Beleggen in Nederlandse indexfondsen

In toenemende mate wordt het indexbeleggen in Nederland populair. En met deze stijgende interesse neemt gelukkig ook het aantal fondsen toe dat zich probeert te onderscheiden door onder andere brede spreiding en lage kosten. Hoewel de fondsen met Nederlandse domicilie voor mij persoonlijk de strijd met de Amerikaanse fondsen nog niet winnen, is mijn verwachting dat dit gat de komende jaren steeds verder gevuld zal worden. Voor wie echter niet wil investeren in Amerikaanse fondsen, zijn er in Nederland een aantal prima alternatieven ontwikkeld. In dit stuk evalueer ik een paar goede Nederlandse indexfondsen.

Waarom zou je kiezen voor fondsen gevestigd in Nederland?

In Amerikaanse ETF’s en erfbelasting; de nadelen ben ik al kort ingegaan op de risico’s die ik zie bij het investeren in fondsen die gevestigd zijn in de VS. Wat mij niet geheel aanstaat bij deze fondsen is dat je hierdoor blootgesteld wordt aan Amerikaanse erfbelasting (hoewel er momenteel een actief dubbelbelastingverdrag is en de VS nauwelijks erfbelasting binnenhaalt van buitenlanders (1)). Ook bestaat het risico dat de VS zijn belastingwetgeving aanpast of strengere controles gaat uitvoeren. Ook wanneer je fondsen met domicilie in bijvoorbeeld Ierland hanteert, bestaat dat risico, al zal dit kleiner zijn dan dat in de VS. Wanneer je je beperkt tot Nederlandse fondsen, heb je enkel rekening te houden met de Nederlandse belastingwetgeving en overheidsbeleid.

Over dividend van Nederlandse fondsen betaal je 15% voorheffing aan de Nederlandse staat. Deze dividendbelasting mag je met de inkomstenbelasting verrekenen. Ter vergelijking, bij Ierse fondsen betaal je zelf geen dividendbelasting en bij Amerikaanse fondsen is dat na invullen van W-8BEN formulier ook 15%, maar dan enkel verrekenbaar met betaalde vermogensrendementsheffing. Voor kleine vermogens zijn de Nederlandse of Ierse fondsen dus extra interessant.

Om een redelijk vergelijk te kunnen maken, is het handig om van de buitenlandse alternatieven de totaalkosten inclusief de dividendbelasting die betaald is door de fondsen erbij te pakken. Voor de Amerikaanse ETF-combinatie VTI en VXUS is de TER 0,095% bij een 50/50 verhouding, wat bij 2% dividendrendement inclusief belastinglekkage uitkomt op ongeveer 0,16% per jaar. Hiermee beleg je in zowel opkomende als ontwikkelde markten wereldwijd en in bedrijven van alle groottes. Voor de Ierse Vanguard ETF met ticker VWRL is de TER 0,25% en is de dividendlekkage ongeveer 0,20%, wat neerkomt op 0,45% per jaar (2). Hiermee beleg je in zowel opkomende als ontwikkelde markten, maar worden small-cap bedrijven uitgesloten. Ook kan het uitlenen van aandelen, wat door deze fondsen gebruikt wordt, voor een aantal basispunten extra rendement zorgen.

De reden waarom ik het bij de combinatie van VTI en VXUS gehouden heb, zijn de lage kosten en de brede spreiding. Mijn voorkeur zou echter uitgaan naar een Nederlands fonds, maar zolang deze niet genoeg spreiden of te duur zijn, blijft de keuze vrij eenvoudig. Drie Nederlandse wereldwijde fondsen spreken mij uit het huidige aanbod aan en zal ik na wat extra toelichting bespreken:

 • Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd
 • Think Global Equity UCITS ETF
 • ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld

Nederlandse Fiscale Beleggingsinstellingen

Alle genoemde bovenstaande indexfondsen hebben de status van Fiscale Beleggingsinstelling (FBI). Deze status zorgt ervoor dat deze fondsen betaalde (buitenlandse) dividendbelasting mag verrekenen met de 15% dividendbelasting die het voor de Nederlandse overheid moet inhouden over het dividend dat het fonds uiteindelijk uitkeert aan de beleggers. In theorie zou een fonds met een FBI-status dus alle dividendbelasting kunnen doorsluizen aan de eindbeleggers. Jij kunt als particuliere Nederlandse eindbelegger de 15% dividendbelasting die je betaalt op de uitkering van het fonds verrekenen met de inkomstenbelasting uit Box 1. Je hoeft dus niet eerst vermogensrendementsheffing af te dragen voordat je de dividendbelasting kunt verrekenen (zoals dat bij de Amerikaanse fondsen gaat, bij het Ierse fonds betaal je zelf geen dividendbelasting). In de praktijk blijkt dit echter niet 100% waterdicht te zijn, daar het soms lastig is om teveel betaalde dividendbelasting aan buitenlandse overheden terug te krijgen; een dividendlekkage van enkele procenten van het dividend is dan nog altijd wel reëel (ik schat dat gemiddeld ongeveer 2% van het dividendrendement jaarlijks verloren gaat bij deze fondsen).

Een nadeel van de fiscale beleggingsinstelling is dat deze net als de Amerikaanse ETF’s minstens eens per jaar dividend moet uitkeren en je hierover dus Nederlandse dividendbelasting betaald. Doordat je deze belasting pas in het volgende jaar met de inkomstenbelasting kunt verrekenen, leidt dat tot een tax drag. De Think ETF keert elk kwartaal dividend uit en heeft dus niet al te veel last van deze cash drag, terwijl het Meesman fonds dit maar eens per jaar doet en het ACTIAM fonds aangeeft minimaal eens per jaar uit te keren (3, 4, 5).

Wereldwijde spreiding

Het is lastig, zo niet onmogelijk om aan te wijzen hoe de wereldwijde aandelenmarkt zich zal ontwikkelen. Zo maakt momenteel de VS ongeveer de helft van de wereldwijde marktkapitalisatie uit, maar was dit in 1900 nog slechts 15% (6). Genoeg reden voor mij om zo breed mogelijk te spreiden en geen specifieke focus toe te brengen in mijn portefeuille.

In de factsheet van de MSCI World Index kun je in de eerste grafiek de rendementen zien van MSCI World Index en die van de MSCI ACWI Index, die naast de effecten van de MSCI World Index ook in small-caps en opkomende markten belegt. Het is natuurlijk afhankelijk van de tijdsperiode waarnaar je kijkt, maar in principe heb je met de MSCI World Index al een aardig goede weerspiegeling van de wereldwijde aandelenmarkt. Met deze index beleg je in 85% van de aandelenmarkt in de ontwikkelde landen. De opkomende markten bedroegen in 2012 ongeveer 12% van de wereldwijde marktcapitalisatie (7). Met de MSCI World Index beleg je dus uiteindelijk in 85*(1-0,12)=74,8% van de belegbare wereldwijde aandelenmarkt. Toevoegen van emerging markets en small-caps verhoogt over het algemeen het risico van de portefeuille, maar ook de kans op een hoger rendement. Wat voor mij belangrijker zou zijn, is dat het de afhankelijkheid van ontwikkelde markten verkleint. Ik weet immers niet welke markt in de toekomst bepalend zal zijn, dus het liefst spreid ik zoveel mogelijk.

Stappen we over naar de Nederlandse fondsen? Of blijven we de boot naar de VS pakken?
Stappen we over naar de Nederlandse fondsen? Of blijven we de boot naar de VS pakken?

Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd

Het bovenstaande fonds van Meesman belegt in grote en middelgrote aandelen in ontwikkelde markten en heeft een TER van 0,50%. Het volgt hiermee de MSCI World Index door alle componenten in de index fysiek aan te kopen en kan sinds 2014 volledig gebruik maken van het dividendbelastingvoordeel van een fiscale beleggingsinstelling. Vóór 2014 zag je dat het fonds achter liep op de index met ongeveer 0,4% (te verklaren door de TER), in 2014 zelf was dat nog slechts 0,1%. Omdat de index ervan uit gaat dat dividenden pas na aftrek van volle dividendbelasting opnieuw geïnvesteerd worden, is het goed mogelijk dat het fonds beter gaat presteren dan de index in de komende jaren. Een overzicht van de historische rendementen zijn ter indicatie hier te vinden. Verder leent het fonds geen aandelen van de onderliggende bedrijven uit.

Al met al een prima optie, maar de jaarlijkse kosten zijn vrij hoog waardoor ik dit fonds niet zelf zou uitkiezen. Ook mis je opkomende markten en aandelen van kleine bedrijven. Het aandelenfonds van Meesman dat in opkomende markten belegt, heeft tevens een TER van 0,50% en lijkt wel last te hebben van het dividendlek. Het fonds had tot en met 2014 namelijk een TER van 0,65% en lag ongeveer dat percentage achter op de benchmark (ondanks dat het de index volledig en fysiek nabootst), die dividend pas na aftrek van de maximale dividendbelasting meerekent. Voor de opkomende markten of small caps heb ik helaas nog geen goed gespreide en voordelige Nederlandse vervanger gevonden voor de Amerikaanse of Ierse fondsen. Heb je hier suggesties voor? Dan hoor ik die graag.

Think Global Equity UCITS ETF

De volgende kandidaat is de bovenstaande indextracker van ThinkETF’s. Het fonds belegt tegen een lage TER van 0,20% in 250 van de grootste en meest liquide bedrijven ter wereld. Het kent een gelijke weging toe aan elk van de bedrijven, waardoor het kleinste bedrijf in de index bij de jaarlijkse herweging een even grote weging krijgt als de grootste. Hiernaast heeft het de drie ontwikkelde regio’s (Noord-Amerika, Europa en Azië) een maximumweging per regio van 40% meegegeven. Door de FBI-status kan het fonds de dividendbelasting grotendeels verrekenen.

Persoonlijk ben ik een grotere voorstander van het volgen van de marktweging dan het geven van een gelijke weging aan elk bedrijf in de index. Hiermee geef je namelijk de bedrijven die lager gewaardeerd worden door de markt een even hoge weging als de bedrijven die het hoogst gewaardeerd worden. Naar mijn idee neem je hiermee dus bewust meer risico dan het simpelweg aanhouden van de waarden die door het collectief van alle beleggers wereldwijd bepaald worden. Maar goed, om het niet te ver uit te laten draaien op een discussie tussen marktweging en gelijke weging zal ik het hierbij laten en dit onderwerp in de toekomst verder behandelen. Het is naar mijn mening geen ‘foute’ manier van indexeren, dus je mag zoals altijd jouw eigen mening vormen of het beleid van de ETF jou aanstaat.

Zo ook het limiteren van de regio’s, het liefst heb ik mijn portefeuille zo passief mogelijk. Ik kan niet bepalen hoe de wereldmarkt zich gaat ontwikkelen, dus wil ik ook geen beperkingen opleggen en laat ik de markt mijn beleggingen bepalen. Verder is 250 aandelen wellicht wel, maar mogelijk ook juist niet genoeg spreiding voor een wereldwijd fonds. In dit stuk ben ik op dat onderwerp wat dieper ingegaan. Mijn persoonlijke voorkeur gaat wederom om een zo breed mogelijke spreiding en zodoende het verkleinen van het risico dat enkele uitzonderlijke bedrijven een groot effect op mijn resultaat kunnen hebben.

Het fonds heeft er ook toe besloten om het dividend dat het van de onderliggende bedrijven ontvangt, niet te herinvesteren tot het fonds dividend uitkeert aan de beleggers. Omdat op lange termijn de koersen van aandelen stijgen, zou het niet direct herinvesteren van dividend tot een slechter rendement leiden. Deze cash drag wordt wel beperkt doordat het fonds elk kwartaal dividend uitkeert. De overige fondsen in dit stuk herinvesteren het ontvangen dividend wel voordat het uitgekeerd wordt aan de belegger.

Al met al is dit fonds van ThinkETF’s een prima onderdeel van het Nederlandse beleggingsuniversum en zeker qua kosten een voorloper. Qua beleggingsbeleid is het niet helemaal mijn ding.

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld

Tot slot een nieuwkomer in deze categorie, een fonds dat sinds augustus 2015 de MSCI World Index probeert te repliceren en hierbij een beleid gericht op verantwoord beleggen toepast. Dit alles tegen een zeer lage TER van slechts 0,15%. Vanwege de FBI-status zal dit fonds ook de betaalde dividendbelasting grotendeels kunnen verrekenen. Zowel Think als Meesman hebben mij eerder aangegeven dat ze uiteindelijk ongeveer 98% van het dividend ontvangen, wat op een lekkage van 0,04% uitkomt bij 2% dividendrendement. Omdat dit ACTIAM fonds pas kort bestaat, zijn hier helaas nog geen cijfers voor beschikbaar. Een gelijke lekkage lijkt mij echter realistisch, het is immers een relatief eenvoudige manier om het rendement ten opzichte van de index te verhogen.

Per 30 november 2015 investeert het fonds in 1616 aandelen, waar de gevolgde index per diezelfde datum 1643 bedrijven bevatte. Met ruim 98% van de aandelen in de index zouden ze prima in staat moeten zijn om een rendement te behalen dat op zijn minst gelijk is aan dat van de index (zeker wanneer je de lage dividendlekkage ten opzichte van de index meeneemt). De aandelen die het fonds niet opgenomen heeft vanwege de sociaal verantwoorde screening, zijn in dit document te vinden.

Het verantwoord beleggingsbeleid manifesteert zich op drie manieren; het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, het aangaan van de dialoog met bedrijven die niet voldoen aan de duurzaamheidscriteria en pas wanneer er geen verbetering komt, wordt het bedrijf uitgesloten. Meer details over het beleid is hier uitgebreid aanwezig.

Mijn visie op maatschappelijk verantwoord beleggen heb ik hier toegelicht. Vanwege de lage kostenfactor van het fonds geloof ik niet dat het veel progressie zal boeken op gebied van duurzaamheid, maar met de goede spreiding heb ik niet het idee dat dit beleid ten koste gaat van de prestaties van het fonds. Ook dit fonds leent overigens geen aandelen uit.

Van de drie Nederlandse fondsen springt dit fonds van ACTIAM er voor mij momenteel uit en zie ik het als een serieuze concurrent voor VTI en VXUS. Qua kosten is het verschil minimaal en de Nederlandse domicilie is een pre voor mij. Wel gaat het ten koste van de toewijzing aan opkomende markten en small-caps, dus zit daar nog wat twijfel. Ook beleg ik liever niet in fondsen die vers van de pers komen, puur omdat er nog weinig te zeggen is over hoe goed het de index kan volgen. Ook al heb ik er vertrouwen in dat de hoge spreiding voor een prima resultaat zal zorgen, is dat wel een reden waarom ik liever nog een jaartje wacht voordat ik in het aandelenfonds van ACTIAM stap. De institutionele verantwoorde indexfondsen van ACTIAM hebben in ieder geval ook over een langere periode consistent de index gevolgd, rekening houdend met het dividendbelastingvoordeel en het duurzaamheidsbeleid. Dat biedt dus goede hoop voor dit fonds (8).

Voorlopig zit ik prettig met mijn Amerikaanse fondsen, al ga ik in de komende paar jaar waarschijnlijk overstappen naar een in Nederland gevestigde portefeuille. Laat het me gerust weten als je nog vragen of opmerkingen hebt, ik hoor ze graag!

De informatie in dit stuk reflecteert mijn persoonlijke mening en bevindingen. Als je fouten aantreft of suggesties hebt, hoor ik die graag. Dit is niet bedoeld als beleggings- of belastingadvies of een aansporing tot aankoop van bepaalde effecten. Zie voor meer informatie de disclaimer
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

89 reacties op “Beleggen in Nederlandse indexfondsen

 1. Waarom lees ik de dividend over 2018 nergens op de site van Actiam terug? Lees ik er nu volledig overheen? Ik zie nog steeds 0,10 staan over 2017.

  Beantwoorden
 2. Aanvulling 2) Of kan je gewoon een raport laten maken op Lynx? Ik kan een rapport laten maken met als datumrange dag 1 tot en met 31 mei 2018 en dan komt TWR op 5.88% uit.

  Beantwoorden
  • Ha MMF,

   1) In principe ben je hiervoor afhankelijk van de fondsaanbieder, naar mijn weten kan je voor de ACTIAM fondsen niet de historische handelskoersen en NAV’s vinden, waaruit je dat zou kunnen afleiden. Bij ACTIAM vind ik hier de historische fondspublicaties, waar ik hier vind dat per oktober 2017 de opslag is gewijzigd van 0,10% naar 0,11% en de afslag van 0,075% naar 0,06%.

   2) Dividend van 2018 zou je inderdaad ook mee moeten nemen, die is immers in april uitgekeerd, waardoor de koers reeds verminderd is met het uitgekeerde dividend. Zelf gebruik ik de XIRR formule, daarmee wordt ook rekening gehouden met de timing van inleg en dividend. TWR/TWRR is ook een prima methode wat mij betreft. Kijk overigens zelf niet veel naar historisch rendement, is toch niet iets waar ik wat aan kan wijzigen. Instapkosten zijn reeds in de aankoopkoers verwerkt, dus hoef je niet nog apart mee te nemen. Eventuele uitstapkosten geldt hetzelfde voor. Die zou je eventueel er nog af kunnen halen als je wilt weten wat je rendement zou zijn geweest als je het aan het einde van de periode opgenomen zou hebben.

   Groet, Mick

   Beantwoorden
 3. 1) Kan je de instapkosten van een fonds van het jaar ervoor achterhalen? Vergis ik mij nu of had Actiam VIA Wereld in 2017 0,10% en 0,05% (uitstap) vorig jaar en nu 0,11% en 0,06%? Weet iemand dit?

  2) vorig jaar (februari 2017) heb ik 2500 ingelegd in dit fonds (Avg. Cost 30.735). De waarde op 1 juni is 2.572,56 (bij NAV 31.76). Dividend 2017 netto was 6,89. Is het rendement tot nu toe dan 3.178%? Of moet ik hier nog rekenen met dividend over 2018 erbij (is die er al?) en of uitstapkosten? Als iemand mij kan helpen zou fijn zijn, want ik wil dit in mijn Excel verwerken.

  Beantwoorden
 4. Hi Mick,

  Thanks Karen for the great post and comments. I have also come across another Dutch fund similar to the Actiam ones mentioned. It is “Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund”. You can find details on their website of this and other funds in the range: https://www.fgrinvesting.com/en/fund-range/

  Do you have an opinion on these funds compared with Actiam?

  Cheers,
  Stephen

  Beantwoorden
  • Hi Stephen,

   Thank you for your kind comment. The fund you mention seems pretty much comparable to the Actiam fund in terms of tax efficiency, diversification and costs. Have only scanned the fund you mention quickly, but does not look much different from the Actiam fund.

   However, I cannot seem to find it through my broker (Lynx) or in Binck Fundcoach’s offering, might have to check this with Lynx as the fund is distributed through Fundsettle/Euroclear. I could find it through ING (and I know it is the underlying fund of Meesman’s developed world fund, but that is a bit more pricy than what I would consider) so seems accessible through certain platforms. I still do prefer a bank or broker without ongoing costs, so seems like the Northern Trust fund would not be an option because of this. Let me know if you came to other conclusions.

   Kind regards,

   Mick

   Beantwoorden
 5. ok, bedankt, goed om te zien dat er geen funds of funds type opeenstapeling van kosten plaatsvindt

  actiam wereld lijkt de nl versie van iwda te zijn, in theorie iets goedkoper en meer tax efficient, klinkt goed…..

  de 2016 jaarrekening geeft aan dat actium 59 bp voordeel heeft behaald in 2016 door tax optimalisatie, indien dit representatief is voor de toekomst, dan zou dit dus in theorie moeten kunnen resulteren in een jaarlijks voordeel t.o.v. iwda van 59-15+20=64bp/0.64%/jaar

  Beantwoorden
  • Hi Rijk,

   Het wereldwijde ACTIAM fonds lijkt me inderdaad een betere keuze voor de Nederlandse belegger dan in Ierland gevestigde aandelenfondsen.

   Wat de dividendefficiëntie betreft, bestaat het voordeel die door ACTIAM berekend is uit twee punten. Enerzijds is dat het kunnen verrekenen van buitenlandse dividendbelasting, anderzijds is dat het gebruik kunnen maken van Nederlandse belastingverdragen. Ongeveer de helft van het voordeel zal uit dat tweede punt bestaan, maar de in Ierland gevestigde (UCITS) ETF’s kunnen van Ierse belastingverdragen gebruik maken, waardoor dat geen extra relatief voordeel voor ACTIAM levert. Zal dus ongeveer de helft van het door jouw berekende relatieve voordeel zijn, nog steeds aanzienlijk.

   Hoop dat dit je helpt!

   Vriendelijke groet,

   Mick

   Beantwoorden
 6. actiam ter 0.15% lijkt heel gunstig, echter, actiam wereld koopt via actiam us, europa and pacific, die zelf een eigen ter hebben van 0.10%, 0.15% en 0.15%
  klopt het dat door deze structuur de ter van actiam wereld vertekend is en eigenlijk meer in de buurt van de 0.3% is?
  mvg
  tijk

  Beantwoorden
  • Hoi Rijk,

   Het ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld belegt inderdaad in drie fondsen die de door jou genoemde TER’s hebben. US is dat 50-70% van het fonds, Europa 20-40% van het fonds en Pacific 10-20% van het fonds. De TER’s moet je dus niet optellen, maar keer het percentage doen waarin het fonds in het betreffende fonds belegt. Kortom, TER van de onderliggende fondsen ligt onder de 0,15%, waar nog wat marge/beheerkosten op komen om op die 0,15% te komen.

   Groet, Mick

   Beantwoorden
 7. Hi Mick,

  Allereerst veel dank voor alle nuttige info op jouw site. Recentelijk ben ik ook begonnen met beleggen in de VTI/VXUS combinatie. Zelf heb ik nog een aantal vragen:

  Allereerst, zou je me wat meer kunnen vertellen over het EUR/USD valuta risico, m.n. de verschillen tussen EUR denominated en USD denominated fondsen. Ik begrijp dat er 2 type FX risico’s zijn; het gaat hierbij voor mij om het aan- en verkopen van de trackers (de exchange rate dus) en niet zozeer om de EUR/USD gedurende de looptijd van de belegging.

  Mijn begrip is dat het EUR/USD effect wordt gemitigeerd vanwege het gefaseerd aankopen, welke effecten spelen er nog meer? Grootste zorg die ik heb is bij het ‘uitstapmoment’. Stel dit kan niet gefaseerd, dan speelt op dat moment de FX koers wel degelijk een rol toch?
  Vandaar dat ik wel eens van anderen de vraag krijg, waarom ik niet beter in een EUR wereldwijd fonds kan stappen en dan met name ‘iShares Core MSCI World UCITS ETF’. Wat is jouw visie/uitleg hierop?

  Daarnaast heb ik je artikel gelezen over gespreid beleggen en dus een deel in spaardeposito’s/obligatie trackers te stoppen. Ik ben benieuwd hoe jij aankijkt tegen het ‘iShares EURO Government Bond 1-3yr UCITS ETF’?

  Wanneer men kiest voor groene beleggingen, krijg je vanuit de overheid tot €57.385 in 2017 vrijstelling op vermogens-rendement-heffing. Dit kan wellicht interessant zijn. Is dit iets wat jij ook doet? En zo ja, voor welk fonds zou je dan kiezen?

  Alvast bedankt!
  Groeten,
  Mickey

  Beantwoorden
  • Ha Mickey,

   Goed om te horen dat je de informatie op de site kunt waarderen.

   Wat het valutarisico betreft, maakt het niet veel uit of je een fonds nu in euro’s of dollars koopt (op transactiekosten voor de valutaconversie van euro’s naar dollars na). Bij het valutarisico is het de valuta van de onderliggende effecten die van belang is. Koop je bijvoorbeeld een fonds die enkel in Amerikaanse aandelen belegt, zal een fonds genoteerd in euro’s jouw euro’s in dollars omzetten om vervolgens die Amerikaanse aandelen aan te kopen. Zo loop je dus alsnog valutarisico door dat je in dollar genoteerde aandelen bezit, ook al heb je het fonds zelf in euro’s aangekocht.

   Als je een fonds in dollars aankoopt, loop je eigenlijk alleen ‘ongewenst’ valutarisico wanneer je de euro’s in dollars hebt omgezet, maar die dollars nog niet hebt geïnvesteerd in het fonds. Op dat moment heb je namelijk alles in dollars zitten. Maar je kunt dit natuurlijk flink beperken door de effecten zo snel mogelijk aan te kopen na je valutatransactie.

   In de obligatie ETF die je noemt, zou ik zelf op dit moment niet beleggen. De yield to maturity (een indicator voor het verwachte rendement wanneer de rentes gelijk blijven) van dat fonds is ongeveer -0,2%. Daar komt nog de fondskosten van 0,2% bij. Ook zit zo’n 80% van dat fonds belegd in Spaanse en Italiaanse staatsobligaties, waarbij ik de voorkeur zou hebben voor veiligere staatsobligaties, zoals de Nederlandse of Duitse staat. Een variabele spaarrente zou ik dus nog verkiezen boven dit fonds.

   Zelf zou ik niet in een groenfonds (zie hier je keuzes) beleggen. De keuze is vrij klein, de rendementen zijn laag door het type projecten waar ze in mogen beleggen, de spreiding binnen die fondsen is klein en de kosten zijn vaak hoog. Ik beleg, hoe gek het ook klinkt, mijn geld dus liever zonder dat belastingvoordeel.

   Hopelijk heb je hier iets aan! Laat gerust weten als je nog vragen hebt.

   Groet, Mick

   Beantwoorden
 8. Beste Mick,

  Ik vroeg me af: je geeft aan dat je je focust op Amerikaase (Vanguard) fondsen. Ik weet niet in hoeverre je portefeuille onlangs gewijzigd is, maar ben je niet geneigd om – i.v.m. o.a. het valutarisico – tevens trackers in bv. Europa (of specifiek ACTIAM) ernaast te houden?

  groet, JaK

  Beantwoorden
  • Ha JaK,

   Hartelijk dank voor je reactie. Het klopt inderdaad dat ik nog altijd in Amerika gevestigde Vanguard ETF’s beleg (VTI en VXUS). Met deze fondsen beleg ik echter in aandelen wereldwijd, dus heb ik blootstelling aan de valuta van de onderliggende aandelen. Zie hier wat meer toelichting waarom het draait om de valuta waarin de onderliggende aandelen genoteerd staan en niet die van het fonds.

   Ik zou meer in Eurozone aandelen of fondsen die naar Euro afgedekt zijn kunnen beleggen als ik het valutarisico wil verminderen of weghalen, maar eigenlijk vind ik het valutarisico niet zo van belang bij het aandelendeel van mijn portefeuille. Valuta zijn ongeveer even risicovol als aandelen qua koersbewegingen, dus door het valutarisico weg te halen, heb je nog steeds het risico die aandelen kennen en is de beweeglijkheid van je portefeuille daardoor niet erg veranderd.

   Hoop dat ik je vraag zo goed begrepen heb, laat het gerust weten als dat niet het geval is.

   Vriendelijke groet,

   Mick

   Beantwoorden
   • Je heb gelijk wat betreft volatiliteit, maar het mooie aan aandelen is dat de trend tot dusver altijd omhoog is, waardoor volatiliteit over een lange beleggingshorizon nog te behappen is. Ik kan niet hetzelfde zeggen voor de koers van de euro versus de dollar, het zou toch kunnen dat de EURUSD koers weer 1.4 wordt, en daar nooit meer onder komt? Dit zou behoorlijk pijnlijk zijn als je 50% aan Amerikaanse aandelen heb.

    Enigzins is deze risico beperkt door het feit dat een zwakke dollar er voor zorgt dat bedrijven meer kunnen exporteren en dat er daardoor een koersstijging kan ontstaat die de klap van de valutaschommeling mogelijk tegenwerkt, maar dan moet je dus eigenlijk VOO nemen i.p.v. VTI omdat small-caps minder snel multinationals zijn. En misschien is de dollar helemaal niet zwak, maar de euro juist sterk. Dit zorgt er ook nog voor dat het non-Europese gedeelte van VXUS een klap krijgt.

    Wat is jou mening hierover?

    Beantwoorden
    • Hi Hmm,

     Je hebt gelijk inderdaad wat het valutarisico betreft, maar helaas weten we niet waar het heen gaat met de valuta. In dat geval is het prettig dat ik de andere helft in andere valuta heb zitten (wat aandelen betreft, vastrentend heb ik in euro’s) en mijn geld in euro’s verdien. Effecten op de ex- en import dan nog daargelaten inderdaad.

     Het klopt dat je eerder in de S&P 500 zou willen beleggen omdat die meer internationaal georiënteerd zijn. Aan de andere kant is qua market cap de S&P500 veruit het grootst in de VS. Qua rendement verschillen VOO en VTI ook nauwelijks de afgelopen jaren, dus betwijfel of het veel effect zou hebben. Meer buiten de VS beleggen kan dan een meer logische stap zijn als je het effect van de VS in je portefeuille wilt beperken. Zelf weet ik niet welke regio/valuta in de toekomst het beste zullen presteren, dus volg ik daarin de marktweging.

     Groet, Mick

     Beantwoorden

Laat een reactie achter