder andere op de verwachte inflatie gebaseerd. Blijkt dat de inflatie stijgt, stijgen ook de rentes op nieuwe obligaties waardoor bestaande obligaties in waarde dalen (hoe langer de looptijd hoe langer je last hebt van een lagere rente op de obligatie die je bezit).

   Wat de duration betreft, houd ik meestal de vuistregel aan dat 1 jaar duration gelijk staat aan een mogelijke daling van 1%. Een fonds met een duration van 4,5 zou zo’n 4,5% dalen als de rente met 1% stijgt, een fonds met een duration van 7,5 doet dan zo’n -7,5%. Het is aan jouzelf om te bepalen wat je hierin acceptabel vindt. Ik zou echter ook naar de yield to maturity kijken, die een indicatie geeft van het rendement in een jaar wanneer alle omstandigheden gelijk blijven. Voor dat 3-7yr fonds van iShares is de YTM volgens hun website zo’n 0,38%, wat minus de fondskosten van 0,20% op minder dan 0,20% aan verwacht rendement uitkomt. Dan stop ik mijn geld liever op een risicovrije spaarrekening, dan krijg ik een hogere rente en heb ik geen tot verwaarloosbaar kredietrisico.

   Mocht je vrezen voor een sterk stijgende inflatie zou je nog kunnen overwegen om in obligaties te beleggen met een koppeling aan inflatie (inflation linked), deze nemen toe in waarde als de inflatie stijgend is en nemen af in waarde als de inflatie daalt.

   Groet, Mick

   Beantwoorden
   • Hoi Mick,

    Bedankt voor jou antwoord.

    Ja, inderdaad, de yield to maturity is ook belangrijk, maar is vaak lastig te vinden. Ik kon ze voor de Vanguard fond vinden, die is daar 0,80%. Met een fee van 0,12% is dat dan 0,68%, wat dan niet eens zo slecht klinkt. Hoe betrouwbaar is eigenlijk de YTM? Volgens mij is die alleen een estimatie, dus uiteindelijk kan de yield toch ook heel anders worden?

    Een ander interessante fond die ik heb gevonden is de Xtrackers Global Sovereign UCITS ETF 1C (EUR hedged)

    http://www.morningstar.co.uk/uk/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000IPRR

    Die heeft een duration van 7,87, vergelijkbaar met Vanguard dus en belegt in de hele wereld. Mij maakt het voor obligaties niet zoveel uit of ze alleen uit Europa of uit de hele wereld komen, als het maar in Euro gehedged wordt. Op de factsheet

    https://etf.dws.com/NLD/NLD/Download/Factsheet/LU0378818131/-/Global-Government-Bond-UCITS-ETF/Retail

    staat daar als YTM 1,42%, maar wel voor de index die ze volgen. Hoe kan ik zien wat de YTM van de fonds zelf is en niet van de index?

    Een ander ding is dat de Vanguard fond de onderliggenden stukken niet uitleend, andere fondsen wel. Voor heel weinig risico levert dat dan wat meer rendement, maar is dat voor het risico veilige gedeelte van een portefeuille naar jouw idee acceptabel?

    Wat de depositos vs fund betreft, vind ik obligatie fonds toch flexibeler. Men weet nooit wat er gebeurd en funds zijn makkelijker te liquideren. Sowieso hou ik altijd een iets grote cash reserve. Een gedeelte daarvan ga ik waarschijnlijk bij leaseplanbank https://www.leaseplanbank.nl zetten, hebben tegenwoordig de hoogste rente.

    Maar ja met een obligatie fonds zou mijn portefeuille compleet zijn. Vandaar dat ik de obligaties aan het uitzoeken ben. Ik ga dan zeker tot einde van het jaar mijn beslissing uitstellen voor dat ik in obligaties investeer. Redenen zijn dat ik geen haast heb vanwege mijn cash reserve en dat ik toch nog de Europese verkiezingen en de opvolger van Draghi bij de ECB wil wachten. Ik weet dat het een soort market timing is, maar mij lijkt niet dat de rentes nog verder dan 0 gaan dalen. Als ze ze een-twee stappen verhogen, lijkt mij het toch een beter moment om in te stappen.

    Beantwoorden
    • Hoi Luca,

     De yield to maturity van een obligatie is het jaarlijkse gemiddelde rendement, ervan uitgaande dat alles verder gelijk blijft. Dus geen wijzigingen in de rente, kredietwaardigheid of andere zaken die de waarde van obligaties kunnen beïnvloeden. In werkelijkheid kunnen dat soort wijzigingen plaatsvinden en zal bijvoorbeeld uitgekeerde coupon of een aflopende obligatie niet tegen dezelfde rente herbelegd worden, waardoor het uiteindelijke rendement afwijkt. Het is echter wel wat je dus zou krijgen volgens de huidige omstandigheden en daarmee naar mijn idee een goede indicatie. Ik zou ervan uitgaan dat de YTM van een fonds ongeveer gelijk is aan die van de index die het probeert na te bootsen, het zou immers in ongeveer dezelfde effecten moeten beleggen.

     Voor gehedgede fondsen geldt de ytm niet als een goede indicator van toekomstig rendement, zie bijvoorbeeld ook het Vanguard artikel dat hier besproken wordt. De impact van de hedge zorgt ervoor dat je geen rendement mag verwachten uit het beleggen in niet-euro genoteerde obligaties wanneer deze een hogere yield hebben en je deze obligaties hedged. Een voordeel aan niet-Europese obligaties vind ik dat je dan niet al je veilige beleggingen gekoppeld hebt aan het wel en wee van de eurozone, wat je met veel van de Europese obligatiefondsen wel hebt (en dan met name economisch zwakkere Europese landen zoals Italië en Spanje). Het uitlenen van effecten heb ik liever niet bij het veilige deel van mijn portefeuille, die heb ik het liefst zo risicoloos mogelijk. Risico loop ik liever bij aandelen, obligaties of spaargeld is voor mij daar de tegenhanger van die ook in tijden van stress stabiel moet zijn. Het hangt echter heel erg af van het securities lending beleid van het fonds, dat kan namelijk flink verschillen. Onder andere zaken als het onderpand en het percentage van het fonds dat uitgeleend wordt zijn van belang.

     Groet, Mick

     Beantwoorden

Laat een reactie achter