Beleggen in Nederlandse indexfondsen

In toenemende mate wordt het indexbeleggen in Nederland populair. En met deze stijgende interesse neemt gelukkig ook het aantal fondsen toe dat zich probeert te onderscheiden door onder andere brede spreiding en lage kosten. Hoewel de fondsen met Nederlandse domicilie voor mij persoonlijk de strijd met de Amerikaanse fondsen nog niet winnen, is mijn verwachting dat dit gat de komende jaren steeds verder gevuld zal worden. Voor wie echter niet wil investeren in Amerikaanse fondsen, zijn er in Nederland een aantal prima alternatieven ontwikkeld. In dit stuk evalueer ik een paar goede Nederlandse indexfondsen.

Waarom zou je kiezen voor fondsen gevestigd in Nederland?

In Amerikaanse ETF’s en erfbelasting; de nadelen ben ik al kort ingegaan op de risico’s die ik zie bij het investeren in fondsen die gevestigd zijn in de VS. Wat mij niet geheel aanstaat bij deze fondsen is dat je hierdoor blootgesteld wordt aan Amerikaanse erfbelasting (hoewel er momenteel een actief dubbelbelastingverdrag is en de VS nauwelijks erfbelasting binnenhaalt van buitenlanders (1)). Ook bestaat het risico dat de VS zijn belastingwetgeving aanpast of strengere controles gaat uitvoeren. Ook wanneer je fondsen met domicilie in bijvoorbeeld Ierland hanteert, bestaat dat risico, al zal dit kleiner zijn dan dat in de VS. Wanneer je je beperkt tot Nederlandse fondsen, heb je enkel rekening te houden met de Nederlandse belastingwetgeving en overheidsbeleid.

Over dividend van Nederlandse fondsen betaal je 15% voorheffing aan de Nederlandse staat. Deze dividendbelasting mag je met de inkomstenbelasting verrekenen. Ter vergelijking, bij Ierse fondsen betaal je zelf geen dividendbelasting en bij Amerikaanse fondsen is dat na invullen van W-8BEN formulier ook 15%, maar dan enkel verrekenbaar met betaalde vermogensrendementsheffing. Voor kleine vermogens zijn de Nederlandse of Ierse fondsen dus extra interessant.

Om een redelijk vergelijk te kunnen maken, is het handig om van de buitenlandse alternatieven de totaalkosten inclusief de dividendbelasting die betaald is door de fondsen erbij te pakken. Voor de Amerikaanse ETF-combinatie VTI en VXUS is de TER 0,095% bij een 50/50 verhouding, wat bij 2% dividendrendement inclusief belastinglekkage uitkomt op ongeveer 0,16% per jaar. Hiermee beleg je in zowel opkomende als ontwikkelde markten wereldwijd en in bedrijven van alle groottes. Voor de Ierse Vanguard ETF met ticker VWRL is de TER 0,25% en is de dividendlekkage ongeveer 0,20%, wat neerkomt op 0,45% per jaar (2). Hiermee beleg je in zowel opkomende als ontwikkelde markten, maar worden small-cap bedrijven uitgesloten. Ook kan het uitlenen van aandelen, wat door deze fondsen gebruikt wordt, voor een aantal basispunten extra rendement zorgen.

De reden waarom ik het bij de combinatie van VTI en VXUS gehouden heb, zijn de lage kosten en de brede spreiding. Mijn voorkeur zou echter uitgaan naar een Nederlands fonds, maar zolang deze niet genoeg spreiden of te duur zijn, blijft de keuze vrij eenvoudig. Drie Nederlandse wereldwijde fondsen spreken mij uit het huidige aanbod aan en zal ik na wat extra toelichting bespreken:

 • Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd
 • Think Global Equity UCITS ETF
 • ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld

Nederlandse Fiscale Beleggingsinstellingen

Alle genoemde bovenstaande indexfondsen hebben de status van Fiscale Beleggingsinstelling (FBI). Deze status zorgt ervoor dat deze fondsen betaalde (buitenlandse) dividendbelasting mag verrekenen met de 15% dividendbelasting die het voor de Nederlandse overheid moet inhouden over het dividend dat het fonds uiteindelijk uitkeert aan de beleggers. In theorie zou een fonds met een FBI-status dus alle dividendbelasting kunnen doorsluizen aan de eindbeleggers. Jij kunt als particuliere Nederlandse eindbelegger de 15% dividendbelasting die je betaalt op de uitkering van het fonds verrekenen met de inkomstenbelasting uit Box 1. Je hoeft dus niet eerst vermogensrendementsheffing af te dragen voordat je de dividendbelasting kunt verrekenen (zoals dat bij de Amerikaanse fondsen gaat, bij het Ierse fonds betaal je zelf geen dividendbelasting). In de praktijk blijkt dit echter niet 100% waterdicht te zijn, daar het soms lastig is om teveel betaalde dividendbelasting aan buitenlandse overheden terug te krijgen; een dividendlekkage van enkele procenten van het dividend is dan nog altijd wel reëel (ik schat dat gemiddeld ongeveer 2% van het dividendrendement jaarlijks verloren gaat bij deze fondsen).

Een nadeel van de fiscale beleggingsinstelling is dat deze net als de Amerikaanse ETF’s minstens eens per jaar dividend moet uitkeren en je hierover dus Nederlandse dividendbelasting betaald. Doordat je deze belasting pas in het volgende jaar met de inkomstenbelasting kunt verrekenen, leidt dat tot een tax drag. De Think ETF keert elk kwartaal dividend uit en heeft dus niet al te veel last van deze cash drag, terwijl het Meesman fonds dit maar eens per jaar doet en het ACTIAM fonds aangeeft minimaal eens per jaar uit te keren (3, 4, 5).

Wereldwijde spreiding

Het is lastig, zo niet onmogelijk om aan te wijzen hoe de wereldwijde aandelenmarkt zich zal ontwikkelen. Zo maakt momenteel de VS ongeveer de helft van de wereldwijde marktkapitalisatie uit, maar was dit in 1900 nog slechts 15% (6). Genoeg reden voor mij om zo breed mogelijk te spreiden en geen specifieke focus toe te brengen in mijn portefeuille.

In de factsheet van de MSCI World Index kun je in de eerste grafiek de rendementen zien van MSCI World Index en die van de MSCI ACWI Index, die naast de effecten van de MSCI World Index ook in small-caps en opkomende markten belegt. Het is natuurlijk afhankelijk van de tijdsperiode waarnaar je kijkt, maar in principe heb je met de MSCI World Index al een aardig goede weerspiegeling van de wereldwijde aandelenmarkt. Met deze index beleg je in 85% van de aandelenmarkt in de ontwikkelde landen. De opkomende markten bedroegen in 2012 ongeveer 12% van de wereldwijde marktcapitalisatie (7). Met de MSCI World Index beleg je dus uiteindelijk in 85*(1-0,12)=74,8% van de belegbare wereldwijde aandelenmarkt. Toevoegen van emerging markets en small-caps verhoogt over het algemeen het risico van de portefeuille, maar ook de kans op een hoger rendement. Wat voor mij belangrijker zou zijn, is dat het de afhankelijkheid van ontwikkelde markten verkleint. Ik weet immers niet welke markt in de toekomst bepalend zal zijn, dus het liefst spreid ik zoveel mogelijk.

Stappen we over naar de Nederlandse fondsen? Of blijven we de boot naar de VS pakken?
Stappen we over naar de Nederlandse fondsen? Of blijven we de boot naar de VS pakken?

Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd

Het bovenstaande fonds van Meesman belegt in grote en middelgrote aandelen in ontwikkelde markten en heeft een TER van 0,50%. Het volgt hiermee de MSCI World Index door alle componenten in de index fysiek aan te kopen en kan sinds 2014 volledig gebruik maken van het dividendbelastingvoordeel van een fiscale beleggingsinstelling. Vóór 2014 zag je dat het fonds achter liep op de index met ongeveer 0,4% (te verklaren door de TER), in 2014 zelf was dat nog slechts 0,1%. Omdat de index ervan uit gaat dat dividenden pas na aftrek van volle dividendbelasting opnieuw geïnvesteerd worden, is het goed mogelijk dat het fonds beter gaat presteren dan de index in de komende jaren. Een overzicht van de historische rendementen zijn ter indicatie hier te vinden. Verder leent het fonds geen aandelen van de onderliggende bedrijven uit.

Al met al een prima optie, maar de jaarlijkse kosten zijn vrij hoog waardoor ik dit fonds niet zelf zou uitkiezen. Ook mis je opkomende markten en aandelen van kleine bedrijven. Het aandelenfonds van Meesman dat in opkomende markten belegt, heeft tevens een TER van 0,50% en lijkt wel last te hebben van het dividendlek. Het fonds had tot en met 2014 namelijk een TER van 0,65% en lag ongeveer dat percentage achter op de benchmark (ondanks dat het de index volledig en fysiek nabootst), die dividend pas na aftrek van de maximale dividendbelasting meerekent. Voor de opkomende markten of small caps heb ik helaas nog geen goed gespreide en voordelige Nederlandse vervanger gevonden voor de Amerikaanse of Ierse fondsen. Heb je hier suggesties voor? Dan hoor ik die graag.

Think Global Equity UCITS ETF

De volgende kandidaat is de bovenstaande indextracker van ThinkETF’s. Het fonds belegt tegen een lage TER van 0,20% in 250 van de grootste en meest liquide bedrijven ter wereld. Het kent een gelijke weging toe aan elk van de bedrijven, waardoor het kleinste bedrijf in de index bij de jaarlijkse herweging een even grote weging krijgt als de grootste. Hiernaast heeft het de drie ontwikkelde regio’s (Noord-Amerika, Europa en Azië) een maximumweging per regio van 40% meegegeven. Door de FBI-status kan het fonds de dividendbelasting grotendeels verrekenen.

Persoonlijk ben ik een grotere voorstander van het volgen van de marktweging dan het geven van een gelijke weging aan elk bedrijf in de index. Hiermee geef je namelijk de bedrijven die lager gewaardeerd worden door de markt een even hoge weging als de bedrijven die het hoogst gewaardeerd worden. Naar mijn idee neem je hiermee dus bewust meer risico dan het simpelweg aanhouden van de waarden die door het collectief van alle beleggers wereldwijd bepaald worden. Maar goed, om het niet te ver uit te laten draaien op een discussie tussen marktweging en gelijke weging zal ik het hierbij laten en dit onderwerp in de toekomst verder behandelen. Het is naar mijn mening geen ‘foute’ manier van indexeren, dus je mag zoals altijd jouw eigen mening vormen of het beleid van de ETF jou aanstaat.

Zo ook het limiteren van de regio’s, het liefst heb ik mijn portefeuille zo passief mogelijk. Ik kan niet bepalen hoe de wereldmarkt zich gaat ontwikkelen, dus wil ik ook geen beperkingen opleggen en laat ik de markt mijn beleggingen bepalen. Verder is 250 aandelen wellicht wel, maar mogelijk ook juist niet genoeg spreiding voor een wereldwijd fonds. In dit stuk ben ik op dat onderwerp wat dieper ingegaan. Mijn persoonlijke voorkeur gaat wederom om een zo breed mogelijke spreiding en zodoende het verkleinen van het risico dat enkele uitzonderlijke bedrijven een groot effect op mijn resultaat kunnen hebben.

Het fonds heeft er ook toe besloten om het dividend dat het van de onderliggende bedrijven ontvangt, niet te herinvesteren tot het fonds dividend uitkeert aan de beleggers. Omdat op lange termijn de koersen van aandelen stijgen, zou het niet direct herinvesteren van dividend tot een slechter rendement leiden. Deze cash drag wordt wel beperkt doordat het fonds elk kwartaal dividend uitkeert. De overige fondsen in dit stuk herinvesteren het ontvangen dividend wel voordat het uitgekeerd wordt aan de belegger.

Al met al is dit fonds van ThinkETF’s een prima onderdeel van het Nederlandse beleggingsuniversum en zeker qua kosten een voorloper. Qua beleggingsbeleid is het niet helemaal mijn ding.

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld

Tot slot een nieuwkomer in deze categorie, een fonds dat sinds augustus 2015 de MSCI World Index probeert te repliceren en hierbij een beleid gericht op verantwoord beleggen toepast. Dit alles tegen een zeer lage TER van slechts 0,15%. Vanwege de FBI-status zal dit fonds ook de betaalde dividendbelasting grotendeels kunnen verrekenen. Zowel Think als Meesman hebben mij eerder aangegeven dat ze uiteindelijk ongeveer 98% van het dividend ontvangen, wat op een lekkage van 0,04% uitkomt bij 2% dividendrendement. Omdat dit ACTIAM fonds pas kort bestaat, zijn hier helaas nog geen cijfers voor beschikbaar. Een gelijke lekkage lijkt mij echter realistisch, het is immers een relatief eenvoudige manier om het rendement ten opzichte van de index te verhogen.

Per 30 november 2015 investeert het fonds in 1616 aandelen, waar de gevolgde index per diezelfde datum 1643 bedrijven bevatte. Met ruim 98% van de aandelen in de index zouden ze prima in staat moeten zijn om een rendement te behalen dat op zijn minst gelijk is aan dat van de index (zeker wanneer je de lage dividendlekkage ten opzichte van de index meeneemt). De aandelen die het fonds niet opgenomen heeft vanwege de sociaal verantwoorde screening, zijn in dit document te vinden.

Het verantwoord beleggingsbeleid manifesteert zich op drie manieren; het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, het aangaan van de dialoog met bedrijven die niet voldoen aan de duurzaamheidscriteria en pas wanneer er geen verbetering komt, wordt het bedrijf uitgesloten. Meer details over het beleid is hier uitgebreid aanwezig.

Mijn visie op maatschappelijk verantwoord beleggen heb ik hier toegelicht. Vanwege de lage kostenfactor van het fonds geloof ik niet dat het veel progressie zal boeken op gebied van duurzaamheid, maar met de goede spreiding heb ik niet het idee dat dit beleid ten koste gaat van de prestaties van het fonds. Ook dit fonds leent overigens geen aandelen uit.

Van de drie Nederlandse fondsen springt dit fonds van ACTIAM er voor mij momenteel uit en zie ik het als een serieuze concurrent voor VTI en VXUS. Qua kosten is het verschil minimaal en de Nederlandse domicilie is een pre voor mij. Wel gaat het ten koste van de toewijzing aan opkomende markten en small-caps, dus zit daar nog wat twijfel. Ook beleg ik liever niet in fondsen die vers van de pers komen, puur omdat er nog weinig te zeggen is over hoe goed het de index kan volgen. Ook al heb ik er vertrouwen in dat de hoge spreiding voor een prima resultaat zal zorgen, is dat wel een reden waarom ik liever nog een jaartje wacht voordat ik in het aandelenfonds van ACTIAM stap. De institutionele verantwoorde indexfondsen van ACTIAM hebben in ieder geval ook over een langere periode consistent de index gevolgd, rekening houdend met het dividendbelastingvoordeel en het duurzaamheidsbeleid. Dat biedt dus goede hoop voor dit fonds (8).

Voorlopig zit ik prettig met mijn Amerikaanse fondsen, al ga ik in de komende paar jaar waarschijnlijk overstappen naar een in Nederland gevestigde portefeuille. Laat het me gerust weten als je nog vragen of opmerkingen hebt, ik hoor ze graag!

De informatie in dit stuk reflecteert mijn persoonlijke mening en bevindingen. Als je fouten aantreft of suggesties hebt, hoor ik die graag. Dit is niet bedoeld als beleggings- of belastingadvies of een aansporing tot aankoop van bepaalde effecten. Zie voor meer informatie de disclaimer
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

89 reacties op “Beleggen in Nederlandse indexfondsen

 1. Dankjewel Mick. Het is helder geschreven en vanuit verschillende perspectieven bekeken! Erg fijn te lezen, veel gedachtegoed sluit ook aan op mijn eigen ideeën en keuzes tot zover. Ik ga gauw ook je andere blogs lezen! Investeer je ook in Real Estate index ETF’s?

  Beantwoorden
  • Ha Sabine,

   Dank voor de reactie en de mooie complimenten! Altijd leuk om van gelijkgestemden te horen.

   Zelf beleg ik niet in vastgoedfondsen (bijv. REIT ETF’s). Jij wel begrijp ik? Zo ja, wat zijn je beweegredenen hiervoor?

   Er zijn voor mij een aantal redenen waarom ik niet in vastgoedfondsen beleg. Zo zitten de bedrijven die in vastgoed investeren ook al in de aandelenfondsen die ik bezit. Een toewijzing aan vastgoedfondsen is dus een overwaardering van vastgoed ten opzichte van de markt. Nu kun je beargumenteren dat vastgoed een groter deel van de economie uitmaakt dan het in de aandelenmarkt heeft, maar houd er ook rekening mee dat je bijvoorbeeld met een koopwoning al een flinke blootstelling aan de vastgoedmarkt hebt. Ook keren vastgoedfondsen vaak veel dividend uit, waardoor ze in verband met het dividendlek of latere verrekening van belasting (waardoor je een cash drag hebt) minder voordelig kunnen zijn. Voor mij genoeg reden om het eenvoudig te houden en simpelweg de weging in de aandelenmarkt te volgen.

   Hoor uiteraard graag hoe jij hierover denkt!

   Groet, Mick

   Beantwoorden
 2. Hallo Mick,

  Goed stukje weer!

  Ik heb een tijdje geleden de knoop doorgehakt. En beleg nu via een broker in Amerikaanse ETFs. Maar ik twijfel er soms nog wel een beetje over. Ik was in het begin opzoek naar uitsluitend Nederlandse ETFs. Maar omdat ik veel las over de Amerikaanse ETFs (zoals hierboven b.v.), heb ik toch gekozen voor een Amerikaanse protfolio.

  Als ik nu toch een Nederlandse portfolio wil te maken, wat voor opties heb je dan? Think en Actiam lijken me wel goede opties. Om je portfolio compleet te maken zul je ook wel een defensieve ETF in je portfolio moeten opnemen om de pieken en dalen glad te strijken in de loop der jaren. Zoals een obligatiefonds? Hebben we hier in Nederland daar een goede fonds voor?

  Ik heb naar aanleiding van je artikel hierboven ook eventjes op de Actiam website gekeken en ik zie daar veel meer ETFs staan. Zit daar nog wat interessants tussen? Of zijn die andere fondsen zoals: ASN, SNS enz. niet de moeite waard om te vermelden?

  Is een fonds als ACTIAM verantwoord index aandelenfonds wereld gewoon via een broker te kopen? Of gaat dit op een zelfde manier als een Meesman fonds?

  Beantwoorden
  • Ha Frank,

   Dank voor het compliment!

   Dat Actiam fonds dat ik in het stuk hierboven noem, vind ik inderdaad wel een mooi fonds. Hiermee beleg je in ongeveer 75% van de aandelen wereldwijd. Je kunt dan nog een small-cap fonds dat in de ontwikkelde markten belegt en een all-cap fonds dat in opkomende markten belegt. Naar mijn weten zijn er in deze categorieën geen fondsen met Nederlandse domicilie én afdichting van het dividendlek, dus kan je net zo goed fondsen met Ierse domicilie kiezen (als je Amerikaanse fondsen wilt mijden). Suggesties die naar mijn idee aardig op het Actiam fonds aansluiten zijn bijvoorbeeld het SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS) en het iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMIM). Houd er wel rekening mee dat dit ten opzichte van de ontwikkelde grote bedrijven wat risicovollere categorieën zijn en dat deze fondsen dus ook wat duurder zijn. Verder staan op de site van Actiam naar mijn mening niet echt interessante fondsen, vind alleen goedkope fondsen met sluiting van het dividendlek een meerwaarde ten opzichte van ETF’s met Amerikaanse/Europese domicilie en daar zijn er helaas weinig van.

   Qua obligaties kun je ook net zo goed een fonds met Europese domicilie nemen, ik vind zelf Europese obligaties niet interessant vanwege de lage rentes. Amerikaanse ETF’s die het valutarisico niet hebben afgedekt, bestaan naar mijn weten niet, zegt ook wel weer genoeg over het effect dat valutarisico op obligaties heeft. Ik kies zoals hier toegelicht liever voor deposito’s in plaats van obligaties.

   Niet beurs-genoteerde fondsen zoals dat Actiam fonds kun je inderdaad gewoon via je broker kopen, vaak wel tegen andere tarieven dan je betaalt voor ETF’s (op de tarievenoverzichten vaak te vinden onder de noemer ‘beleggingsfondsen’).

   Groet, Mick

   Beantwoorden
 3. Ha Mick,

  Weer een vraag van mij 😉

  Ik heb mijn vriendin aangestoken om ook te gaan beleggen :-). Ze vind duurzaamheid wel belangrijk. Ze betaalt vooralsnog geen vermogensbelasting. Dan zijn de VS fondsen niet langer meer voordelig begrijp ik uit jou post. Dan blijft Ierland en NL over. Ik weet niet of doorgaans het dividend lekkage van Ierse fondsen groot is (dus ook bij duurzame varianten) of was dat alleen voor VRWL?

  Vanuit gaande dat ook bij duurzame fondsen uit Ierland meer lekkage bevatten, dan lijkt me in haar geval dat een ETF die in NL gevestigd is, de beste optie is. Toch? Je klinkt enthousiast over ACTIAM, maar geeft wel aan dat deze, ten tijde van schrijven, (te) nieuw voor jouw persoonlijk was. Is dat nu nog steeds zo, bijna een jaar na het schrijven van de post? Wat zijn de risico’s die hieraan verbonden zijn?

  Ik zag dat Think ETF ook een duurzame index heeft. De kosten zijn twee keer zo hoog ivm ACTIAM, maar is wel van een bekender fondshuis (tot zo ver dat wat zegt). Mijn vriendin overwoog eerst de duurzame aandelenfonds van ASN omdat ze daar een spaarrekening heeft lopen, maar ik vind dat de TER van 0,8 wel erg hoog.

  Kortom, welke duurzame index vind jij momenteel het meest aantrekkelijk als je geen box 3 aftrek hebt? En welke wanneer je die aftrek wel hebt?

  Beantwoorden
  • Hoi Sam,

   Dank voor deze en uiteraard ook je andere vragen!

   Zie wat duurzame fondsen betreft ook dit artikel dat ik eerder schreef. Omdat iedereen weer andere idealen heeft, is het lastig voor mij te zeggen welk fonds bij je vriendin zou passen. Zoals je in dat stuk zal zien, ben ik geen groot fan van duurzaam beleggen, maar besef ik me goed dat het bijvoorbeeld ook psychologisch al een stuk prettiger kan voelen om het in de naam van je fonds te hebben zitten.

   Qua dividendlek ben je als je nog geen vermogensrendementsheffing betaalt 15% keer het dividendrendement kwijt aan de Amerikaanse fiscus wanneer je in Amerikaanse fondsen belegt. Het dividendlek is bij Ierse fondsen inderdaad doorgaans groot en ik zie geen reden waarom een duurzaam fonds een lager dividendlek zou hebben (gaat er immers om hoeveel dividend het fonds van een bedrijf uit een bepaald land ontvangt). Nederlandse fondsen met de juiste fiscale status zijn erg efficiënt qua dividendbelasting, dus ook als je geen VRH betaalt. Als je niet al te kritisch bent in je duurzame voorkeuren, kan je prima dat ACTIAM fonds nemen. Per 31 oktober 2016 (een jaar na het stuk waar ik eerder in deze reactie naar link), heeft het fonds 1595 aandelen in bezit. Komt prima in de buurt van de index, dus zal die ook aardig kunnen volgen (sinds oprichting doet het het ongeveer 0,5% beter dan de index, mogelijk doordat duurzame aandelen meer in trek geraakt zijn), zeker ook door de lage kosten en de fiscale status waardoor het nauwelijks dividendlek heeft (terwijl de index wel met stevig dividendlek rekening houdt).

   Het ACTIAM fonds heeft mijn voorkeur boven de Think Sustainable World UCITS ETF. Is de helft zo goedkoop en het Think fonds heeft maar 250 aandelen, ten opzichte van bijna 1.600 bij het ACTIAM fonds. Redelijk vergelijkbaar met wat ik in het stuk hierboven al noem. Qua duurzaamheid is het van belang zelf na te gaan welke principes de fondsen aanhouden en of die aansluiten bij jouw wensen. De combinatie van kosten en dividendefficiëntie voor een duurzaam fonds is wat dat ACTIAM fonds betreft ongekend, ook in de VS ken ik geen goedkopere duurzame fondsen. Dus als dat bij je wensen qua duurzaamheid past, lijkt me dat een prima optie.

   Groet, Mick

   Beantwoorden
 4. Ja, ik snap je punt. Soms is duurzaam ook maar een modewoord. Net zoals biologisch eten vanuit een ecologisch oogpunt helemaal niet goed voor het miieu is (grotere CO2 footprint), speelt perceptie vaak een grote rol.

  Deze discussie ga ik echter niet aan met mijn vriendin. Die ga ik verliezen ;-). En ik vind haar streven sowieso goed, of dat nou helemaal waar wordt gemaakt door zo’n fonds of niet.

  Dus voor nu ben ik even niet te streng wat wel/niet onder duurzaam valt (wellicht dat ik dat een andere keer nog wel ga uitpluizen) en ga er vanuit dat ACTIAM duurzaam altijd (iets) beter is dan een traditionele indextracker, terwijl het nauwelijks duurder is. Kortom, ik denk dat we hier wel op gaan instappen!

  Wederom dank voor een mooie post en uitzoekwerk Mick. Ik ben er inmiddels achter dat er best wel veel (andere) blogs zijn over dit soort onderwerpen, maar heb het gevoel dat jij je ‘huiswerk’ altijd netjes doet en ondanks een persoonlijk standpunt ook de onderliggende redeneringen duidelijk maakt waardoor iedereen zijn eigen conclusie kan trekken op basis van de ‘feiten’ die jij hebt uitgezocht. Mooi werk!

  Beantwoorden
  • Ja precies, zou inderdaad haar zelf de keuze laten maken of ze in een fonds wil beleggen. Uiteraard kan wat sturing op kosten en richting de opties goed helpen.

   Ook hartelijk dank voor de mooie opmerkingen, probeer het inderdaad te onderbouwen waarom ik bepaalde keuzes maak of denkbeelden heb en het is dan ook goed te horen dat jij dat zo inziet.

   Groet, Mick

   Beantwoorden
 5. Beste Mick,

  Ten eerste mijn complimenten voor de website! Dan een korte vraag aansluitend op bovenstaande:

  Je beschrijft dat de TER van VTI+VXUS inclusief dividendlek (uitgaande van 2% dividendrendement) 0,165 is.
  Daarbij ga je er neem ik aan van uit dat je de 15% verdragsbelasting kan verrekenen met de VHR.

  Klopt het dan dat de TER incl dividendlek van VTI + VXUS voor iemand die geen VRH betaalt 0,195 is?
  (0,165+ 15% van 2% dividendrendement)

  Voor ACTIAM is dan een TER incl. divivdendlek van +/- 0,15+0,04 = 0,154 te verwachten.

  Ik probeer natuurlijk te achterhalen of ACTIAM goedkoper is dan VTI + VXUS als geen VRH betaalt. Als mijn berekening klopt lijkt dit dus het geval te zijn, zelfs als de 0,04 dividendlek voor ACTIAM wat tegenvalt.

  Groet!

  Beantwoorden
  • Ha Arnoud,

   Dank voor je reactie en de complimenten!

   Het klopt inderdaad dat die 0,165% ervan uitgaat dat je vermogensrendementsheffing betaalt en de buitenlandse dividendbelasting dus kunt verrekenen. Voor iemand die geen VRH betaalt, gaat er 15% van 2% extra aan belastingen weg, wat 0,30% is. In totaal dus 0,165+0,3=0,465%. Als je geen VRH betaalt en dat ook niet binnen een paar jaar gaat doen, zal het ACTIAM fonds er dus nog beter uitkomen dan in jouw berekening.

   Hartelijke groet,

   Mick

   Beantwoorden
 6. Beste Mick,

  Je weet mij toch elke keer weer te verassen met de mooie “write-ups” die je er van weet te maken. Ik lees ze altijd met veel genot en laat ze graag aan mijn familie en vrienden zien. Dankzij jouw analyses en kanttekeningen van buitenlandse (lees Amerikaanse) trackers heb ik voor mijzelf en grondige analyse gemaakt en ben tot de conclusie gekomen dat ik “all-things-considered” beter een wereldwijde index met Nederlandse domicilie kan gaan volgen dan mijn aanpak op dit moment. Ik betaal geen vermogensrendementsheffing en verwacht dit ook niet te hoeven gaan betalen in de komende 3 jaar. Op dit moment heb ik mijn portefeuille verdeeld in de standaard continentale Vanguard trackers met gewichten die gebaseerd zijn op mijn verwachtingen van die markten. Ik zie, zeker als je kijkt naar de lange termijn, dat ik de large- en middle-cap indices nauwelijks versla. Bovendien heeft mijn mandje op dit moment nauwelijks exposure voor de small-caps. Daarom heb ik vandaag de knoop doorgehakt om mijn mandje zo samen te stellen dat het de MSCI ACWI IMI index gaat volgen. Ik heb speciaal voor deze index gekozen omdat ik verwacht dat emerging markets een grote sprong gaat maken in de toekomst en omdat ik ook graag invloed van de small-caps in mijn portfolio zou willen hebben aangezien deze van meer volatiel zijn en dus van grotere invloed kunnen zijn op lange termijn rendement dan de grote conglomeraten die amper bewegen.

  Aangezien er in Nederland nog niet zo heel veel “Global Equity” trackers/fondsen zijn is het aanbod maar beperkt. Ik snap dat een complete (fysiek repliceerde) MSCI ACWI IMI tracker er nooit zal zijn omdat de vraag hier simpelweg niet voor is. Na wat zoekwerk op de Binck Fundcoach pagina (mijn broker voor de lange termijn) kwam ik uit op het “ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld” fonds. Deze index volgt de “MSCI World” index wat volgens de MSCI website betekent dat ik nog een tracker nodig heb voor “MSCI World Small Cap” en “MSCI Emerging Markets IMI”. Voor deze twee categorieën heb ik vooralsnog, de volgende tracker geselecteerd: de “iShares Core MSCI EM Markets IMI ETF” en de “SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF”. Deze twee zijn beide in Ierland genoteerd dus er zal altijd wat dividendlekkage optreden maar dit is vrijwel te verwaarlozen aangezien ze allebei maar voor 15-20% (schatting) van mijn portfolio zullen uitmaken. Bovendien acht ik de kans klein dat een Nederlands fondshuis wel succesvol zal in het terug halen van dividend dat door de overheden van EM landen wordt ingehouden, waar een Iers fondshuis dat niet kan.

  So far so good, zou je zeggen. Echter, om de juiste gewichten te kunnen hangen aan de verschillende trackers en fondsen in mijn portefeuille, zou ik de onderlinge verdelingen moeten weten die de MSCI ACWI IMI index hanteert. Dit is echter waar ik vastloop. MSCI geeft nergens duidelijk aan wat de verdelingen zijn tussen hun “bouwstenen” voor het opmaken van hun enorme index. Weet jij waar je zo’n verdeling zou kunnen vinden? Als ik zoek op “Emerging Markets Market Capitalization” kom ik op de MSCI website terecht met een ronde 10% als antwoord. Voor Small Caps is dit er niet eens.

  Bij voorbaat dank.

  Met vriendelijke groet,

  Martijn

  Beantwoorden
  • Hoi Martijn,

   Bedankt voor jouw vriendelijke bericht. Leuk om te horen hoe je de website ervaart en dat je de artikelen in jouw omgeving deelt!

   Klinkt naar mijn mening alsof je je strategie goed doordacht hebt. Het ACTIAM fonds heb ik in het bovenstaande stuk inderdaad ook toegelicht en vind ik nog altijd een prima keuze. De twee fondsen die je noemt voor opkomende markten en small-caps sluiten daar goed op aan, dus geen suggesties op dat vlak.

   Om je vraag te beantwoorden: Bij punt 2.3.1 van de methodologie vind je terug dat de standard index zo’n 85% is (bevat large- en midcaps). Het restant, ongeveer 15%, is small-caps. Onder deze methodologie vallen zowel de MSCI ACWI IMI index, de MSCI World Index als de MSCI Emerging Markets IMI index, dus die verdeling tussen large+mid (85%) en small-caps (15%) geldt voor al die indices. De introductie hier geeft aan dat de MSCI Emerging Markets Index (large- en midcap) 10% van de wereld is. De MSCI Emerging Markets IMI, inclusief small caps, komt dan uit op bijna 12% van de wereld (10/85*100). In je portefeuille zouden het ACTIAM en SPDRs fonds dus 88% van de waarde moeten zijn (100-12). 85% hiervan gaat naar het ACTIAM fonds, wat neerkomt op zo’n 75% (88×0,85) en 15% hiervan naar het SPDRs fonds, wat zo’n 13% is (88×0,15). Bij elkaar kom je op 100% uit.

   Hoop dat je hier iets aan hebt!

   Vriendelijke groet,

   Mick

   Beantwoorden
   • Hey Mick,

    Bedankt voor je uitgebreide antwoord en berekening! Ik heb de waarden in een Morningstar portefeuille gehangen en dit mandje presteerde gelijk (al dan niet beter) dan de “SPDR® MSCI ACWI IMI ETF”, “Vanguard Total World Stock ETF” en de “45% Vanguard Total International Stock ETF, 55% Vanguard Total Stock Market ETF”. Ik denk echter wel dat deze (positieve) foutmarges te danken zijn aan het feit dat het iShares fonds geen dividend uitkeert maar accumuleert, waar de Vanguard en SPDR fondsen wel aan (volledige) uitkering doen. Tevens is het ACTIAM fonds pas een jaar actief dus veel referentie materiaal is er tot dusver nog niet. Ik ga dit mandje de komende tijd aanhouden en hopen dat het zijn stijgende lijn voort zal zetten. Hopelijke heeft het ACTIAM fonds ook een vergelijkbare dividendlekkage als bijvoorbeeld het Global Equity fonds van Think aangezien ACTIAM’s eerste jaarrapportage pas in maart uitkomt.

    Bedankt!

    Met vriendelijke groet,

    Martijn

    Beantwoorden
    • Ha Martijn,

     Geen dank! Goed om te horen dat de vergelijking naar verwachting uitpakte. Het is inderdaad een behoorlijk korte periode om het rendement te vergelijken, kleine verschillen zijn immers makkelijk veroorzaakt (naast het uitkeren van dividend, wat een goede reden voor een verschil kan zijn, volgen VTI en VXUS bijvoorbeeld allcap indices, waarbij ook microcaps meegenomen worden). Zo kunnen er nog meer redenen zijn voor kleine verschillen die in het niet vallen ten opzichte van bijvoorbeeld de verdeling tussen aandelen en vastrenderende beleggingen of hoeveel je inlegt.

     In ieder geval succes gewenst met je beleggingen!

     Groet, Mick

     Beantwoorden
   • Hey Mick,

    Omdat ik mezelf qua getallen niet in bedwang kan houden, heb ik net een spreadsheet in elkaar gefietst waarmee ik redelijk nauwkeurig de weging voor de verschillende fondsen in mijn portefeuille uit kan rekenen op basis van VT. Waar lineaire algebra allemaal wel niet goed voor is. Ik dacht dat dit mogelijk ook voor jouw VTI+VXUS strategie handig zou kunnen zijn. Je kunt hem vinden onder: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qDHvaKDWLqKeTjPjR-xVWLGZHEs_F5lWIdntJv7fMYQ/edit?usp=sharing

    Dit is overigens ook de portefeuille die ik op dit moment zelf aanhou en iedere inleg periode (maandelijks in mijn geval) de wegingen corrigeer. Presteert tot dusver naar verwachting (knock on wood).

    Met vriendelijke groet,

    Martijn

    Beantwoorden
    • Ha Martijn,

     Dank voor je bericht en het delen van de sheet! Mooie manier om de gewenste verdeling uit te rekenen. Overigens kloppen de verdelingen bij Morningstar niet altijd (als in, wijken soms af van de informatie die de fondsaanbieders op hun website geven), dus hou er rekening mee dat daar een afwijking in kan zitten. Daar zou ik me echter niet al te veel druk om maken, zal geen groot verschil maken.

     Overigens handig dat Google sheets, wellicht dat ik dat in de toekomst ook eens ga gebruiken.

     Vriendelijke groet,

     Mick

     Beantwoorden
 7. Beste Mick,

  In m’n eigen zoektocht naar een geschikte ETF (Think laat ik toch maar achterwege, omdat ik 250 posities toch echt te weinig vind en je mening deel over ‘gelijkgewogen’), gebaseerd op jouw ideeën hierover, kwam ik geheel toevallig, ook bij ACTIAM uit. Nu lees ik dat jij hier ook potentie in ziet/zag. Inmiddels zijn we een jaar verder ten opzichte van je artikel en kan je voorzichtig zeggen dat de ETF de index goed volgt. Voor mij is dit in ieder geval een goede kanshebber 🙂

  Met vriendelijke groet,

  MMF

  Beantwoorden
 8. En nog een laatste opmerking: ik zie dat ACTIAM wel instapkosten hanteert van 0,100%. Dit lijkt me dan wel weer een (klein) nadeel ten opzichte van VTI/VXUS, maar dit wordt naar mijn mening voldoende gecompenseerd doordat je Nederlandse domicilie hebt, met Euro’s in plaats van Dollars. Eens?

  Beantwoorden
    • Ik heb net deze week ACTIAM bij Lynx gekocht voor het eerst. Gaat iets anders dan normaal. Zoek het fonds via de ISIN code. Je kan alleen een order inleggen tussen 13.00 en 16.00. Bij hoeveel stuks moet je gek genoeg niet de stuks aantal vermelden, maar het totaalbedrag waarvoor je wil aankopen. Verder moet je het op market order zetten en vandaag als duur. Vervolgens wordt het fonds de VOLGENDE dag gekocht voor de NIEUWE prijs (die je nog niet kent).

     Ik vond de gang van zaken een beetje apart ivm ETF, maar uiteindelijk werkt het wel 🙂

     Beantwoorden
    • Overigens, Lynx houdt op het totaalbedrag de brokerkosten in (netzoals bij ETFs). Wat het fonds zelf inhoudt, daar merk je niks van. Maar gebeurt wel. Ik neem aan ook bij Fund Coach. Die instapkosten worden namelijk met de koers verrekend. Hoe dat precies werkt, begrijp ik ook niet helemaal. Volgens mij heeft het te maken met het verschil tussen NAV en koersprijs. Maar misschien dat Mick wel dit soort details begrijpt.

     Overigens, er is een 1000 euro minimum inleg voor ACTIAM

     Beantwoorden
      • Ja, idd. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij werken alle fondsen die maar 1x per dag worden verhandeld op deze manier.

       Overigens is de kans niet heel erg groot dat zo’n brede index opeens veel verspringt. Ik heb een ETF gezocht die dezelfde index volgt. Dan krijg je een idee welke richting ACTIAM die ene dag ook zal maken.

       ETFs zijn wat dat betreft veel eenvoudiger

      • Hoi MMF, Martijn en Sam,

       Dank voor jullie reacties en de goede discussie. Aanvullend hierop heb ik nog wel een paar puntjes.

       Het ACTIAM fonds is inderdaad een indexfonds (net zoals een ETF dat kan zijn), maar je handelt niet op de beurs tegen andere beleggers, maar direct met het fonds en het is dus geen ETF (exchange traded fund). Ook is het maar eenmaal per dag te verhandelen.

       De koers wordt een keer per dag vast gesteld op basis van de waarde van de beleggingen in het fonds op dat moment. Je kunt dit soort indexfondsen in fracties aankopen, dus je kunt inderdaad gewoon een order plaatsen voor een X aantal euro’s. Zoals MMF goed heeft gezien, rekent het fonds een instapvergoeding van 0,10%. Dat is een opslag op de koers, dus die zit in de aankoopkoers verwerkt. Je rekent ze dus niet los af, maar hebt ze wel degelijk. Overigens worden die kosten gerekend om de reeds in het fonds zittende beleggers niet te benadelen doordat het fonds transactiekosten maakt als het extra beleggingen voor nieuwe beleggers moet aankopen. Die kosten zijn al gedaald ten opzichte van vorig jaar en zullen waarschijnlijk lager worden of verdwijnen naarmate het fonds groter wordt.

       Het kunnen aankopen in euro’s is inderdaad een voordeel, dat kan je transactiekosten besparen. Sam beschrijft goed hoe het aankopen van het fonds werkt. Als je op tijd je order plaatst, wordt die de volgende dag uitgevoerd tegen de slotkoers van de vorige handelsdag min of plus een op- of afslag (afhankelijk van of je koopt of verkoopt). Als je bijvoorbeeld afgelopen donderdag vóór 16:00 een aankooporder had geplaatst voor 10.000 euro, werd deze vrijdag voor je uitgevoerd tegen de slotkoers van donderdag plus 0,10% instapvergoeding. De koers was donderdag 30,15 euro, inclusief opslag zo’n 30,18 euro. Daar had je dan ongeveer 10.000/30,18=331,344 stukken in het fonds voor ontvangen.

       Hoop dat dit een en ander verduidelijkt.

       Vriendelijke groet,

       Mick

     • Ha Sam,

      Is het wel mogelijk bij Lynx om ACTIAM in fracties aan te kopen? Ik zit momenteel bij Binck Fundcoach en elke periode order van mij die uitgevoerd wordt komt op een rond getal uit. Beetje vreemd aangezien het een fonds is.

      Groet

      Beantwoorden
      • Hey Martijn,

       Dat viel me ook op! Ik heb twee keer via Lynx ACTIAM gekocht en dat kwam ook “toevallig” uit op een rond aantal participaties. Vreemd. Ik zal eens nagaan hoe dat kan

 9. Dank voor je uitleg. En bij die kosten moet je dan nog (bij Lynx) 6 Euro optellen als transactiekosten (of 0,09%) en de jaarlijkse kosten van 0,15%. Valt dit naar jouw mening dan nog binnen de definitie van ‘lage jaarlijkse beleggingskosten”? Bij een transactie van bijvoorbeeld 2.500 Euro kom je dan al uit op 12,25 Euro zijnde 0,49%. Lijkt me toch al wel weer veel (althans voor het eerste jaar). Daarna is het enkel 0,15% aan jaarlijkse kosten.

  Beantwoorden
  • Ha MMF,

   Naast die 0,10% instapvergoeding die het fonds zelf rekent, heb je inderdaad meestal ook transactiekosten van je broker. Bij Lynx betaal je voor Europese beleggingsfondsen 0,10% over de transactiewaarde, met een minimum van 6 euro en een maximum van 45 euro. Als je de beleggingen maar één jaar aanhoudt, zijn de transactiekosten inderdaad flink. Als je de beleggingen echter voor decennia gaat aanhouden, zijn de transactiekosten relatief klein.

   Als je 10 jaar belegt, het eerste jaar 0,5% transactiekosten en 0,15% fondskosten kwijt bent en de negen jaar daarop enkel 0,15%, betaal je gemiddeld maar zo’n 0,20%. Dat zou voor mij zeker acceptabel zijn. Hoe langer je looptijd, hoe dichter het bij dat jaarlijkse kostenpercentage ligt. Neemt niet weg dat je de kosten dus wel kwijt bent en deze niet voor je belegd worden, blijft dus zaak om die zo laag mogelijk te houden. Zelf heb ik als vuistregel gesteld dat ik de transactiekosten niet boven een half procent wil laten komen, dan spaar ik liever wat langer door om een grotere transactie te kunnen doen (met relatief kleinere transactiekosten). Wat voor jou acceptabel is, zou je echter alleen zelf kunnen bepalen.

   Groet, Mick

   Beantwoorden
 10. Dank voor je reactie. Bij een inleg van 2.500 (hetgeen ik overweeg) zijn de transactiekosten dus 0.34%. Dat klinkt voor mij prima. Daarnaast heb je dan jaarlijks 0,15% fondskosten.

  Enige afweging is nog of het fonds al lang genoeg heeft gepresteerd. Is het waardevol om jaarcijfers in maart af te wachten? Wat zou je daar dan uit kunnen halen dat je keuze direct beïnvloed?

  Als ik de Amerikaanse fondsen bekijk via etfdb.com (handige site) kom ik eigenlijk ook wel bij VTI en VXUS uit, maar de afweging aantal aandelen, dividendlek, valuta’s tegen Actiam vind ik lastig beoordelen.

  Groet,

  MMF

  Beantwoorden
  • Hoi MMF,

   De korte tijd die het fonds bestaat kan inderdaad nog wel een punt van zorg zijn. Over 2016 heeft het fonds echter prima gepresteerd met een rendement van 11,3%. De MSCI World Index in euro’s met dividend bruto herbelegd (dus zonder dividendlek) komt over 2016 op 11,39% uit. Rekening houdend met de 0,15% fondskosten is dat mooi volgens verwachting. Ook is het fonds aardig gegroeid naar zo’n 200 miljoen euro en heeft ACTIAM aardig ervaring in het beheren van fondsen. Een punt van zorg voor mij was het uitsluiten van bedrijven, dat hebben ze niet erg uitgebreid in 2016, dus heb er vertrouwen in dat ze ook in de komende jaren de index goed kunnen benaderen.

   Enige reden waarom ik uit kijk naar het jaarverslag is om te kijken of ze iets over een eventuele resterende dividendlekkage zeggen (verwacht van niet). Gezien het rendement ten opzichte van de index lukt het ze in ieder geval grotendeels om het lek te dichten.

   Ik snap dat je ACTIAM en VTI+VXUS lastig te vergelijken vindt, dat is het namelijk ook. Het is helaas niet zo dat je objectief kan zeggen dat het een beter is dan het ander. Redenen voor mij om VTI+VXUS te kiezen, is dat ik het uitsluiten van bedrijven liever niet heb, de kosten iets lager zijn, er enkele basispunten uit het uitlenen van aandelen gehaald wordt, de filosofie van Vanguard kan waarderen en ik graag small-caps en bedrijven uit opkomende markten in mijn portefeuille heb (wat zo’n 25% van de wereldwijde aandelenmarkt vertegenwoordigt). Mocht ACTIAM of een andere aanbieder dividendefficiënte, goedkope indexfondsen voor small-caps en/of opkomende markten gaat aanbieden, zal ik hoogstwaarschijnlijk de overstap toch maken. Wat me tegenstaat bij VTI en VXUS is dat het in de VS genoteerde fondsen zijn en er een klein dividendlek bestaat.

   De keuze is dus niet heel eenvoudig en aardig subjectief, maar hoop dat ik je hier toch wat verder mee heb kunnen helpen.

   Vriendelijke groet,

   Mick

   Beantwoorden
   • Mick, ik vertrouw er op dat als je een NL fonds vindt die wel ook small caps en EM includeert voor een lage TER, jij daar vast wel een post aan zal wijden t.z.t. Ik wacht daar namelijk ook met smart op 😉

    Dat VTI/VXUS in de VS staat genoteerd maakt mij niet zo veel uit, maar dat ze minder efficient zijn dan NL fonds is wel een punt van aandacht.

    Overigens, de Brand New Day fondsen (ook zonder fiscaal voordeel) hebben volgens mij wel small caps, EM en tax efficiëntie. Alleen de TER is nog vrij hoog en weegt daardoor niet op tegen de tax efficientie.

    Beantwoorden
    • Ha Sam,

     Dat zal ik zeker doen!

     Dat VTI en VXUS fondsen met Amerikaanse domicilie zijn, maakt mij ook niet al te veel uit, maar toch vind ik het punt over de Amerikaanse erfbelasting en de kosten voor valutaconversie niet wenselijk.

     Bij BND is alleen het BND Wereld Indexfonds (Hedged of Unhedged) dividendefficiënt. De fondsen voor small-caps en opkomende markten dus helaas nog niet. Daar zit dus nog wel een punt van verbetering.

     Groet, Mick

     Beantwoorden
      • Wat mij nog niet helemaal duidelijk is, is hoe bedrijven zoals Meesman en BND de “gelekte” dividendbelasting terugkrijgen aangezien zij in een Amerikaans fonds investeren. Meesman zit bij Northern Trust en BND zit bij Vanguard. Deze hebben toch net zoveel last van de dividendlekkage van Vanguard of NT als een normale belegger die direct in deze fondsen zou participeren?

      • Ha Martijn,

       Meesman en BND beleggen allebei in fondsen die in Ierland gevestigd zijn. De fondsen hebben echter een fiscaal transparante structuur, waardoor de bedrijven die dividend uitkeren, zien dat er een Nederlandse belegger achter dat Ierse fonds zit. Dat bedrijf rekent dan de dividendbelasting die tussen Nederland en het betreffende land is afgesproken als verdragstarief. Doordat de fondsen van Meesman en BND een fiscale structuur hebben van een fiscale beleggingsinstelling, mogen ze buitenlandse betaalde dividendbelasting verrekenen met de dividendbelasting die het moet inhouden op de 15% dividendbelasting dat het aan haar beleggers moet uitkeren. De beleggers kunnen deze Nederlandse dividendbelasting vervolgens bij hun aangifte inkomstenbelasting geheel verrekenen met de te betalen inkomstenbelasting.

       Helaas zijn de fondsen waar Meesman en BND in beleggen institutionele fondsen, hier kun je als particulier dus helaas niet direct zelf in beleggen.

       Het is een wat technisch verhaal, maar hoop dat dit het wat duidelijker maakt.

       Vriendelijke groet,

       Mick

      • Hey Mick,

       Dus in een ideale situatie zou er een Nederlandse aanbieder moeten zijn met als onderliggend fonds VT of VTI en VXUS. Of is zo’n transparante constructie niet mogelijk met Amerikaanse fondsen? Heb je misschien een naam hiervoor zodat ik er op eigen houtje een beetje onderzoek naar kan doen?

      • Ha Martijn,

       Helaas niet, althans ik ben ze nog niet tegengekomen. Ik vermoed dat dat te maken heeft met de Europese wet- en regelgeving voor fondsen in de EU. De Amerikaanse fondshuizen zullen ook niet voor niets dit soort fiscaal transparante fondsen opzetten in Europa. De Nederlandse fondsen waar je naar op zoek bent hebben de status van een fiscale beleggingsinstelling (fbi), dit kan je in de prospectus van een fonds terugvinden. Hierbij is echter ook van belang te kijken waar het fonds in belegt. In het geval van Meesman of Brand New Day is dat eenvoudig omdat ze in een fiscaal transparant fonds beleggen, maar een fonds kan ook in pools beleggen waarvan niet gepubliceerd wordt welke fiscale status ze hebben en je dus niet zeker weet of het dividendlek is gedicht, ook als het fonds waar je in belegt zelf wel de juiste status heeft. Ook als een fonds de juiste fiscale structuur heeft (incl. eventuele onderliggende fondsen), is het niet zeker of het fonds wel gebruik maakt van de belastingverdragen of het verrekenen van buitenlandse dividendbelasting, ookal is dat wel waarschijnlijk.

       De fondsen die je zoekt in NL zijn dus fiscale beleggingsinstellingen en het eventuele onderliggende fonds(en) waarin belegt wordt door het Nederlandse fonds zal fiscaal transparant moeten zijn. Het is vrij lastige materie (ook voor mij), maar hoor het graag als je iets tegenkomt of vragen hebt. Het omgekeerde doe ik uiteraard ook via deze site.

       Vriendelijke groet,

       Mick

      • Hoi Sam,

       Nee, helaas niet. Zie hiervoor ook de factsheets van het fonds en de index die het volgt. Het fonds belegt dus in (middel)grote bedrijven wereldwijd in ontwikkelde markten. Smallcaps en emerging markets heeft BND aparte fondsen voor, die helaas niet de fiscale structuur hebben om dividendefficiënt te zijn. Wellicht dat dat in de toekomst nog komt. De relatief hoge TER is inderdaad ook een minpunt.

       Groet, Mick

   • MMF, ik heb i.p.v. een vuistregel (minder dan 0,5% aan transactiekosten) het wat anders benaderd. Ik heb uitgerekend wanneer het rendement minus de transactiekosten meer oplevert dan X dagen het geld op een spaarrekening hebben staan tegen een lagere rente. Ik kom dan tot de volgende drempels indien je 1 ETF aankoopt + valutaconversiekosten hebt

    – als je maandelijks meer dan 2000 euro p.m. opzij kan zetten, dan elke maand aandelen kopen
    – als je maandelijks meer dan 700 euro p.m opzij kan zetten, dan om de maand kopen
    – als je maandelijks meer dan 300 euro p.m. opzij kan zetten, dan om het kwartaal kopen (valt samen met divenduitkerig)

    Beantwoorden
    • Is denk ik ook wel een goede redenering. Ware het niet dat mijn beleggingsplan mikt op 1x jaarlijks een investering van X-duizend euro. Dit om de transactiekosten zoveel als mogelijk te beperken. Als je elke maand zou aankopen, kost het elke maand 6 Euro en dat lijkt me niet wat :p

     Beantwoorden
     • Dit is de reden dat ik bij Binck Fundcoach zit. Maandelijkse aankoop zonder transactie kosten. Enige nadeel zijn de service kosten van 0,15% maar voor de bedragen die ik aanhoud is dat nog altijd minder dan de transactie kosten die ik bij bijvoorbeeld Lynx zou betalen.

      Beantwoorden
      • @Martijn: maar dan ben je dus verplicht om maandelijks iets in te leggen? Dat heeft niet zo mijn voorkeur namelijk.

      • Niet per sé. Je kunt een periodieke order aanmaken vlak voor één van de dagen van uitvoering (28ste of 4e) om het na de uitvoering weer te cancelen. De enige limitatie is dat de order minstens €20 moet zijn. Ik houd dus bijvoorbeeld 3 periodieke orders aan om de MSCI ACWI IMI te mimikken maar verander de bedragen om de maand om de verhoudingen goed te houden (soms cancel is zelfs een periodieke order om hem een maand later weer aan te maken, mocht dat nodig zijn). Geen idee of dit iets is dat Binck wel of niet goed vindt maar tot nu toe werkt het. Misschien iets om mee te nemen in je vergelijking.

      • Het wordt er in ieder geval niet makkelijker op :p

       Inmiddels begin ik zelfs te twijfelen of ik niet toch naar DeGiro moet gaan of dus ook Binck Fundcoach moet overwegen. Maar dit is allemaal weer afhankelijk van je beleggingsstrategie.

       Arghhhhh denk denk denk…

     • met 1x per jaar zullen de transactiekosten idd minimaal zijn. Maar je behaalt in die tijd dus ook minder rendement met het geld op je spaarrekening he? Hoe eerder je geld kan beleggen, hoe eerder het extra rendement oplevert. ook na aftrek van de transactiekosten.

      Beantwoorden
 11. @Mick: deze zin, “er enkele basispunten uit het uitlenen van aandelen gehaald wordt” snap ik niet zo goed. Kan je die nog toelichten? Wat is op dit punt het verschil met ACTIAM?

  Beantwoorden
  • Ha MMF,

   Een fonds kan extra inkomsten genereren door de aandelen die het in haar bezit heeft, uit te lenen aan derden (in veel gevallen grote institutionele partijen) in ruil voor onderpand, een fee en het aandeel later terug te krijgen. Een reden waarom derden dat aandeel willen lenen, is bijvoorbeeld dat het aandeel niet heel liquide is (bijvoorbeeld small caps of aandelen in opkomende markten) en dat ze verwachten dat de koers gaat dalen. Ze verkopen dan het geleende aandeel en kopen dit op een (hopelijk) lagere prijs terug.

   Het Actiam Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld leent volgens haar factsheet geen aandelen uit (securities lending). Bij Vanguard worden overigens maar enkele procenten van de aandelen uitgeleend en is de opbrengst hieruit ook maar enkele basispunten. Eén basispunt is 0,01%.

   Laat het gerust weten als je nog vragen hebt.

   Groet, Mick

   Beantwoorden
  • Nog aanvullend op de discussie hierboven is het wellicht nog relevant te weten dat Binck Fundcoach geen fondsen met Amerikaanse domicilie aanbiedt. VTI en VXUS kan je daar bijvoorbeeld niet krijgen. De servicefee weerhoudt mij in ieder geval ook om hiervan gebruik te maken, op termijn heb ik lagere kosten met wat hogere transactiekosten, maar zonder servicefee.

   Groet, Mick

   Beantwoorden
 12. Ok, ik heb nu een aantal aandelen Actiam. Nu snap ik alleen de totstandkoming van de gemiddelde prijs per aandeel niet. Volgens Lynx is de marktprijs per aandeel 30.33. De gemiddelde prijs per aandeel is 30.7347. De instapkosten zijn 0.10%, transactiekosten 6.00. Hoe komt die gemiddelde prijs dan nu tot stand?

  Beantwoorden
 13. Denk dat ik iets te vroeg was. Marktprijs is de NAV en die is 30,63. Opslag van 0,10% wordt dan totaal 30.66. En 6 euro gedeeld door 81 aandelen is 0.0747. Dan wordt het dus 30.7347. Wat ik dan alleen nog niet begrijp is dat het rekeningvenster bij Lynx als marktprijs 30,33 opgeeft. Waarom staat hier dan niet 30.63?

  Beantwoorden
  • Ha MMF,

   Goed om te horen dat je een weloverwogen besluit hebt kunnen maken waar je in wilt beleggen. Een goed plan is beter dan een eeuwige zoektocht naar het perfecte plan waardoor je niets doet. 30,33 is de koers van gisteren (dus de slotkoers van maandag), lijkt me dat Lynx de actuele koers dus gewoon nog niet heeft geüpdatet. Zie ook hier.

   Groet, Mick

   Beantwoorden
 14. Beste Mick,

  Nog even terugkomend op je opmerking over “gelijkgewogen index” bij Think.

  1) Als ik de factsheet bekijk is de weging (van bijvoorbeeld de 10 topposities) niet identiek. Waar komt dat verschil dan vandaan? Gebeurt dat gaandeweg het jaar en wordt het dan in maart van ieder jaar weer allemaal gelijk gezet?

  2) Actiam VIA Wereld hanteert toch ‘martweging’? Maar waarom zie ik dat dan nergens staan in de documenten? Ook niet in de onderliggende fondsen.

  3) Op wikipedia lees ik dat martkweging de spreiding juist tegenwerkt. Bijvoorbeeld Shell in de AEX met 14% en ING met 10,1% Dit lijkt me behoorlijk haaks te staan op jouw uitgangspunten van spreiding en diversiteit. Zou jij dan niet juist voorstander moeten zijn van gelijkgewogen index?

  Groet,

  MMF

  Beantwoorden
  • Ha MMF,

   In de factsheet staat inderdaad dat ze eenmaal per jaar herwegen op de derde dinsdag van maart. Sinds die dag vorig jaar is er dus niet herwogen en zijn sommige bedrijven groter/kleiner gegroeid qua marktwaarde. 21e zal het fonds dus herwogen worden, waarbij elk aandeel in de index opgenomen wordt en dezelfde weging krijgt.

   Wat Actiam betreft, vind je hier (en in het prospectus als het goed is ook) dat ze de benchmark middels full replication nabootsen en vervolgens uitsluitingen doen. Ze volgen dus de markt, doen wat uitsluitingen en verdelen die weging over de resterende aandelen.

   Het klopt inderdaad dat je met marktweging de aandelen met de hoogste weging in de markt ook de hoogste weging in je portefeuille geeft. Bij gelijke weging geef je dezelfde weging aan elk aandeel, ongeacht hoe dat bedrijf ervoor staat of bijvoorbeeld hoe groot deel van dat bedrijf überhaupt beursgenoteerd staan. Dat vind ik zelf een vrij naïeve manier om je geld over beleggingen te verdelen, dan volg ik liever de consensus van de markt. Met ruim 9.000 bedrijven en niet meer dan 1,3% (Apple) in het grootste bedrijf voel ik me breed gespreid zat.

   Vriendelijke groet,

   Mick

   Beantwoorden
  • Dag MMF

   Een market gewogen index lijkt de meest gebruikte methode om een index samen te stellen. Echter niet de enige. Gander et al. toont aan dat hoe markt gewogen index niet tot de hoogte diversificatie leidt en vatbaar is voor cluster risico.

   Wat dan “de ideale” methode is (bestaat natuurlijk niet), durf ik niet te zeggen. Uit het artikel haal ik dan een Fundamentele Index wellicht een betere optie is. Of iig een hogere spreiding kent.

   Niet dat ik nu volledig overtuigd ben door deze (enkele) studie (het tegenovergestelde wellicht), maar om aan te geven dat er wel geluiden zijn dat andere indexeringsmethode beter zijn. Dus al je niet automatisch de meest populaire indexeringsmethode wil volgen, kan het interessant zijn om dit soort alternatieven eens uit te zoeken.

   Mick, ik ben uiteraard ook benieuwd hoe jij hier tegen aan kijkt (cluster risico, GDP weging, etc).

   Zie https://www.pritle.com/wp-content/uploads/2015/10/Passive-Diversification-Among-Index-Strategies-Articles1.pdf en voor een meer toegankelijk stuk http://www.etf.com/sections/blog/7595-the-case-for-gdp-weighted-equities.html

   Beantwoorden
   • Ha Sam,

    Het is inderdaad goed om ook van de alternatieven op de hoogte te zijn, al is het maar om te weten dat je goed zit met de huidige strategie. Naar mijn mening is fundamental indexing een soort van factorbeleggen. Ze kiezen een aantal factoren (sales, cash flow, value en dividend) waarvan ze denken dat die hogere rendementen geven. In de praktijk komt het erop neer dat ze een ander risico-rendementsprofiel hebben met een fundamentele index, waarbij relatief veel in kleine waarde-aandelen (small cap en value risicofactoren)belegd wordt. Historisch gezien is dat nu juist een hoek van de markt waar een bovengemiddeld rendement heeft gezeten, maar ook een hoger risico kent. Als je toewijzing aan die risicofactoren zoekt, is het wellicht efficiënter om fondsen te zoeken die in die factoren beleggen.

    Een probleem met alternatieve wegingen ten opzichte van marktweging is dat het hogere transactiekosten met zich mee brengt. De markt beweegt in een richting, dus als je van de marktweging wilt afwijken, moet je af en toe herbalanceren. Ook kost het meer onderzoek/moeite om een dergelijk fonds te beheren, dus zullen de fondskosten hoger zijn. Deze twee kostenposten moeten al overwonnen worden wil je beter uitkomen dan marktweging.

    Wat GDP/BBP gewogen indices betreft, krijg je daardoor logischerwijs een weging die meer op gelijke weging lijkt. Landen die niet zoals de VS een hoge mate van beursgenoteerde ondernemingen kennen (Duitsland, China) zullen daarmee een hogere weging krijgen dan de marktweging. Waarom zouden de aandelen die in die landen aan de beurs genoteerd staan, een hogere weging moeten krijgen? Dat ze daar genoteerd staan, betekent niet dat ze meer van de economische productiviteit van dat land mee krijgen. Een Duits bedrijf kan haar aandelen tevens op de Nederlandse beurs verkopen, terwijl het voornamelijk zaken doet in Duitsland of in opkomende markten. Er staat me bij dat ongeveer de helft van de omzet van de S&P500 buiten de VS gehaald wordt. Waar een bedrijf genoteerd staat, is dus niet direct gekoppeld aan de economische vooruitgang van het betreffende land. Mede een reden waarom de aandelenmarkt niet per se de economische groei volgt. Ook als je volgens BBP je weging doet, betekent dat dus niet dat je aandelen gekoppeld zijn aan de economische activiteit van de betreffende landen. Er zijn wel een aantal wetenschappelijke studies die GDP groei met de aandelenmarkt van de betreffende markten vergelijken, waar meestal uitkomt dat er geen betekenisvolle samenhang is.

    Het kan net zo goed zijn dat het de bedrijven uit ontwikkelde landen zijn die van de groei in opkomende markten profiteren. Ik durf het niet te voorspellen, dus houd ik de ‘voorspelling’ van de markt aan. Ik heb in ieder geval nog geen overtuigende redenen te denken dat een andere manier van indexing beter/intuïtiever is dan de weging van de markt. Zolang ik niet weet wat een betere weging is dan de marktweging, vind ik laatstgenoemde prima en toevallig nog het meest kostenefficiënt ook.

    Dit is overigens wel een onderwerp dat een apart artikel verdient, dus zal me er de komende tijd wat meer in inlezen.

    Vriendelijke groet,

    Mick

    Beantwoorden
 15. Het feit dat je met factorbeleggen een hoger rendement tegen een hoger risico behaalt, lijkt mij bij een investeringshorizon >20 jaar goed verdedigbaar. Maar dat is natuurlijk wel afhankelijk van iemands risicotolerantie. Ik doe voorlopig niet aan factorbeleggen omdat ik niet zou weten welke factor(en) leidend zouden moeten zijn.

  GDP weging daarentegen klinkt vrij logisch en intuïtief. Naar mijn idee geeft het een meer volledig beeld van de economische activiteiten van landen geeft (ook al zijn er communicerende vaten zoals jij aangeeft in het voorbeeld van een Duits bedrijf dat in NL is genoteerd). En volgens mij doe je ook niet aan toekomst voorspellen. Je volgt de *huidige* GDP cijfers (niet toekomstige). Je kan dan passief bijv. de FTSE All-World GDP Weighted Index of de GDP-weighted MSCI ACWI volgen.

  Toegegeven, je zal wel vaker moeten herbalanceren. Maar afgezien daarvan zou je een redelijk goedkope ETF op zo’n index kunnen baseren (hoewel ik nog geen ETF hiervoor heb gevonden…). De hogere kosten voor herbalanceren worden mogelijk (ruimschoots) gecompenseerd door een hoger rendement. In de afgelopen 15 jaar zou het volgen van de FTSE All-World GDP Weighted Index meer rendement hebben opgeleverd dan het volgen van een traditionele market cap wereld index. http://www.ftserussell.com/files/research/ftse-gdp-weighted-indexes en http://www.ftserussell.com/blog/re-slicing-global-pie-ftse-gdp-weighted-index-series. In de link van mijn vorige reactie hebben ze het zelfs over dat de MSCI GDP variant al bijna 30 jaar consistent beter presteert dan de MSCI market cap index…

  Ik besef dat 15 – 30 jaar wellicht niet echt voldoende is om hele robuuste conclusies te trekken over rendementen. Ik zou ook niet zo zeer voor GDP weging kiezen vanwege een hoger of lager rendement, maar omdat een een hogere spreiding heeft (zie de Herfindahl Index). Zoals ik uit Gander afleid, lijkt dat een gegeven te zijn, toch? En spreiding is natuurlijk altijd goed.

  Wat tot de verbeelding spreekt is dat met een GDP weging Japan voor de crash nooit zo veel nadruk had gekregen in de indexen.

  Maar je hebt gelijk, dit is weer een heel onderwerp op zich. Zou mooi zijn als je hierin verdiept en een blog bericht schrijft. Goed idee dus. Ik kijk er naar uit!

  Beantwoorden
  • Ha Sam,

   Dank voor je reactie en de links, interessant leesvoer (natuurlijk niet geheel neutraal). Ik ben het met je eens dat BBP weging intuïtief klinkt, maar het geeft door de manier van wegen wel een grote weging aan bedrijven die mogelijk niet eens gekoppeld zijn aan het BBP van het betreffende land. Ook beleg je daardoor relatief groot in bedrijven die niet zo groot gewaardeerd worden door de markt. Zou het niet naïef willen noemen, maar het ontbreekt me even aan een beter woord.

   Je geeft door die manier van weging ook een relatief grote weging aan opkomende markten, waardoor je risicovoller belegt. Naast dat je dus ook een relatief grote weging aan small cap en waardeaandelen geeft, wat een verklaring is voor het hogere rendement. Maar je belegt dus wel risicovoller, terwijl je dat juist met diversificatie probeert te vermijden. Wat je punt van Japan betreft, is dat inderdaad een argument dat vaak gebruikt wordt tegen marktweging. In dat stuk van Deutsche Asset & Wealth Management waar je naar linkt, zie je in tabel 2 terug dat GDP weging je niet had beschermd bij de afgelopen crisis. Met de sterk toegenomen globalisering bewegen de aandelenmarkten wereldwijd ook meer gelijk, dus het is maar de vraag of je je door die manier van wegen beter positioneert.

   Wat de diversificatie betreft, is het logisch dat het een hogere score in die Herfindahl index krijgt, het lijkt immers meer op gelijke weging en is hierdoor minder gewogen naar de grootste landen qua beursgenoteerde aandelen. Het is niet dat je breder spreidt doordat je in meer aandelen belegt, je geeft de aandelen alleen een andere weging. Toch denk ik dat je wel een punt hebt om het Japan scenario te voorkomen, wellicht dat je limieten kunt zetten op hoeveel je in een land belegt om zo wat meer te spreiden. Of het effect heeft, kan helaas alleen de toekomst uitwijzen.

   Tot zover ben ik dus prima tevreden met de eenvoudige marktweging en zie ik geen goede reden over te stappen. Ik beleg liever in de markt zoals die is, neit de markt zoals die volgens BBP weging zou moeten zijn, als dat dus al een reden is waarom de marktweging verkeerd zou zijn. Maar blijft een punt waar ik eerst wat meer research naar moet doen, dus ik kom hier nog op terug.

   Vriendelijke groet,

   Mick

   Beantwoorden
 16. Hoi Mick,

  Wat meer on-topic. ACTIAM is inmiddels tot meer dan een miljard aan investeringen uitgegroeid in 1,5 jaar tijd! Ter vergelijking: ruim 3x zo groot als NN mixfunds III waar veel meer PR voor is van de grootbanken. En VXUS met wereldwijde klanten van de befaamde Vanguard zit ‘maar’ op 7 miljard. Kortom, ik vind deze inflow van ACTIAM best indrukwekkend.

  Inmiddels is er ook het jaarverslag 2016 uit. Ik was benieuwd of jij kan afleiden hoe groot het dividendlek was in 2016? Ik heb er zelf naar gekeken, maar het lukt mij nog niet om dat soort informatie af te leiden … 🙁

  Beantwoorden
  • Hey Sam,

   Het ACTIAM Verantwoord Wereld fonds bestaat uit posities in de verschillende institutionele ACTIAM Responsible fondsen. Deze wegingen kun je in het jaarverslag van ACTIAM Verantwoord vinden. Daarna kun je de dividendlekken van de ACTIAM Responsible fondsen uitrekenen en een gewogen gemiddelde nemen. Ik ben er alleen zelf nog niet aan toegekomen.

   Beantwoorden
   • Ha Martijn,

    Ik ging er vanuit dat ik het hier uit kon afleiden: https://www.actiam.nl/nl/documenten/fondsen/Documents/AVIA-fondsen/jaarverslagen/2016_ACTIAM_Beleggingsfondsen_NV.pdf

    Er staat dat ze 71 basispunten aan belastingvoordeel hebben weten te behalen t.o.v. de index. Wat ik echter wil weten is hoeveel procent van het uitgekeerde dividend weglekt. Dan kan ik het vergelijken met de gegevens die Mick eerder heeft berekend (0% VTI, 6% voor VXUS en geloof 10% voor VWRL).

    Ik lees in het jaarverslag wel iets over bronbelasting wat wordt teruggevorderd, maar daaruit kan ik niet opmaken hoeveel dividend er is uitgekeerd en dus welk percentage weg lekt.

    Ik ben niet zo thuis in deze materie, dus vind het lastig om zo’n jaarverslag te interpreteren. Ik wacht anders wel af wat Mick (of jij) berekent 🙂

    Beantwoorden
    • Ha Sam en Martijn,

     Dank voor jullie reacties. Sam, inderdaad een mooie groei die het ACTIAM fondsaanbod heeft doorgemaakt en dank dat je me erop wijst dat de jaarverslagen t/m 2016 zijn gepubliceerd. VXUS heeft volgens de Vanguard website een beheerd vermogen van zo’n 250 miljard dollar, iets steviger dus, maar ook een flink grotere markt natuurlijk.

     Wat Martijn zegt over het ACTIAM Verantwoord Wereld Indexfonds klopt, het belegt inderdaad in drie (fiscaal transparante) institutionele ACTIAM fondsen waarvan het de betaalde buitenlandse dividendbelasting met de Nederlandse fiscus kan verrekenen. Die 0,71% dividendvoordeel vind ik inderdaad ook terug. Wel vreemd dat de andere drie fondsen in dat jaarverslag een lager niveau van dividendvoordeel hebben, terwijl ze in dezelfde onderliggende fondsen beleggen. Kan zo even geen reden bedenken waarom dat kan zijn.

     Het is helaas niet uit de jaarverslagen van het fonds of de onderliggende fondsen te halen hoeveel dividendbelasting er is betaald. Wel staan er posten van nog te vorderen dividendbelasting, maar dat is als het goed is een momentopname van dividendbelasting die wel of niet nog te verrekenen/terug te vragen kan zijn. Bij vergelijkbare fondsen (ThinkETF’s, Meesman Wereldwijd) is dit soort info ook niet in de jaarverslagen terug te vinden, maar geven ze per e-mail wel aan dat het resterende dividendlek minimaal is. Dat zou ik ook bij ACTIAM verwachten.

     Vriendelijke groet,

     Mick

     Beantwoorden
     • Ah, dan ligt het niet aan mij dat ik dat er niet uit kon afleiden ;-). Ik zal het dus moeten doen met een ‘educated guess’. Als het vergelijkbaar is met Think, dan kom je toch uit op circa 2% dividendlekkage (waarbij VXUS op 6% zit)?

      P.s. ah, 250 miljard in VXUS is inderdaad wat anders ! Morningstar gaf 8 miljard aan.

      Beantwoorden
      • Inderdaad, een dergelijk percentage zou je verwachten, enkele basispunten. Maar alleen ACTIAM zelf zou je daar enige zekerheid in kunnen geven. We weten nu immers niet hoeveel dividend er is uitgekeerd, hoeveel dividendbelasting ACTIAM daarop heeft betaald en welk deel ze terug hebben kunnen krijgen.

       Groet, Mick

 17. Beste Mick,

  Ik vroeg me af: je geeft aan dat je je focust op Amerikaase (Vanguard) fondsen. Ik weet niet in hoeverre je portefeuille onlangs gewijzigd is, maar ben je niet geneigd om – i.v.m. o.a. het valutarisico – tevens trackers in bv. Europa (of specifiek ACTIAM) ernaast te houden?

  groet, JaK

  Beantwoorden
  • Ha JaK,

   Hartelijk dank voor je reactie. Het klopt inderdaad dat ik nog altijd in Amerika gevestigde Vanguard ETF’s beleg (VTI en VXUS). Met deze fondsen beleg ik echter in aandelen wereldwijd, dus heb ik blootstelling aan de valuta van de onderliggende aandelen. Zie hier wat meer toelichting waarom het draait om de valuta waarin de onderliggende aandelen genoteerd staan en niet die van het fonds.

   Ik zou meer in Eurozone aandelen of fondsen die naar Euro afgedekt zijn kunnen beleggen als ik het valutarisico wil verminderen of weghalen, maar eigenlijk vind ik het valutarisico niet zo van belang bij het aandelendeel van mijn portefeuille. Valuta zijn ongeveer even risicovol als aandelen qua koersbewegingen, dus door het valutarisico weg te halen, heb je nog steeds het risico die aandelen kennen en is de beweeglijkheid van je portefeuille daardoor niet erg veranderd.

   Hoop dat ik je vraag zo goed begrepen heb, laat het gerust weten als dat niet het geval is.

   Vriendelijke groet,

   Mick

   Beantwoorden
   • Je heb gelijk wat betreft volatiliteit, maar het mooie aan aandelen is dat de trend tot dusver altijd omhoog is, waardoor volatiliteit over een lange beleggingshorizon nog te behappen is. Ik kan niet hetzelfde zeggen voor de koers van de euro versus de dollar, het zou toch kunnen dat de EURUSD koers weer 1.4 wordt, en daar nooit meer onder komt? Dit zou behoorlijk pijnlijk zijn als je 50% aan Amerikaanse aandelen heb.

    Enigzins is deze risico beperkt door het feit dat een zwakke dollar er voor zorgt dat bedrijven meer kunnen exporteren en dat er daardoor een koersstijging kan ontstaat die de klap van de valutaschommeling mogelijk tegenwerkt, maar dan moet je dus eigenlijk VOO nemen i.p.v. VTI omdat small-caps minder snel multinationals zijn. En misschien is de dollar helemaal niet zwak, maar de euro juist sterk. Dit zorgt er ook nog voor dat het non-Europese gedeelte van VXUS een klap krijgt.

    Wat is jou mening hierover?

    Beantwoorden
    • Hi Hmm,

     Je hebt gelijk inderdaad wat het valutarisico betreft, maar helaas weten we niet waar het heen gaat met de valuta. In dat geval is het prettig dat ik de andere helft in andere valuta heb zitten (wat aandelen betreft, vastrentend heb ik in euro’s) en mijn geld in euro’s verdien. Effecten op de ex- en import dan nog daargelaten inderdaad.

     Het klopt dat je eerder in de S&P 500 zou willen beleggen omdat die meer internationaal georiënteerd zijn. Aan de andere kant is qua market cap de S&P500 veruit het grootst in de VS. Qua rendement verschillen VOO en VTI ook nauwelijks de afgelopen jaren, dus betwijfel of het veel effect zou hebben. Meer buiten de VS beleggen kan dan een meer logische stap zijn als je het effect van de VS in je portefeuille wilt beperken. Zelf weet ik niet welke regio/valuta in de toekomst het beste zullen presteren, dus volg ik daarin de marktweging.

     Groet, Mick

     Beantwoorden
 18. Hi Mick,

  Allereerst veel dank voor alle nuttige info op jouw site. Recentelijk ben ik ook begonnen met beleggen in de VTI/VXUS combinatie. Zelf heb ik nog een aantal vragen:

  Allereerst, zou je me wat meer kunnen vertellen over het EUR/USD valuta risico, m.n. de verschillen tussen EUR denominated en USD denominated fondsen. Ik begrijp dat er 2 type FX risico’s zijn; het gaat hierbij voor mij om het aan- en verkopen van de trackers (de exchange rate dus) en niet zozeer om de EUR/USD gedurende de looptijd van de belegging.

  Mijn begrip is dat het EUR/USD effect wordt gemitigeerd vanwege het gefaseerd aankopen, welke effecten spelen er nog meer? Grootste zorg die ik heb is bij het ‘uitstapmoment’. Stel dit kan niet gefaseerd, dan speelt op dat moment de FX koers wel degelijk een rol toch?
  Vandaar dat ik wel eens van anderen de vraag krijg, waarom ik niet beter in een EUR wereldwijd fonds kan stappen en dan met name ‘iShares Core MSCI World UCITS ETF’. Wat is jouw visie/uitleg hierop?

  Daarnaast heb ik je artikel gelezen over gespreid beleggen en dus een deel in spaardeposito’s/obligatie trackers te stoppen. Ik ben benieuwd hoe jij aankijkt tegen het ‘iShares EURO Government Bond 1-3yr UCITS ETF’?

  Wanneer men kiest voor groene beleggingen, krijg je vanuit de overheid tot €57.385 in 2017 vrijstelling op vermogens-rendement-heffing. Dit kan wellicht interessant zijn. Is dit iets wat jij ook doet? En zo ja, voor welk fonds zou je dan kiezen?

  Alvast bedankt!
  Groeten,
  Mickey

  Beantwoorden
  • Ha Mickey,

   Goed om te horen dat je de informatie op de site kunt waarderen.

   Wat het valutarisico betreft, maakt het niet veel uit of je een fonds nu in euro’s of dollars koopt (op transactiekosten voor de valutaconversie van euro’s naar dollars na). Bij het valutarisico is het de valuta van de onderliggende effecten die van belang is. Koop je bijvoorbeeld een fonds die enkel in Amerikaanse aandelen belegt, zal een fonds genoteerd in euro’s jouw euro’s in dollars omzetten om vervolgens die Amerikaanse aandelen aan te kopen. Zo loop je dus alsnog valutarisico door dat je in dollar genoteerde aandelen bezit, ook al heb je het fonds zelf in euro’s aangekocht.

   Als je een fonds in dollars aankoopt, loop je eigenlijk alleen ‘ongewenst’ valutarisico wanneer je de euro’s in dollars hebt omgezet, maar die dollars nog niet hebt geïnvesteerd in het fonds. Op dat moment heb je namelijk alles in dollars zitten. Maar je kunt dit natuurlijk flink beperken door de effecten zo snel mogelijk aan te kopen na je valutatransactie.

   In de obligatie ETF die je noemt, zou ik zelf op dit moment niet beleggen. De yield to maturity (een indicator voor het verwachte rendement wanneer de rentes gelijk blijven) van dat fonds is ongeveer -0,2%. Daar komt nog de fondskosten van 0,2% bij. Ook zit zo’n 80% van dat fonds belegd in Spaanse en Italiaanse staatsobligaties, waarbij ik de voorkeur zou hebben voor veiligere staatsobligaties, zoals de Nederlandse of Duitse staat. Een variabele spaarrente zou ik dus nog verkiezen boven dit fonds.

   Zelf zou ik niet in een groenfonds (zie hier je keuzes) beleggen. De keuze is vrij klein, de rendementen zijn laag door het type projecten waar ze in mogen beleggen, de spreiding binnen die fondsen is klein en de kosten zijn vaak hoog. Ik beleg, hoe gek het ook klinkt, mijn geld dus liever zonder dat belastingvoordeel.

   Hopelijk heb je hier iets aan! Laat gerust weten als je nog vragen hebt.

   Groet, Mick

   Beantwoorden
 19. actiam ter 0.15% lijkt heel gunstig, echter, actiam wereld koopt via actiam us, europa and pacific, die zelf een eigen ter hebben van 0.10%, 0.15% en 0.15%
  klopt het dat door deze structuur de ter van actiam wereld vertekend is en eigenlijk meer in de buurt van de 0.3% is?
  mvg
  tijk

  Beantwoorden
  • Hoi Rijk,

   Het ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld belegt inderdaad in drie fondsen die de door jou genoemde TER’s hebben. US is dat 50-70% van het fonds, Europa 20-40% van het fonds en Pacific 10-20% van het fonds. De TER’s moet je dus niet optellen, maar keer het percentage doen waarin het fonds in het betreffende fonds belegt. Kortom, TER van de onderliggende fondsen ligt onder de 0,15%, waar nog wat marge/beheerkosten op komen om op die 0,15% te komen.

   Groet, Mick

   Beantwoorden
 20. ok, bedankt, goed om te zien dat er geen funds of funds type opeenstapeling van kosten plaatsvindt

  actiam wereld lijkt de nl versie van iwda te zijn, in theorie iets goedkoper en meer tax efficient, klinkt goed…..

  de 2016 jaarrekening geeft aan dat actium 59 bp voordeel heeft behaald in 2016 door tax optimalisatie, indien dit representatief is voor de toekomst, dan zou dit dus in theorie moeten kunnen resulteren in een jaarlijks voordeel t.o.v. iwda van 59-15+20=64bp/0.64%/jaar

  Beantwoorden
  • Hi Rijk,

   Het wereldwijde ACTIAM fonds lijkt me inderdaad een betere keuze voor de Nederlandse belegger dan in Ierland gevestigde aandelenfondsen.

   Wat de dividendefficiëntie betreft, bestaat het voordeel die door ACTIAM berekend is uit twee punten. Enerzijds is dat het kunnen verrekenen van buitenlandse dividendbelasting, anderzijds is dat het gebruik kunnen maken van Nederlandse belastingverdragen. Ongeveer de helft van het voordeel zal uit dat tweede punt bestaan, maar de in Ierland gevestigde (UCITS) ETF’s kunnen van Ierse belastingverdragen gebruik maken, waardoor dat geen extra relatief voordeel voor ACTIAM levert. Zal dus ongeveer de helft van het door jouw berekende relatieve voordeel zijn, nog steeds aanzienlijk.

   Hoop dat dit je helpt!

   Vriendelijke groet,

   Mick

   Beantwoorden
 21. Hi Mick,

  Thanks Karen for the great post and comments. I have also come across another Dutch fund similar to the Actiam ones mentioned. It is “Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund”. You can find details on their website of this and other funds in the range: https://www.fgrinvesting.com/en/fund-range/

  Do you have an opinion on these funds compared with Actiam?

  Cheers,
  Stephen

  Beantwoorden
  • Hi Stephen,

   Thank you for your kind comment. The fund you mention seems pretty much comparable to the Actiam fund in terms of tax efficiency, diversification and costs. Have only scanned the fund you mention quickly, but does not look much different from the Actiam fund.

   However, I cannot seem to find it through my broker (Lynx) or in Binck Fundcoach’s offering, might have to check this with Lynx as the fund is distributed through Fundsettle/Euroclear. I could find it through ING (and I know it is the underlying fund of Meesman’s developed world fund, but that is a bit more pricy than what I would consider) so seems accessible through certain platforms. I still do prefer a bank or broker without ongoing costs, so seems like the Northern Trust fund would not be an option because of this. Let me know if you came to other conclusions.

   Kind regards,

   Mick

   Beantwoorden
 22. 1) Kan je de instapkosten van een fonds van het jaar ervoor achterhalen? Vergis ik mij nu of had Actiam VIA Wereld in 2017 0,10% en 0,05% (uitstap) vorig jaar en nu 0,11% en 0,06%? Weet iemand dit?

  2) vorig jaar (februari 2017) heb ik 2500 ingelegd in dit fonds (Avg. Cost 30.735). De waarde op 1 juni is 2.572,56 (bij NAV 31.76). Dividend 2017 netto was 6,89. Is het rendement tot nu toe dan 3.178%? Of moet ik hier nog rekenen met dividend over 2018 erbij (is die er al?) en of uitstapkosten? Als iemand mij kan helpen zou fijn zijn, want ik wil dit in mijn Excel verwerken.

  Beantwoorden
 23. Aanvulling 2) Of kan je gewoon een raport laten maken op Lynx? Ik kan een rapport laten maken met als datumrange dag 1 tot en met 31 mei 2018 en dan komt TWR op 5.88% uit.

  Beantwoorden
  • Ha MMF,

   1) In principe ben je hiervoor afhankelijk van de fondsaanbieder, naar mijn weten kan je voor de ACTIAM fondsen niet de historische handelskoersen en NAV’s vinden, waaruit je dat zou kunnen afleiden. Bij ACTIAM vind ik hier de historische fondspublicaties, waar ik hier vind dat per oktober 2017 de opslag is gewijzigd van 0,10% naar 0,11% en de afslag van 0,075% naar 0,06%.

   2) Dividend van 2018 zou je inderdaad ook mee moeten nemen, die is immers in april uitgekeerd, waardoor de koers reeds verminderd is met het uitgekeerde dividend. Zelf gebruik ik de XIRR formule, daarmee wordt ook rekening gehouden met de timing van inleg en dividend. TWR/TWRR is ook een prima methode wat mij betreft. Kijk overigens zelf niet veel naar historisch rendement, is toch niet iets waar ik wat aan kan wijzigen. Instapkosten zijn reeds in de aankoopkoers verwerkt, dus hoef je niet nog apart mee te nemen. Eventuele uitstapkosten geldt hetzelfde voor. Die zou je eventueel er nog af kunnen halen als je wilt weten wat je rendement zou zijn geweest als je het aan het einde van de periode opgenomen zou hebben.

   Groet, Mick

   Beantwoorden
 24. Waarom lees ik de dividend over 2018 nergens op de site van Actiam terug? Lees ik er nu volledig overheen? Ik zie nog steeds 0,10 staan over 2017.

  Beantwoorden

Laat een reactie achter