Dividendlekkage, kan je het lek repareren?

Het dividendrendement is sterk gedaald over de afgelopen decennia. Omdat aandelenindexen vroeger voornamelijk prijsindexen waren, waarbij het dividend dus buiten beschouwing werd gelaten, is historische data lastig te verkrijgen. Ongeveer de helft van het historische totaalrendement, bestaande uit koerswinst plus uitgekeerd dividend, is toe te schrijven aan ontvangst van dividend. De AEX-index is een prachtig … Meer lezen