Dividendbeleggen, een paar kanttekeningen

Door veel beleggers wordt het uitkeren van dividend gewaardeerd, bijvoorbeeld omdat het dividend nodig is om van te leven of omdat het een beeld geeft van hoe een bedrijf ervoor staat. Beleggers die graag meer inkomen uit hun portefeuille halen, kunnen bedrijven uitkiezen waarvan een hoger dividend te verwachten valt of fondsen aankopen die zich oriënteren op een hoger dividendrendement dan de markt gemiddeld behaalt. Zelf ben ik niet overtuigd van deze beide strategieën, maar sta ik zoals altijd open voor suggesties of nuances over dit onderwerp.

De dividendstrategieën waarover ik gelezen heb, spreken mij prima aan. Ze zijn meestal goed gespreid en ik kan me voorstellen dat een bedrijf dat veel van de winst kan uitkeren aan de investeerders ook een fundamenteel sterk bedrijf is. Bovendien spreekt het bewijs vóór hoog dividend uitkerende bedrijven/fondsen voor zichzelf. De dividendstrategieën plaatsen hiernaast veel aandachtspunten bij de emoties van de dividendbelegger en hebben een visie voor de lange termijn.

Veel artikelen over dividendbeleggen gaan in op de betere prestaties van bedrijven met hoog dividend dan de markt als geheel (met de markt wordt vaak de S&P500 of wereldwijd de MSCI World index bedoeld, ook al is dit vaak niet de juiste benchmark om mee te vergelijken). Hierbij wordt gewezen naar de minder diepe dalen en het hogere totaalrendement op lange termijn. Vragen die bij mij opdoemen zijn onder andere wat het kan verklaren dat bedrijven met een hoger dividendrendement ook tot een hoger totaalrendement komen en ook waarom niet iedereen dit soort strategieën zou hanteren als het minder risico maar meer rendement heeft opgeleverd?

Een hoger totaalrendement

Waar tegenwoordig de prestaties van wonderbeleggers als Warren Buffet grotendeels verklaard kunnen worden door factoren als het investeren in kleine bedrijven en bedrijven met een hoge boekwaarde ten opzichte van de beurswaarde kan dit ook gedaan worden voor het dividendbeleggen. Gregg Fisher toont in Dividend Investing: A Value Tilt in Disguise? dat de blootstelling aan een hoog dividendrendement juist negatief werkt voor het totaalrendement en dat de betere prestaties dan de markt te verklaren zijn door een hogere blootstelling aan waardeaandelen (met hoge boekwaarde ten opzichte van beurswaarde). Conclusie van het artikel is dat je beter een value-fonds kan aankopen dan een fonds gefocust op dividendrendement, mits je ten minste overtuigd bent dat waardeaandelen ook op de lange termijn beter zullen presteren dan de markt.

Wanneer de dividendstrategieën gecorrigeerd worden voor risicofactoren, is het argument van het hogere rendement geen sterk argument meer. Het is immers compensatie voor het nemen van risico middels een overweging in waardeaandelen. Uiteraard variëren risicofactoren in de loop der tijd, het kan dus zijn dat blootstelling aan risicofactoren anders gedraagt dan in de afgelopen decennia. De meeste outperformance zal grotendeels verklaarbaar zijn door risicofactoren, maar ik zal het in dit stuk niet teveel over risicofactoren hebben, daarover later meer (lees eventueel het boek van Larry Swedroe en Andrew Berkin over risicofactoren, welke in de verder lezen sectie vermeld wordt). Ik begrijp dat de huidige lage dividenden en rente-inkomsten uit spaarrekeningen en obligaties niet tot de verbeelding spreken, maar dividendbeleggen an sich hoeft dus niet per se voor betere prestaties te zorgen. Het kan tevens zo zijn dat dividendaandelen te hoog gewaardeerd worden door deze ontwikkelingen, maar goed, dat is vooral speculatie (ik geloof immers dat de markt grotendeels efficiënt is).

Een stabiel dividendinkomen zorgt voor minder stress

Dit is een punt waar ik zeker waarde in een dividendstrategie zie. Een hoger inkomen uit dividend tijdens een crisis zorgt ervoor dat je een diep dal waarschijnlijk minder emotioneel belastend ervaart. Vanuit de hoek van verliesaversie kan dit verklaard worden doordat je twee transacties, namelijk een groot verlies en een kleine winst verkiest boven één transactie van een netto groot verlies minus de kleine winst, ook al komt dat op hetzelfde neer. Omdat je dividend als een losse transactie ziet, voelt dit dus beter dan wanneer het automatisch herinvesteerd zou worden en het dus direct deel van het totaalrendement is.

Het uitsluiten van ongeveer 40% van de verhandelbare bedrijven, die geen dividend uitkeren, is echter niet iets waar ik voor zou kiezen. Ik zou aanraden om naast een eventuele dividendstrategie, al is het met zelfgekozen bedrijven of een indextracker die ze middels vastgestelde regels aankoopt, ook een breed gespreid wereldwijd aandelenfonds te hanteren. Bovendien is het aantal bedrijven dat dividend uitkeert stevig gedaald de afgelopen decennia, waardoor de diversificatie van een pure dividendportefeuille dus enkel slechter geworden.

Het totaalrendement van de dividendstrategieën is overigens er wel van uitgaande dat je het dividend herinvesteert. Dit moet je uiteraard wel durven op het moment suprême. Het herinvesteren kan ook voor extra transactiekosten zorgen (nadat mogelijk al relatief veel belastinglekkage heeft plaatsgevonden) en ben je waarschijnlijk niet in de positie om het dividend direct te herinvesteren.

Aanhouden van dividendaandelen in plaats van vastrentende beleggingen (waarbij de rente-inkomsten vooraf vast staan) is overigens geen tactische zet. Waar dividendaandelen gewoon aandelen zijn en dus ook dalingen van rond de 40% hebben gekend, zul je dit bij een fonds dat gespreid belegt in veilige staatsobligaties of bij spaarrekeningen niet tegenkomen.

Al het bovenstaande houdt echter niet in dat ik van mening ben dat dividendbeleggen een slechte strategie is. Zoals altijd is het belangrijk goed te weten waar je in belegt. Als je bijvoorbeeld met pensioen bent en van de dividenden wilt leven, lijkt mij dat een stuk makkelijker wanneer je een dividend-georiënteerd fonds hebt dat meer dividend uitkeert dan de plusminus twee procent die een wereldwijd aandelenfonds uitkeert. Wat mij in ieder geval belangrijk lijkt, is dat je geen historische rendementen najaagt, maar een plan maakt die ook op de lange termijn werkt.

 

De informatie in dit stuk reflecteert mijn persoonlijke mening en bevindingen. Als je fouten aantreft of suggesties hebt, hoor ik die graag. Dit is niet bedoeld als beleggings- of belastingadvies of een aansporing tot aankoop van bepaalde effecten. Zie voor meer informatie de disclaimer.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Laat een reactie achter