Maatschappelijk verantwoord indexbeleggen

De gevolgen van bedrijfsvoering voor mens en milieu kunnen zeer schadelijk zijn. Bedrijven die zich in mijn indexfondsen bevinden, verdienen hun geld onder andere met de wapenproductie, het uitbuiten van arbeiders of een hoge mate van vervuiling. Het is dan ook goed te begrijpen dat je producten van bepaalde bedrijven mijdt en overweegt te beleggen in maatschappelijk verantwoorde bedrijven. Wat jouw voorkeur ook moge zijn, er is meestal wel een indexfonds te vinden die jouw ethische waarden meeneemt.

Zorgt indexbeleggen in ethische ETF's voor een betere wereld?
Zorgt indexbeleggen in maatschappelijk verantwoorde fondsen voor een betere wereld?

Hoe werken sociaal verantwoorde beleggingsfondsen?

Een index die zich focust op het verwijderen van negatieve ethische factoren maakt vaak een screening van bedrijven op basis van de ethische factoren waar het niet in belegd wilt zijn en verwijdert vervolgens de bedrijven uit de index die hoog scoren op die negatieve factoren. Uiteraard kan dit ook omgekeerd benaderd worden; enkel bedrijven in de index opnemen die goed scoren op positieve ethische factoren. Een beleggingsfonds kan er vervolgens voor kiezen om een dergelijke index te volgen in de hoop voor lange termijn financieel rendement te zorgen en tegelijkertijd een positieve impact op de maatschappij te hebben.

De sociaal verantwoordelijke beleggingsfondsen zijn erg divers, je kunt bijvoorbeeld fondsen vinden die screenen op basis van duurzaamheid, religieuze afwegingen, tabak, gokken, alcohol, of diverse combinaties hiervan. Bekijk dan ook vooral de prospectussen om de strategie van het fonds te achterhalen. In de VS wordt inmiddels meer dan één uit zes dollars belegd in sociaal verantwoorde beleggingen (1).

Deze beleggingsfondsen zijn vaak duurder dan passieve indexfondsen die geen screening hoeven te doen. Het is aan jou of deze hogere kosten acceptabel zijn. Ook kan de screening afwijken van jouw ethische waarden, doordat het bijvoorbeeld ook alcohol vermijdt, terwijl jij dit geen probleem hoeft te vinden. Het kan lastig zijn om een fonds te vinden dat perfect aansluit bij jouw normen en waarden en dat tegen redelijke kosten doet.

Werkt het vermijden van beleggingen in onethische bedrijven?

Nu is voor mij de grote vraag, heeft het wel effect om bijvoorbeeld beleggingen in niet duurzame bedrijven te vermijden? Gaan bedrijven daardoor duurzamer te werk?

Een bedrijf geeft aandelen uit om kapitaal op te halen om haar bedrijfsactiviteiten te financieren. Het maakt een bedrijf niet uit wie deze aandelen bezit (het bedrijf heeft het geld immers al binnen), tenzij diegene genoeg bezit om een belangrijke stem te hebben bij bijvoorbeeld aandeelhoudersvergaderingen. Bij het selecteren van een duurzaam fonds, wil je dus ook weten of het fonds, als bezitter van de aandelen, actief het stemrecht gebruikt om het beleid van bedrijven te verbeteren. Over het algemeen hebben indexfondsen maar een klein aandeel in een bedrijf en zal het bezitten van ethisch verantwoorde beleggingen weinig effect hebben op het gedrag van bedrijven.

Zelfs als het lukt om de waarde van onethische bedrijven te verkleinen door er niet in te investeren, zullen er altijd mensen zijn die deze aandelen graag goedkoper oppakken. Wat wellicht effectiever is, is om een regulier indexfonds te kopen en vervolgens het verschil tussen het rendement van dat fonds en dat van het sociaal verantwoordelijke fonds te doneren aan een goed doel naar keuze. Beleggen draait voor een groot deel om de emoties die je ervaart. Als je door het beleggen in wapenproducenten niet meer lekker slaapt, kan dat een prima reden zijn om in een fonds te beleggen die dat voorkomt. Het is echter niet te verwachten dat er hierdoor ook daadwerkelijk minder wapens gemaakt worden door die producenten.

Ook is het waarschijnlijk effectiever om jezelf en anderen te motiveren om bepaalde producten niet te gebruiken of de manier van leven aan te passen. Het is immers niet alleen de producent die een negatieve impact heeft, maar ook de consument die de vraag naar dat product verzorgt.

De informatie in dit stuk reflecteert mijn persoonlijke mening en bevindingen. Als je fouten aantreft of suggesties hebt, hoor ik die graag. Dit is niet bedoeld als beleggings- of belastingadvies of een aansporing tot aankoop van bepaalde effecten. Zie voor meer informatie de disclaimer.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Laat een reactie achter